Stock graf
Kirjoittanut:
Jens Møller-Madsen

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys vaikuttaa rahastoihimme

Markkinoilla myrskysi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja sama meno jatkui ja jopa kiihtyi huhti–toukokuussa. Maailmanlaajuisesti osake-, korko- ja hyödykemarkkinoita jarruttavat nyt yhtä aikaa useat tekijät. Poikkeuksellinen yhdistelmä on vaikeuttanut sijoittajien ja rahastojen alkuvuotta ja tuonut kitkaa myös useisiin omaisuuslajeihin sijoittaneiden yhdistelmärahastojen rattaisiin.

Korkomarkkinoiden jyrkkä lasku samaan aikaan osakemarkkinoiden kanssa on varsin epätavanomaista, eikä vastaavaa tilannetta ole nähty globaaleilla rahoitusmarkkinoilla vuosikausiin. Tavallisesti korkosijoituksia on pidetty osakemarkkinoiden laskiessa salkkua vakauttavana tekijänä.

Nyt maailmantaloutta hämmentävät kuitenkin samaan aikaan useat eri tekijät eri puolilla maailmaa:

  • Venäjän sota Ukrainassa
  • Kiinan koronaeristys
  • Yhdysvaltain rahapolitiikan kiristyminen
  • Kiihtyvä inflaatio
  • Öljyn ja kaasun hintojen nousu
  • Häiriöt logistiikka- ja kuljetusketjuissa
  • Pula muistisiruista

Tilanne on heijastunut myös sijoitusmarkkinoille ja rahastojen kehitykseen, joka on alkuvuonna ollut heikompaa kuin vuosikausiin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että heikompaa kehitystä on edeltänyt myös poikkeuksellisen pitkä nousukausi, jonka aikana sekä osake- että korkomarkkinoilla on saatu nauttia niin erittäin matalalle laskeneesta korkotasosta kuin vakaasta likviditeetistä jo lähes 10 vuoden ajan. Kun tavanomaista positiivisempi jakso vaihtuu melko suoraan tavanomaista negatiivisempaan, on lasku tietysti jyrkkä.

Näillä osa-alueilla kärvistellään eniten

Kasvuosakkeet kuten Amazon, Google, Microsoft jne. kärsivät eniten ja ovat tällä hetkellä laskeneet yli 20 %. Samaiset kasvuosakkeet olivat vuoden 2021 loppuun asti parhaiten tuottaneiden yhtiöiden joukossa. Kasvuosakkeiden vanavedessä seuraavat pienten ja keskisuurten yhtiöiden nk. small cap -osakkeet sekä kehittyvät markkinat, joiden lasku on niinikään ollut kaksinumeroista.

Hyvää tuottoa ovat alkuvuonna tarjonneet lähinnä hyödykkeet, joiden osuus on energiasektorin sijoitusten tapaan ollut Nordean rahastoissa pääsääntöisesti vähäistä. Rahastomme eivät sijoita fossiilisiin polttoaineisiin ja suurin osa rahastoja voi sijoittaa vain sellaisten energiayhtiöiden osakkeisiin, jotka ovat kehittäneet liiketoimintaansa vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Ja vaikka hyödyke- ja energiasijoitusten vähäisyys on jarruttanut alkuvuoden kehitystä, on se myös samaan aikaan rajannut sektoreiden nopeaan arvonvaihteluun liittyvää epävarmuutta.

Korkosijoituksille ensimmäinen kvartaali oli heikoin pitkään aikaan. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoitti korkojen nostosta ja aloitti joukkovelkakirjojen myynnin pitkien neuvottelujen jälkeen hillitäkseen inflaatiota, joka on Yhdysvalloissa reilun kahdeksan prosentin luokkaa. Muiden maiden odotetaan seuraavan Fediä, ja nämä odotukset heijastuvat myös ympäri maailmaa reippaasti laskeneisiin korkosijoitusten hintoihin.

Pitkän aikavälin suunnitelmiin kannattaa nyt luottaa

On todennäköistä, että epävarma markkinatilanne ja epävakaus osake- ja korkomarkkinoilla jatkuu vielä hyvän aikaa. Vaikka korot luultavasti nousevat edelleen, vaikuttaisi siltä, että suurimmat koronnostot on nyt toistaiseksi nähty.

Yhdysvaltojen vaikutus maailmantalouteen on perinteisesti ollut varsin merkittävä. Markkinoilla on havaittu merkkejä siitä, että Yhdysvallat olisi siirtymässä kohti talouden uutta hidastumista. Samaan aikaan työttömyysluvut ovat kuitenkin matalat ja kotitalouksilla on vankka perusta selviytyä säästöillä, varallisuuden kasvulla ja nousevilla palkoilla, joten ne kestävät jossain määrin korkojen ja hintojen nousua, etenkin jos yritysten tilanne jatkuu hyvänä.

Kun markkinoilla myllertää, sijoittajan kannattaa pysyä rauhallisena ja keskittyä pitkän aikavälin sijoitusstrategiaansa. Vaikka markkinoilla nyt kohdataan yhtä aikaa poikkeuksellisen monia, rahastojen kehitykseen negatiivisesti vaikuttavia ilmiöitä, kuuluvat arvonvaihtelu ja heilunta olennaisesti sijoittamiseen. Suuria nousuja ja laskuja on nähty ennenkin.