får i brasilien
Af:
Camilla Jenkey

ESG: Corona-krisehåndteringen har skilt fårene fra bukkene

Det har været meget forskelligt, hvordan globale regeringer har håndteret de sundhedsmæssige udfordringer og konsekvenser af coronakrisen. Brasilien har endnu engang valgt en strategi, som går mod de fleste andre lande. De forskellige måder at håndtere krisen på, har haft stor indflydelse på investeringerne i emerging markets.

Corona-krisen har haft betydning for investeringerne i statsobligationer udstedt af lande fra de såkaldte emerging markets-lande i Nordea Asset Management. Emerging markets er lande, som er i udvikling, men som engagerer sig mere og mere i de globale markeder, mens de vokser. Det kan være lande som Indien, Mexico, Rusland, Pakistan, Saudi-Arabien, Kina og Brasilien.

Men Emerging Markets-teamets store fokus på ESG-analyse er kommet dem til hjælp. Dels fordi ESG-processen udelukker obligationer fra olie- og gassektoren, som har været hårdt ramt under coronakrisen, men også fordi de kun investerer i selskaber med en stærk ESG-profil.

- Når man ser på S’et i ESG-analysen, så har vi oplevet, at netop den sociale faktor har været ekstremt vigtig for, hvor godt lande og virksomheder har klaret sig i denne periode. Det er afgørende for den gensidige afhængighed mellem en stat og dets befolkning, siger Ann Frank Andresen, leder af Research & ESG-teamet, som primært beskæftiger sig med ESG-analyser for Emerging Markets-teamet.

Ann Frank Andresen

Ann Frank Andresen

Leder af Nordeas Research & ESG-team

Den menneskelige faktor er afgørende

Hun forklarer, at den sociale faktor også kan betragtes som den menneskelige faktor:

- Vi har set en stor forskel i, hvordan emerging markets-landene har håndteret corona. Både i forhold til sundhedsrisiko, men også i forhold til nedlukninger af lande. Vi har især set på antallet af smittede contra hvordan og hvor hurtigt myndighederne i de forskellige lande har reageret på tallene.

Ann Frank Andresen påpeger, at coronakrisen har vist helt nye sider af, hvordan regeringer håndterer de sundhedsmæssige udfordringer og hvordan de konsistent forsøger at gøre det rigtige. Endnu engang er Brasilien skrækeksemplet.

- Præsident Bolsonaro går forrest i demonstrationer imod tiltag, der lukker landet ned for at begrænse smitten. Endnu engang ser vi en regering, der kommunikerer, at de er ligeglade med menneskeliv – blot økonomien ikke får et set-back, siger hun.

Bolsonaro har også været medvirkende til, at historisk data om antal smittede blev fjernet fra det brasilianske sundhedsministeries hjemmeside. Planen var, at regeringen fremover kun ville publicere antal smittede og døde i løbet af de seneste 24 timer. Mange kritikere mente, at Bolsonaro bevidst ville skjule pandemiens alvor i Brasilien.

På den anden side af spektret står et land som Argentina, som forsøger at mindske smittespredning på trods af, at det vil få en økonomisk omkostning. Landet lukkede ned den 19. marts for at begrænse smitten og var lukket ned i en måneds tid inden regeringen begyndte at løsne op for nedlukningen. Argentinas præsident Alberto Fernández har kort opsummeret sit syn på krisen – et citat som nu bliver brugt mange steder: ”Du kan komme dig over et fald i BNP, men du kan ikke komme dig over døden.”

"Vi har set en stor forskel i, hvordan emerging markets-landene har håndteret corona. Både i forhold til sundhedsrisiko, men også i forhold til nedlukninger af lande"

Ann Frank Andresen, leder af Nordeas Research & ESG-team

Corona og de økonomiske modeller

En stor udfordring har været, at håndtering af corona ikke var en del af teamets investeringsmodeller. Matematiske modeller måler det, de bliver kodet til, og håndtering af coronaen kan være svær at sætte på formler.

- Vi mener, at mange emerging markets-lande har vist deres sande ansigt under corona-krisen i forhold til den sociale faktor af ESG, og derfor vil erfaringerne fra corona fremover blive en betydelig del af vores kvalitative vurdering inden vi investerer, siger Ann Frank Andresen.

Helt konkret har corona-krisen betydet, at Emerging Markets-teamet har øget antallet af private virksomheder i porteføljen til fordel for statsejede selskaber. Det skyldes primært, at private virksomheder ofte har en bedre ESG-profil og det er nemmere at finde selskaber, som opererer udenfor olie- og gassektoren i det private marked. Eksempler er det indiske telecom-selskab Bharti Airtel.

- Bharti Airtel har formået at øge priser efter flere år med hård konkurrence på telemarkedet og vi forventer, at de vil være i stand til fortsat at øge deres indtægter trods corona-krisen, siger Thede Rüst, leder af Emerging Markets-teamet i Nordea Asset Management.

Et andet eksempel på en ny investering er Rumo, som er et brasiliansk logistikselskab med fokus på jernbaner.

- Rumos forretningsmodel er modstandsdygtig over for udsving i konjunkturer og samtidig er jernbanedriften af stor strategisk betydning i Brasilien, afslutter Thede Rüst.

 

Omtale af lande, selskaber og/eller fonde i denne artikel skal ikke anses som en købsanbefaling fra Nordea Invest. Tal altid med din investeringsrådgiver, før du investerer.