Her i Fondsmagasinet vil vi gi deg inspirasjon til din sparing gjennom blant annet artikler på hvordan enkelte fond har utviklet seg, gi innblikk fra ulike markeder og fortelle om Nordeas forventninger til markedet fremover. Det er likevel viktig å understreke at det vi skriver om fond og markeder ikke skal ses på som kjøpsanbefalinger fra Nordea. Ingen artikkel kan erstatte personlig rådgivning.