Man on a boat
Av:
Cecilia Blomberg

Så kan dina sparpengar bidra till klimatmålen

Efter att världens ledare samlats under COP 26 för att diskutera hur vi ska komma tillrätta med de enorma utmaningar vi står inför när det gäller vårt klimat är det lätt att själv fråga sig – men vad kan jag göra? Svaret är att du kan göra mycket, ändra dina kostvanor och dina resvanor till exempel. Men glöm inte att det också kan göra skillnad hur du väljer att investera dina sparpengar.

Arbetet med att bekämpa klimatförändringen inleddes på FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. Den här konferensen blev det första steget mot en internationell miljöpolicy. Sedan dess har flera konferenser hållits, bland annat den omtalade COP21 i Paris, där viktiga avtal slöts. Nu är det dags igen för globala ledare att samlas, denna gång för COP26 i Glasgow.

När du väljer sparande med hållbart fokus

Det kan kännas som att det som du gör som enskild individ inte spelar någon roll i den extrema situation vi nu befinner oss i - det där får politikerna ordna. Men det stämmer inte. Allt vi gör spelar roll, varje val. Och när du väljer att spara i någon av våra fonder, särskilt i de med hållbart fokus ger du oss mandat att utöva påtryckning och positivt samarbete med de bolag vi investerar i. Genom dina fondval kan du också ge oss möjlighet att välja ut de företag som är bra på att hanterar frågor som rör klimat eller socialt ansvar. Du kan också välja fonder som enbart investerar i de företag som erbjuder direkta lösningar på klimatproblemen eller på sociala utmaningar.

Tillsammans har vi stor kraft

Du kanske någon gång har skrivit under en namnlista för att påverka utvecklingen i en viss sakfråga. När du sparar i en fond med hållbart fokus fungerar det lite på samma sätt. I en fond går du samman med ett stort antal andra fondsparare och det ger oss en enorm kraft att driva på en positiv utveckling i ett antal sakfrågor. I större internationella sakfrågor, så som att skydda regnskogen i Brasilien eller stoppa investeringar i kolkraftverk, går vi dessutom ihop med andra kapitalförvaltare världen över och vår möjlighet att påverka blir än större.

Och allt detta börjar med hur du väljer att investera ditt sparkapital.

Så kan dina sparpengar påverka företag

När du placerar i fonder så är du med och investerar i andra bolag. Både som aktieägare och obligationsägare kan vi som fondbolag försöka påverka företag att agera i linje med en agenda som tar större hänsyn till exempelvis miljö och sociala frågor. Och eftersom det samlade kapital som vi representerar ofta är relativt stort så är det inte ovanligt att vi får gehör. Det ligger ju i företagens intresse att ha nöjda aktieägare och att locka till sig investerare.

Och vi tar vårt ägaransvar på stort allvar. Vi röstar på bolagsstämmor, vi för dialog med bolagsledningar, intresseorganisationer och till och med politiker. Vi deltar i ett antal forum för att vara med och utforma riktlinjer för hur en kapitalförvaltare bör investera för att samhället ska utvecklas i en mer hållbar riktning.

Allt detta gör vi inte bara för att vi vill bidra till att vi kan nå klimat och sociala mål utan också för vi är övertygade att vi på detta sätt kan erbjuda dig investeringar med högre kvalitet som kan leda till bättre möjlighet till god avkastning.

Vi kan hjälpa dig att göra ett hållbart val för ditt sparande för att ge dig ett sparande som tar större hänsyn till frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Tänk på att

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordeas fonder förvaltas av Nordea Funds Ab och Nordea Investment Funds S.A.

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.