Premium-rahastot
Kirjoittanut:
Jan Telford

Premium-rahastot ovat suurempia kuin useimmat rahastoyhtiöt Suomessa

Nordean suosittu yhdistelmärahastoperhe Premium Varainhoito on nähnyt historiansa aikana jos jonkinlaisia markkinatilanteita. Niistä se on luovinut luokkansa parhaiden joukossa, mikä väistämättä näkyy rahastoperheen suosiossa. Maaliskuun lopulla 2021 rahastojen hallinnoimat varat ylittivät hurjan 5 miljardin euron rajapyykin.

Tuoreimman rahastoraportin perusteella pelkästään Premium-rahastojen pääomalla kapuaisi Suomen kuudenneksi suurimmaksi rahastoyhtiöksi hallinnoitavien varojen määrällä mitattuna. Yksi ilmeinen syy rahastojen suosion taustalla on niiden kyky tarjota hyvää riskikorjattua tuottoa vaihtelevissa markkinaolosuhteissa.

Rahastojen eri osuussarjat ovat useita vuosia peräjälkeen saaneet käytännössä ainoastaan 5 ja 4 Morningstarin tähteä joka kuukausi. Luokituksista voi lukea tarkemmin Morningstarin omilta sivuilta, mutta perusperiaatteena on arvioida rahastoja omissa vertaisryhmissään näiden pitkän aikavälin riskikorjatun tuoton perusteella.

5 Morningstar-tähteä jaetaan rahastoluokan parhaalle kymmenykselle ja 4 tähteä annetaan seuraavaksi parhaille 22,5 prosentille rahastoista. Helmikuussa Premium-rahastojen kaikkien osuussarjojen keskimääräinen arvosana oli 4,63 tähteä. Kaikki osuussarjat kuuluivat luokkansa parhaaseen kolmannekseen ja suurin osa vielä parhaaseen kymmenykseen.

Kysyimme Premium-rahastojen pitkäaikaiselta salkunhoitajalta Kaj Forsströmiltä, mitkä ovat rahastojen menestyksen avaimet ja miten ne ovat asemoituneet nykyiseen markkinatilanteeseen.

kaj_forsstrom.png

Kaj Forsström

Salkunhoitaja, Nordea Premium -rahastot

Mitkä ovat Premium-rahastojen suurimmat vahvuudet? 

Suurimpana vahvuutena pidän laajaa ja tehokasta omaisuuslajihajautusta. Erityisesti perusallokaatio on järkevä, mikä tietenkin heijastuu hyvänä pitkän aikavälin tuottokehityksenä ja siinä, että ne pärjäävät vaihtelevissa markkinaolosuhteissa.

 

Millainen rahastojen sijoituspolitiikka pääpiirteissään on?

Talouslukuja ja suhdannekäänteitä on vaikea aavistaa, ennakoida ja tulkita oikein. Siksi emme rakenna salkkujamme lyhytaikaisten makrotaloudellisten ennusteiden varaan. Rakennamme salkkuja tehokkaan hajautuksen ja arvostuksen pohjalta. Lähtökohtana ovat omaisuuslajien riskipreemiot, jotka pohjautuvat akateemiseen tutkimukseen. Taktisissa painotuksissa noudatamme systemaattista, analyysimalleihimme perustuvaa toimintatapaa, jossa käytämme arvostus- sekä luokittelumalleja päätöksenteon tukena.
Salkkumme nojautuvat riskienhallintaan, jossa korkeamman riskin sijoituksia (esimerkiksi IT ja rahoitussektori) tasapainotetaan vakaammilla ja vähemmän riskisillä elementeillä (esimerkiksi osinko-osakkeet ja vakaat osakkeet). 

 

Minkälainen tiimi rahastojen salkunhoidon taustalla on?

Erittäin kokenut. Meitä on noin 40 henkilöä pohjoismaisessa Multi Asset -tiimissä, josta 5 työskentelee täällä Suomessa. Meillä on laaja-alaista osaamista niin osake- ja korkomarkkinoilta kuin myös hedgerahastoista. Tärkein tehtävämme on kuitenkin allokoida varoja eri omaisuuslajien välillä.   

 

Millainen riskinottohalukkuus markkinoilla vallitsee eri omaisuuslajien suhteen ja kuinka rahastot ovat tähän asemoituneet?

Riski on maistunut markkinoilla rokotusohjelmien etenemisen ja mittavien elvytystoimien ansiosta. Olemme pääsääntöisesti pitäneet osakkeet normaalia suuremmassa painossa alkuvuoden aikana, mikä on toiminut hyvin. Valtionlainoja on ollut vähemmän kuin peruspainossa. Osakesijoituksissa olemme hyötyneet mm. siitä, että olemme painottaneet markkina-arvoltaan pieniä yhtiöitä ja rahoitussektoria. Molemmat ovat hyötyneet korkojen noususta.

 

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset ovat yleistä tietoa, eikä suositus ostaa tai myydä mitään sijoitusinstrumenttia.