Innovation Stars
Kirjoittanut:
Nina Azoulay

Innovation Stars – sijoitus tulevaisuuden lupauksiin

Uusi Nordea Innovation Stars -rahasto etsii innovaatioita ja uusia, useille markkinoille monistettavia liikeideoita. Tähtiperheen uusimman rahaston ideana on sijoittaa yrityksiin, joiden kasvu on vasta aluillaan. Kun mukaan lähdetään aikaisin, on useamman vuoden sijoitusajan kuluessa mahdollisuus kasvattaa yritysten tuottopotentiaalia mukavasti.

Äänikirjapalvelu, joka mullisti kustannusalan. Hyvät bakteerit, jotka voivat turvata tulevaisuuden ruoantuotannon. Ohjelmisto, joka käsittelee röntgenkuvat ja tehostaa toimintaa sairaaloissa. Kaikki nämä ovat esimerkkejä keksinnöistä, joiden avulla Pohjoismaiden innovatiivisimmat yritykset ovat nopeasti vallanneet uusia markkinoita ja haukanneet itselleen suuria markkinaosuuksia. Innovatiivinen ajattelu onkin uuden Nordea Innovation Stars -rahaston kantava idea. 

– Uusi rahasto sijoittaa innovatiivisiin yrityksiin, joissa on kasvupotentiaalia ja jotka valtaavat alaa vanhoilta liiketoimintamalleilta uusilla markkinoilla, kertoo Niklas Kristoffersson, toinen Nordea Innovation Stars -rahaston salkunhoitajista. 

– Etsimme yrityksiä, joiden liiketoimintamalleissa on potentiaalia tarjota sijoitetulle pääomalle korkeaa tuottoa. Siksi sijoitamme yrityksiin, joilla on jokin erityinen kilpailuvaltti ja pitkä kasvu-ura edessään, toinen salkunhoitaja Carl Mattiasson jatkaa.

Nordea Innovation Stars -rahasto sijoittaa yrityksiin silloin, kun niiden kasvukäyrä on vielä maltillinen eli selvästi aiemmin kuin rahastot tavanomaisesti sijoittavat. Näin salkunhoitajat pyrkivät hyödyntämään yrityksen koko kasvupotentiaalia ja mahdollisia korkeita tuottoja.

– Suuret yritykset kattavat usein markkinaindekseistä valtaosan, mutta ne eivät välttämättä yllä suurimpaan kasvuun ja tuottoon. Kasvuun vaaditaan yleensä erilaisia innovaatioita, ja siksi valitsemmekin sijoituskohteiksi juuri innovatiivisia yrityksiä, Niklas Kristoffersson sanoo.

Niklas Kristoffersson

Niklas Kristoffersson

Salkunhoitaja, Nordea Innovation Stars

Pelkkä menestys ei riitä 

Innovaatiot ja markkinoiden ravistelu liitetään usein startupeihin, mutta Nordea Innovation Stars keskittyy toisen tyyppisiin yhtiöihin. Monet rahaston sijoituskohteista ovat nuoria ja nopeasti kasvavia yhtiöitä, kun taas toiset ovat ”tuttuja kasvoja” eli markkinoiden konkareita, jotka ovat lisänneet pitkän aikavälin kasvupotentiaaliaan innovaatioiden avulla. 

– Yksi esimerkki tällaisista yhtiöistä on Chr. Hansen, joka tähtää kestävään kasvuun investoimalla merkittävästi tuotekehitykseen. Se on vakiintunut yritys, joka ylläpitää kasvua lisäämällä uusia tuotteita valikoimaansa ja laajentamalla toimintaansa samaan aikaan uusille markkinoilla, kertoo Niklas Kristoffersson tanskalaisesta biotiedeyhtiöstä, joka ratkoo ruoantuotannon haasteita kehittämällä hyviä bakteereja.

Katarzyna Salacinska

Katarzyna Salacinska

ESG-analyytikko

Yritysvierailuja ja vuoropuhelua

Uusi rahasto on Nordean Tähtirahasto, mikä tarkoittaa, että sen hoidossa huomioidaan yritysvastuuasiat erityisen hyvin. Rahaston salkunhoitajilla on apunaan Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin analyytikoita, jotka käyvät aktiivisesti vuoropuhelua sijoituskohteena olevien yhtiöiden kanssa. 

– Pyrimme pitämään säännöllisesti yhteyttä yhtiöihin, joihin Tähtirahastomme sijoittavat. Vierailemme myös niiden päätoimipaikoissa ja tehtaissa. Teemme ennakoivasti yhteistyötä yhtiöiden kanssa, kun huomaamme hyödyntämättömiä mahdollisuuksia tai merkittäviä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä, joiden hallinnassa on mahdollisesti puutteita. Edistämme yhteistyössä myös YK:n kansainvälisiin tavoitteisiin liittyviä teemoja, rahaston sijoitusten yritysvastuuasioita tutkiva analyytikko Katarzyna Salacinska kertoo. 
 

