Investering er et alternativ til bankkontoen og handler helt grundlæggende om at pleje din opsparing bedst muligt. I Nordea Invest mener vi, at vi kan opnå de bedste langsigtede resultater ved at investere i bæredygtige virksomheder, som tager højde for miljø, sociale forhold og forretningsetik.

Dette fokus afspejles helt naturligt i Magasinets artikler om opsparing. Andre fokusområder er konkrete opsparingstips og en generel dækning af danskernes opsparingsvaner. 

Nordea Invest tilstræber, at oplysningerne i dette magasin er korrekte og retvisende, men påtager sig ikke ansvar for, at de er nøjagtige og fyldestgørende. Nordea Invest påtager sig desuden intet ansvar for eventuelle beslutninger eller økonomiske dispositioner, der foretages på baggrund af oplysninger i dette magasin. Oplysningerne i dette magasin kan ikke erstatte professionel og personlig rådgivning. Alle rettigheder til de viste data tilhører Nordea Invest, og enhver videredistribution eller gengivelse skal ske efter aftale og med tydelig kildegengivelse. Det er tilladt at dele og linke til indholdet på Facebook, Twitter etc. Ansvarshavende redaktør: Rasmus Eske Bruun.