River in Kiev
Kirjoittanut:
Jan Telford

Kurinalaisuus tukee Premium-rahastoja varsinkin kriisien keskellä

Maailma mullistui rajusti helmikuun lopulla, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainassa. Sodalla on inhimillisen kärsimyksen lisäksi vakavia taloudellisia seurauksia kenties koko maailmantaloudelle. Näiden mittaluokka on kuitenkin yhä hämärän peitossa. Kysyimme Nordean Premium-rahastojen salkunhoitajalta, miten rahastot luovivat eteenpäin sodan varjossa.

Tehokkaalla hajauttamisella voi pienentää ja hallita riskejä, mutta kokonaan niistä ei voi päästä eroon millään. Kun Euroopassa soditaan, omaisuuslajit kärsivät ainakin aluksi laajalla rintamalla. Vaikka Nordean suosituissa yhdistelmärahastoissa oli hyvin vähän epäsuoria sijoituksia venäläisiin ja ukrainalaisiin arvopapereihin sodan alkaessa, on sen seurauksia mahdoton välttää, kun epävarmuuden aallot lyövät kautta maailman pörssien.

Nordean Premium-rahastot ovat kuitenkin nähneet historiansa aikana jos jonkinlaisia markkinatilanteita ja selvinneet niistä alansa parhaiden joukossa. Tämäkin kriisi on kaikesta traagisuudestaan huolimatta vain yksi luku Premium-rahastojen historiassa.

Jokaista edeltänyttä kriisiä on seurannut parempi jakso ja rahastojen arvonnousu. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta, mutta pitkäaikaisen sijoittajan ei tarvitse olla huolissaan, että tämä kerta olisi sen erilaisempi kuin aiemmat vastoinkäymiset. Salkunhoito kertoo tarkemmin, mitä markkinoilla ja rahastoissa on tapahtunut viime aikoina ja miten rahastot suuntaavat kohti tulevaa.

 

kaj_forsstrom.png

Kaj Forsström

Salkunhoitaja, Nordea Premium -rahastot

Millaisia seurauksia sota on aiheuttanut markkinoilla helmi–maaliskuussa?

Sodan aiheuttama epävarmuus ja näköpiirissä olevat ohjauskorkojen nostot olivat helmikuussa huono yhdistelmä riskisijoituksille. Kehittyneet osakemarkkinat laskivat 2,7 prosenttia ja kehittyvät 3,2 prosenttia euroissa mitattuna. Myös valtionlainasijoitusten tuotot jäivät miinukselle helmikuussa. Turvasatamakysyntä* ja markkinakorkojen lasku loppukuusta ei riittänyt kompensoimaan helmikuun alkupuoliskolla nähtyä korkojen nousua. Maaliskuussa osakkeiden kurssilasku osoitti taittumisen merkkejä eivätkä raaka-aineiden hinnat ole jatkaneet yhtä jyrkästi nousua kuin helmikuussa. Sen sijaan valtionlainakorot ovat jatkaneet reippaassa nousussa.

Miten tämä on näkynyt rahastojen kehityksessä?

Helmikuussa salkun kehitykseen vaikuttivat positiivisesti sijoitukset markkina-arvoltaan pieniin globaaleihin yhtiöihin. Osakesijoituksissa eniten tuottoja söivät kotimaiset osakesijoitukset. Kotimaiset osakkeet romahtivat 7,6 prosenttia OMX Helsinki Cap -tuottoindeksillä mitattuna. Indeksiä painoivat mm. Fortum ja Nokian Renkaat, joilla molemmilla on toimintoja Venäjällä. Korkosijoituksissa negatiivisesti vaikuttivat painotukset euroalueen korkeamman luottoluokituksen yrityslainoihin ja kehittyville korkomarkkinoille.

Maaliskuussa Premium Varainhoitorahastojen kehitykseen vaikuttivat positiivisesti sijoitukset globaaleille osakemarkkinoille ja erityisesti vakaisiin osakkeisiin. Rahastojen kehitystä painoivat sijoitukset amerikkalaisiin korkeamman luottoluokituksen yrityslainoihin ja euro-obligaatioihin.

Kuinka paljon rahastoissa on sijoituksia Venäjälle tai Ukrainaan?

Venäläisten ja ukrainalaisten sijoitusten osuus salkussa on pienentynyt merkittävästi viime kuukausina sekä sijoitusten myyntien että arvonlaskun myötä. Helmi–maaliskuun vaihteessa salkussa ei ollut suoria sijoituksia Venäjän tai Ukrainan markkinoille eikä Nordean Venäjä- taikka Itä-Eurooppa-rahastoihin. Kehittyvien markkinoiden osake- ja korkorahastojen kautta salkussa oli kuun vaihteessa pieniä altistumia näihin maihin, mutta niiden osuus jäi alle 0,2 prosentin. Nämäkin rahastot luopuvat venäläissijoituksista kokonaan heti, kun niiden myyminen on mahdollista.

Mitä muutoksia rahastoihin on tehty tulevaa ajatellen?

Olemme lisänneet kotimaisia ja globaaleja pienten pörssiyhtiöiden osakkeita. Markkina-arvoltaan pieneten pörssiyhtiöiden arvostus on melko houkutteleva niiden omaan historiaansa nähden ja myös suhteessa suuriin yhtiöihin. Kotimaisia osakkeita on lyöty aikatavalla viime viikkoina mikä on laskenut arvostusta. On tietenkin selvää, että myös tulosnäkymissä on samalla huomattavasti enemmän epävarmuutta. Näimme kurssilaskun mahdollisuutena pieneen painon lisäykseen. Rahoitimme ostot lyhyen koron sijoituksista sekä vakaista osakkeista, jotka ovat olleet suhteellisia voittajia viime viikkoina.

 

* Turvasatamakysynnällä tarkoitetaan ilmiötä, jossa sijoittajat siirtävät varojaan hyvin matalan riskin sijoitustuotteisiin, kuten USA:n tai Saksan valtionlainoihin.