Investering er et alternativ til bankkontoen og handler helt grundlæggende om at pleje din opsparing bedst muligt. I Nordea Invest mener vi, at vi kan opnå de bedste langsigtede resultater ved at investere i bæredygtige virksomheder, som tager højde for miljø, sociale forhold og forretningsetik.

Dette fokus afspejles helt naturligt i Magasinets artikler om opsparing. Andre fokusområder er konkrete opsparingstips og en generel dækning af danskernes opsparingsvaner.