I praksis driver vi aktivt eierskap ved å stemme på aksjonærmøter, så vel som på ordinære generalforsamlinger. Men også ved å bli med på store initiativ på industrinivå, relatert til miljø-, sosial- og styringsaspekter (ESG), og ved aktiv kontakt med selskaper - og også gjennom feltbesøk hos selskaper.

Nordea Funds mener at aktivt eierskap er den beste måten å vurdere og håndtere ESG-risikoer, -påvirkninger og -muligheter. Til syvende og sist for å beskytte den langsiktige verdien av pengene våre andelseiere har betrodd oss.