fireworks
Kirjoittanut:
Jan Telford

Vastuulliset yhdistelmärahastot hallinnoivat varoja jo yli jaardin edestä

Nordea toi marraskuussa 2019 markkinoille yhdistelmärahastoja, jotka huomioivat sijoituspolitiikassaan myös yritysten vastuullisuuteen liittyviä tekijöitä. Rahastoille on ollut selkeästi kysyntää. Lyhyessä ajassa niihin on sijoitettu niin runsaasti, että rahastojen hallinnoimien varojen arvo on kasvanut reippaasti yli miljardin euron.

Henrika Vikman

Henrika Vikman

Toimitusjohtaja, Nordea Funds

Vastuullinen sijoittaminen on kasvamassa kovaa vauhtia megatrendistä kiinteäksi osaksi sijoitusmaailmaa samalla kun sen sääntely kehittyy suurin askelin. Yhä suurempi osa markkinoille virtaavasta uudesta rahasta kohdistuu tuotteisiin, joissa vastuullisuus on osa sijoituspolitiikkaa.

Nordeassakin yksityissijoittajat suosivat yhä enemmän Vastuullisen valinnan rahastoja. Yhtäältä tämä johtuu siitä, että vastuullisten rahastojen määrä on kasvanut, mutta toisaalta valikoimaa on kasvatettu juuri asiakkaiden osoittaman kiinnostuksen vuoksi.

– Vastuullisten yhdistelmärahastojen suosio kertoo, että ne ovat olleet tärkeä lisä vastuullisten tuotteiden tarjontaamme, Nordea Fundsin toimitusjohtaja Henrik Vikman näkee.

Vastuulliset yhdistelmärahastot aloittivat toimintansa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa marraskuussa 2019. Toiminnan alusta saakka rahastoihin on virrannut uutta rahaa rivakasti. Uusia rahasto-osuuksia ostettiin jo muutamassa kuukaudessa 100 miljoonan euron edestä. Tämän jälkeisten ostojen sekä rahaston sijoitusten arvonnousun myötä rahastojen yhteenlaskettu varallisuus oli yli 1 100 miljoonaa euroa tammikuun lopulla.

– On hienoa nähdä, miten asiakkaat ottavat aidosti vastuullisuuden huomioon säästämisen ja sijoittamisen valinnoissaan, Vikman iloitsee.

Vastuullisesti laajasti hajauttaen

Muiden yhdistelmärahastojen tapaan myös vastuullisissa versioissa salkunhoitajat  hyödyntävät ajankohtaista markkinanäkemystä ja huolehtivat, että rahastojen riskitaso pysyy samanlaisena kulloisessakin tilanteessa. Rahastot hajauttavat sijoituksensa maailmanlaajuisesti.

– Tämän lisäksi vastuulliset yhdistelmärahastot kohdentavat sijoituksensa kohteisiin, joissa vastuullisuuteen liittyvät näkökohdat otetaan huomioon sijoituspäätöksiä tehdessä, Henrika Vikman kertoo.

– Nordealla on monta osake- ja korkorahastoa, joissa vastuullisuus on osa sijoituspolitiikkaa. Tämän vuoksi voimme rakentaa vastuulliset yhdistelmärahastot oman valikoimamme avulla, Vikman jatkaa.

Rahastot sijoittavat joko suoraan tai muiden rahastojen kautta osakkeisiin ja joukkolainoihin, jotka ovat sijoituskelpoisia Nordean Vastuullisen valinnan tuotteille. Osaan sijoituskohteista sovelletaan sisäisesti tuotettua analyysiä ja osaan ulkoisen tutkimusyhtiön dataa.

– Sisäisten kriteerien osalta käytetään Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin asettamia laatuvaatimuksia. Tiimi luokittelee yhtiöt vastuullisuusarvosanojen mukaan, ja vain tietyn rajan ylittäviin yhtiöihin voidaan sijoittaa. Vastuullisen sijoittamisen tiimi käy myös aktiivisesti vuoropuhelua yhtiöiden kanssa, jotta nämä kehittäisivät liiketoimintaansa entistä vastuullisemmaksi, Vikman avaa.

Toista osaa sijoituksista arvioidaan ulkoisen tutkimusyhtiön MSCI:n antamien luokitusten perusteella. Samaan tapaan vain tietyn rajan ylittävät yhtiöt ovat sijoituskelpoisia.

Osake- ja yrityslainasijoituksia kohdellaan samalla tavalla, eli molempien on täytettävä samat vastuullisuuskriteerit. Ainoastaan eurooppalaisia valtionlainoja ei arvioida vastuullisuusanalyysillä, mutta nekin ovat sijoituskelpoisia niihin kohdistuvan korkealuokkaisen sääntelyn vuoksi.