I praksis udfører vi aktivt ejerskab ved at stemme på aktionærmøder såvel som på virksomhedens årlige generalforsamlinger. Men også ved at deltage i større initiativer på industriniveau relateret til miljø-, social- og ledelsesstyring (ESG) og ved aktivt at engagere os i virksomhedernes og deres udfordringer - også gennem feltbesøg på stedet.

Nordea Invest tror på at aktivt ejerskab er den bedste måde at vurdere og styre ESG-risici, -påvirkninger og -muligheder. I sidste ende for at beskytte den langsigtede værdi af den opsparing, som vores investorer investerer gennem os.

Nordea Invest tilstræber, at oplysningerne i dette magasin er korrekte og retvisende, men påtager sig ikke ansvar for, at de er nøjagtige og fyldestgørende. Nordea Invest påtager sig desuden intet ansvar for eventuelle beslutninger eller økonomiske dispositioner, der foretages på baggrund af oplysninger i dette magasin. Oplysningerne i dette magasin kan ikke erstatte professionel og personlig rådgivning. Alle rettigheder til de viste data tilhører Nordea Invest, og enhver videredistribution eller gengivelse skal ske efter aftale og med tydelig kildegengivelse. Det er tilladt at dele og linke til indholdet på Facebook, Twitter etc. Ansvarshavende redaktør: Rasmus Eske Bruun.