Balance

Alla vill spara rätt och med en blandfond är det lätt, eller?

Den senaste tiden har blandfonder, med våra Strategafonder som exempel, ifrågasatts i media. De påstås vara både för dyra och för dåliga. Samtidigt framhålls att indexfonder alltid skulle vara att föredra framför aktivt förvaltade fonder. Men som vanligt är världen inte så svart eller vit. Så här kommer några argument för att nyansera bilden.

Maria Rengefors

Maria Rengefors

Filialchef för Nordea Funds Ab, Svensk Filial

Alla vill spara rätt och med en blandfond är det lätt, eller?

Den senaste tiden har blandfonder, med våra Strategafonder som exempel, ifrågasatts i media. De påstås vara både för dyra och för dåliga. Samtidigt framhålls att indexfonder alltid skulle vara att föredra framför aktivt förvaltade fonder. Men som vanligt är världen inte så svart eller vit. Så här kommer några argument för att nyansera bilden.

Till att börja med: En blandfond fyller sitt syfte! Nu ska jag förklara varför.

När man skapar en sparportfölj är det bra att sträva efter att hitta en lämplig riskbalans genom att blanda aktieplaceringar, som står för den lite högre risken, och ränteplaceringar, som står för den lite lägre risken.

Blandfonder består, som namnet antyder, av både aktie- och ränteplaceringar där den ena eller andra delen kan vara större eller mindre och där förvaltarnas uppgift är att säkerställa både att man hittar rätt placeringar, utnyttjar marknadsmöjligheter, men också att balansen mellan just andelen aktier och räntor består.

Göra jobbet själv eller låta oss?

Det senare är förstås oerhört viktigt om man tänker på att den här typen av fonder ska spegla en risknivå som du som kund känner dig bekväm med. På så sätt är de ett praktiskt alternativ för den som gillar det enkla och smidiga och inte vill lägga tid på att placera om för att bibehålla balansen mellan aktier och räntor. Skulle du välja att göra jobbet själv, det vill säga sätta ihop en egen fondportfölj, så behöver du också kontinuerligt säkerställa att balansen, eller risknivån, bibehålls. Det slipper du med en blandfond.

...ett praktiskt alternativ för den som gillar det enkla och smidiga ...

Maria Rengefors, filialchef Nordea Funds Ab, Svensk Filial

Kanske känner man inte heller att man har intresset, tiden eller kunskapen att sköta detta själv. Det är, som så mycket i livet, en prioriteringsfråga. Och då blir valet också lätt; jag lägger hellre min tid på annat och överlåter jobbet till fondförvaltarna.

Sen var det då det här med aktiv eller passiv förvaltning. Nu finns det förstås många som gillar att sätta ihop sina egna fondportföljer och då gör man det. Den kan förstås bestå av både fonder som är aktivt förvaltade, det vill säga att förvaltarteamet väljer aktier genom egen analys, företagsbesök och utvärdering, eller rena indexfonder som enbart följer ett index. På Nordea tror vi att det finns utrymme för både aktivt och passivt förvaltade fonder och vi erbjuder bägge varianterna.

Hur ska man jämföra?

I media har man också valt att jämföra utvecklingen för en av våra blandfonder, Stratega 30,  (tillsammans med liknande fonder från våra konkurrenter) med ett svenskt aktieindex som heter OMXS30. Här vill jag säga att man ska alltid jämföra fonder, men man måste jämföra rätt. I det här fallet framstår det som att vår fond inte lyckats i jämförelse med just detta index. Det är ju verkligen inte konstigt, eftersom OMXS30 är ett rent aktieindex och Stratega 30 placerar mest i räntebärande placeringar, och sen i aktier globalt och på den svenska aktiemarknaden. En fond som har stor del räntebärande placeringar med låg risk, kan inte utvecklas bättre än ett index med bara aktier och som har en högre risk. Det säger sig självt och de kunder som väljer Stratega 30 gör det just eftersom de vill ha en mindre riskfylld placering. Vill du själv jämföra fonder kan du först titta på hur en enskild fond lyckats jämfört med sitt eget index till exempel i vår Fondinformationstjänst, eller så kan du titta på Morningstar som sorterar fonder i olika kategorier.

Det viktigaste första steget

När vi i Nordea möter dig som kund i ett rådgivningsmöte, som numera sker både på kontor och online, så är det första viktiga steget att ha en dialog kring din syn på risk, vilken tidshorisont du har, hur din eller familjens ekonomi ser ut, vilket utrymme som finns för att spara med tanke på er bostadssituation t ex, eller rent allmänt vilka spardrömmar och förväntningar du har. Först därefter börja vi diskutera eller komma med förslag på olika produkter, där valet till slut beror på dina önskemål och behov.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och den förvaltningsstrategi förvaltaren använder sig av. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.