I praksis udfører vi aktivt ejerskab ved at stemme på aktionærmøder såvel som på virksomhedens årlige generalforsamlinger. Men også ved at deltage i større initiativer på industriniveau relateret til miljø-, social- og ledelsesstyring (ESG) og ved aktivt at engagere os i virksomhedernes og deres udfordringer - også gennem feltbesøg på stedet.

Nordea Invest tror på at aktivt ejerskab er den bedste måde at vurdere og styre ESG-risici, -påvirkninger og -muligheder. I sidste ende for at beskytte den langsigtede værdi af den opsparing, som vores investorer investerer gennem os.