Early morning meadow
Av:
Maria Rengefors

Ett halvår som saknar motstycke

"Helt klart är att det första halvåret 2022 varit ovanligt utmanande. Fortsatta problem i krigets spår med brist på råvaror och höjda energipriser, logistikkedjor som inte fungerar när man fortsatt att stänga ner städer i Kina som följd av coronautbrott, en inflation som vi inte sett på många, många år." Så kommenterar Nordeas fondchef Maria Rengefors halvåret som gått i sin sommarkrönika.

Maria Rengefors

Maria Rengefors

Chef för Nordea Fonder i Sverige

Just när vi trodde att vi skulle se ljuset i tunneln efter pandemin blev det plötsligt ur många aspekter mycket värre: ett krig i vårt närområde. Det kan kännas futtigt att skriva om hur detta kommit att påverka aktie- och räntemarknader och fondsparandet, när det humanitära lidandet är så stort.

Men nu är det så att vårt jobb är att förvalta fondspararnas pengar på bästa möjliga sätt – oavsett omständigheter. Helt klart är att det första halvåret 2022 varit ovanligt utmanande. Fortsatta problem i krigets spår med brist på råvaror och höjda energipriser, logistikkedjor som inte fungerar när man fortsatt att stänga ner städer i Kina som följd av coronautbrott, en inflation som vi inte sett på många, många år. Tittar jag på vår fondlista kan jag bara konstatera att antalet fonder som gett positiv avkastning är lågt. Helt omvänt mot hur det sett ut de senaste åren, där inte ens pandemistarten i mars 2020 fick de effekter vi sett i år.

”Ingenting är längre som förut, alla gamla sanningar är slut”, hette det i Anders Fugelstads visa från slutet av 60-talet. …och lite så känns det. Men är det verkligen så? Vi som varit med ett tag vet också att aktiemarknaderna svänger även om det just nu känns ganska mörkt och jobbigt.

Så hur ska du tänka? Här några generella tankar:

  • Hur lång är min sparhorisont? Ju längre sparhorisont, desto mindre anledning till oro. En blandfond speglar din risknivå som du valt, så håll dig till den.
  • Bara aktiefonder? Kanske finns anledning att placera om? Särskilt om du kanske kan komma att behöva dina sparpengar snart.
  • Månadssparar du? Fortsätt, men du kan alltid ändra ditt sparbelopp. När andelarna faller i värde, får du fler andelar för det belopp du sparar. Det gynnar dig i längden.
  • Ta kontakt med oss! Vi finns här för dig. Du kan till exempel boka ett online-möte för att gå igenom din ekonomi eller stämma av din oro.

Finns det något positivt? Ja, det skulle i så fall vara att vi fortsätter vårt fokus på temafonder relaterade till olika hållbarhetsutmaningar som faktiskt också skapar investeringsmöjligheter. Nu senast har vi lanserat Nordea Omställningsbolag. Den här fonden investerar i bolag med både vilja och möjlighet att ställa om sina affärsmodeller i enlighet med målen i Parisavtalet, men där man alltså inte gjort det ännu. Därför straffas de av aktiemarknaden, kan man säga, som upplever att risken är för hög och därför inte vågar investera. I den här fonden går vi från att hitta de som är i framkant när det gäller klimatomställningen och istället fokusera på de som släpar efter. Vi gör det för att vi ser goda investeringsmöjligheter här och för att vi tror att vi kan göra verklig skillnad. Här kan du läsa mer om Nordea Omställningsbolag och om hur vi aktivt arbetar med bolagen vi investerar i.

Vi jobbar på med att skapa så god avkastning som möjligt, oavsett marknadsförhållanden. Tack för ditt förtroende!