”Vastuullisuuden huomioiminen velvollisuus sijoittajia kohtaan”

Ruotsalaisyhtiö Sectra on yksi Nordea Innovation Stars -rahaston sijoituskohteista. Se on kehittänyt röntgentutkimuksissa käytettävän ohjelmiston ja lyönyt läpi Yhdysvaltojen markkinoilla. Katarzyna Salacinskan tiimi on käynyt yhtiön kanssa vuoropuhelua esimerkiksi tuotteen laatuun, korruptioriskeihin ja kyberturvallisuuteen liittyvistä asioista. 

– Sectralla on hyvin edistyneet liiketoiminnan eettiset periaatteet, jotka sisältävät sekä tytäryhtiöiden että jakelijoiden sisäiset ja ulkoiset tarkistukset, sekä perusteelliset maakohtaiset tarkistukset joka vuosi, Katarzyna Salacinska kertoo.

Lisäksi Sectra on saanut hyvät pisteet vastuullisuusarvioinneissa, sillä sen tuotteiden toimintavarmuus on huippuluokkaa, se saa positiivista palautetta asiakkailtaan ja sen yrityskulttuuriin kuuluu olennaisena osana työntekijöiden osallistaminen myös innovointiin. 

Katarzyna Salacinskan mukaan vastuullisuusnäkökulmia on hyödynnetty viime vuosina entistä enemmän, kun arvioidaan yksittäisiin yhtiöihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

– Uskomme, että voimme tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa ottamalla aktiivisesti huomioon ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat analyysissämme ja sijoituspäätöksissämme – etenkin sijoitustutkimuksessa ja sijoitusten kehityksen seurannassa. Pidämme vastuullisuuden huomioimista velvollisuutenamme sijoittajia kohtaan, Katarzyna sanoo. Monet viimeaikaiset analyysit osoittavat myös, että vastuullisesti toimivat yhtiöt ovat selvinneet koronaviruspandemiasta muita paremmin ja kehittyneet paremmin kuin markkinat kokonaisuudessaan
 

Carl Mattiasson

Carl Mattiasson

Salkunhoitaja, Nordea Innovation Stars

Pohjoismaiset yhtiöt hallitsevat

Niklas Kristoffersson uskoo, että ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä asioista tulee entistäkin tärkeämpiä kilpailuvaltteja pitkällä aikavälillä. Pohjoismaiset yhtiöt huomioivat hänen mielestään tilivelvollisuutensa ja vastuullisuuden huomattavan hyvin toiminnassaan, mikä on yhdessä innovaatioiden kanssa menestyksen resepti tulevaisuuden liiketoimintamalleille. 

– Pohjoismaissa ainutlaatuista on se, että meillä on monia innovatiivisia yhtiöitä, jotka menestyvät myös kansainvälisesti. Pohjoismaat ovat itsessään melko pieniä markkinoita, minkä vuoksi yritysten on usein kansainvälistyttävä ja laajennettava toimintaansa muille markkinoille nopeasti. Tämä lisää niiden kilpailukykyä, mikä taas on yksi syy siihen, miksi niin monet pohjoismaiset yhtiöt onnistuvat pääsemään markkinajohtajan asemaan, Niklas Kristoffersson sanoo. 

Nordea Innovation Stars -rahaston sijoituskohteista 70 prosenttia on pohjoismaisia yrityksiä ja 30 prosenttia kansainvälisiä yrityksiä. Yhteensä yhtiöitä voi olla lähes 60. 

– Rahaston kannalta mielenkiintoisia yrityksiä on paljon, mutta emme odota sijoituskohteiden määrän lisääntyvän nykyisestä. Haluaisimme ennemminkin vähentää määrää, jotta jokaisella yrityksellä olisi entistä suurempi painoarvo salkussa. On tärkeää, ettemme haali liikaa sijoituskohteita, jotta saamme täyden hyödyn irti jokaisen valitun yhtiön eteen tehdystä selvitystyöstä, Carl Mattiasson toteaa. 
 

Kustannusalan vallankumous

Yksi rahaston nuorista sijoituskohteista on ruotsalainen Storytel-yhtiö, joka on osaltaan mullistanut pohjoismaisen kustannusalan. Storytel on digitaalinen palvelu, jonka avulla äänikirjoja voi kuunnella älypuhelimilla. Storytelillä oli alussa vahva jalansija Ruotsissa, jonka jälkeen se on laajentanut toimintaansa myös Suomeen, Norjaan ja Tanskaan sekä kasvanut merkittäväksi toimijaksi Pohjoismaissa. Tältä pohjalta yhtiö on laajentanut toimintaansa myös moniin muihin Euroopan maihin, Turkkiin ja viimeisimpänä Intiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Se on hyvä esimerkki yhtiöstä, joka on ravistellut markkinoita omalla innovaatiollaan ja hyödyntänyt oman kasvupotentiaalinsa.

– Storytel on paitsi osoittanut liiketoimintamallinsa toimivuuden Pohjoismaissa myös pystynyt samanlaiseen kasvuun muissa maissa. Yhtiön jalansija Ruotsissa todistaa, että se pystyy tienaamaan rahaa konseptillaan, kun se saa toimintansa käyntiin. Storytel on innovatiivinen yhtiö, joka on tuottanut hyvin. Sillä on kilpailukykyinen liiketoimintamalli, jonka ansiosta yhtiöltä voidaan odottaa kestävää tuottoa vuosien saatossa, Carl Mattiasson sanoo.

 

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset eivät ole Nordean antamia suosituksia. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.