Utvecklingen skapar både utmaningar och möjligheter, inte bara för vår planet, men också för människor, företag och investerare världen över. I Fondmagasinet prioriterar vi därför att skriva om hållbarhet. Helt enkelt för att vi tror på att hållbarhet är en förutsättning för att kunna leverera stabil och konkurrenskraftig avkastning.