Yritysten on vaikeampi piiloutua tänä päivänä
Kirjoittanut:
Nordea

Kenttäkäynnillä Etiopiassa tutkimassa tekstiiliteollisuutta

Yhä useampia yrityksiä kiinnostaa liiketoiminta Etiopiassa, joka on yksi maailman köyhimmistä maista. Esimerkiksi Volvolla ja H&M:llä on ollut liiketoimintaa maassa. Yhtiöt kuuluvat Pohjoismaiset Tähdet -rahaston sijoituksiin, joita arvioimme säännöllisesti sekä taloudellisten että yritysvastuutekijöiden osalta esimerkiksi Etiopian matkan kaltaisten kenttäkäyntien avulla.

Etiopia sijaitsee Koillis-Afrikassa, ja siellä asuu noin 93 miljoonaa ihmistä. Maa on erittäin köyhä, mutta valtavan väestön vuoksi maalla arvioidaan myös olevan hyvät kasvumahdollisuudet.  Ericssonin ja kuorma-autoyritys Volvon kaltaiset yritykset ovat vakiinnuttaneet asemansa täällä. Tekstiiliyritys H&M käyttää myös alihankkijoita, joiden tuotanto on Etiopiassa. Nordea rahastojen salkunhoidossa on tärkeää ymmärtää sijoituskohteena olevin yritysten liiketoimintaa myös ulkomailla ja muodostaa käsitys eri maissa vallitsevista yhteiskunnallisista ja ympäristöriskeistä ja mahdollisuuksista. Vastuullisuusarviointeja tehdessään Nordean vastuullisuusammattilaiset tarkastelevat muun muassa yritysten päästöjä, vedenkäsittelyä ja työoloja tuotantolaitoksissa.

–Koska Etiopian hallitus haluaa kehittää tekstiiliteollisuutta maassa, on H&M:llä mahdollisuus myös esittää toiveita ja vaatimuksia.

Maria Rengefors - Nordea Funds

Nordea Fundsin ruotsalaisen yksikön vetäjä Maria Rengefors vieraili vuonna 2015 H&M:n alihankkijalla Etiopiassa yhdessä ESG-vastuuammattilaisen, Katarina Hammarin kanssa. Matkan tarkoituksena oli saada lisätietoa maan tilanteesta yleensä sekä käsitys tekstiiliteollisuudesta Etiopian kaltaisessa riskialttiissa maassa.

- Tietenkään niin lyhyellä matkalla on mahdotonta oppia kaikkea, mutta silti voimme saada ensikäden suodattamatonta tietoa maan kehityksestä ja yritysten kohtaamista haasteista, Maria Rengefors.

Veden kulutus on tekstiiliteollisuudessa tärkeä ympäristöön vaikuttava tekijä.

- Etiopian hallitus haluaa selkeästi kehittää tekstiiliteollisuutta, ja H&M on toimialalla tärkeä toimija, mikä luo myös yritykselle mahdollisuuden esittää vaatimuksia.

Kuinka hyvin H&M onnistuu liittämään vastuullisuuden osaksi liiketoimintaansa Etiopiassa?

- H&M:n tavoitteet ovat kunnianhimoiset, ja totta kai paikallisten toimijoiden vaatimusten täyttäminen voi viedä vähän aikaa. Mutta paikallisissa tehtaissa on jo tehty muutoksia H&M:n neuvojen avulla esimerkiksi vedenpuhdistuksen tehostamiseksi. Palkkataso ja työlainsäädäntö ovat haaste, ja H&M tekee yhteistyötä muun muassa Sidan, ILO: n ja IF Metallin kanssa toimivan vuoropuhelun edistämiseksi tehdas- ja teollisuustasolla.

- Tiedämme, että yritys on vakavasti sitoutunut kehittämään liiketoimintaa päättäessään uusille markkinoille menemisestä. On hyväksyttävä, että joskus asioiden muuttaminen voi viedä aikaa,   mutta samalla on todella tärkeää, että näiden -  joskus aika vaikeidenkin asioiden -  hoitamiseen  pyritään määrätietoisesti ja johdonmukaisesti.

-Matkan tarkoituksena oli saada lisää tietoa täydentämään yrityksen vastuullisuusanalyysia ja ymmärtää paremmin paikallisia olosuhteita. Matkan seurauksena ja ymmärryksemme kehittyessä meille heräsi myös paljon uusia kysymyksiä, joita aiomme yhtiölle esittää.

Minkä tyyppisiä ​​kysymyksiä?

- Ovatko nykykäytännöt kohtuullisia? Mikä on yhtiön näkemys palkkatasosta? Kuinka kehittynyttä on ympäristö- ja työlainsäädäntö Etiopiassa on ja kuinka voidaan varmistaa, että sovitut parannukset myös toteutetaan?

Miten vastuullisen liiketoiminnan vaatimukset ovat muuttuneet viime vuosina?

-Yritykset ovat huomattavasti  avoimempia ja asioiden piilottelu on vaikeampaa. Yritysvastuun heikko hoitaminen voi vaikuttaa negatiivisesti yritykseen ja saattaa saada asiakkaat boikotoimaan yrityksen tuotteita. Laiminlyönnit voivat lopulta tulla hyvin kalliiksi. Toisaalta vastuullinen yritys, joka huolehtii ympäristö- ja yhteiskunta-asioista voi luoda toiminnallaan kilpailuetua.

 

Jutussa mainitun Pohjoismaiset Tähdet rahaston virallinen nimi on Nordea-1 Pohjoismaiset Tähdet. Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.