Schweiz
Av:
Nordea Asset Management

På besök hos livsmedelsgiganten Nestlé

Nestlé är ett av världens största företag. Här kan du läsa om Nordea Asset Managements besök hos den schweiziska livsmedelsjätten.

Analytiker, Frederik Weber

Frederik Weber

Analytiker

I december 2015 reste Nordea Asset Managements Dan Wejse och Frederik Weber till Schweiz för att under två dagar besöka några företag i konsumentsektorn. Turen gick bland annat till det schweiziska storbolaget Nestlé. 

- För oss är det en viktig del i det dagliga arbetet att ha en kontinuerlig dialog med företagen vi investerar i. Och i vår strävan att förstå alla aspekter av ett företag är platsbesöken av stort värde. De ger en insikt i hur det aktuella företaget drivs som vi inte kan få genom att enbart analysera verksamheten och räkenskaperna, säger Frederik Weber.

Stabil tillväxt och stigande marginaler

Nestlé är ett av de största europeiska företagen i konsumentsektorn om man ser till börsvärdet.

Det schweiziska bolaget producerar och marknadsför en mängd olika globala och lokala varumärken inom livsmedelssegmentet, bland annat Nespresso, Nescafé, Pellegrino, KitKat och Smarties. Företaget har i många år haft en stabil tillväxt och stigande marginaler tack vare innovation inom nya och attraktiva produktkategorier och en expansion på tillväxtmarknader.

Nestlé är dessutom känt för ”Nestlé-modellen” som innebär att företaget har målsättningen att skapa en långsiktig organisk tillväxt om 5–6 procent och förbättra lönsamheten.

Ny finansdirektör stärker förtroendet

Under besöket träffade Nordea Assets Management-teamet bland annat Nestlés finansdirektör Francois-Xavier Roger.

– Han hade då nyligen börjat på Nestlé och det var därför intressant att höra hans uppfattning om strategin och kulturen som relativt nyanställd i företaget. På mötet stärktes förtroendet för Nestlés förmåga att fortsatt uppnå de finansiella målen. Dessutom bekräftades vår syn på Nestlé som ett mycket robust företag och en attraktiv placering.

På guidad tur

Efter mötet med finansdirektören fick Dan och Frederik en guidad tur på huvudkontoret. En tur som avslutades i Nestlébutiken, som i själva verket är en medelstor livsmedelsbutik där boende i grannskapet och medarbetarna kan handla.

– I denna specialbutik säljs enbart Nestlés egna produkter, och som besökare får man en bra känsla för hur stort produktsortimentet egentligen är.

– Som konsument hittar du i princip alla dagligvaror du behöver i butiken, och även om vi skulle kunnat samla på oss mycket av den kunskap som vi fick vid besöket i en skrivbordsanalys, så ger ett personligt besök hos företaget alltid en bättre förståelse för företagets verksamhet och filosofi, berättar Frederik Weber, och får medhåll av Dan Wejse.

– Genom att göra företagsbesök runt om i världen får vi inblick i de verkliga skillnaderna som kan finnas mellan liknande företag, vilka företagen ibland försöker tona ner. Det ger oss därmed bättre förutsättningar att välja ut de bästa företagen till fonden.

Omnämnande av företag i denna artikel ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Rådgör alltid med din placeringsrådgivare innan du köper andelar i en fond.
 

Dan Wejse, Leder af Research

Dan Wejse

Leder af Research

På guidad tur

Efter mötet med finansdirektören fick Dan och Frederik en guidad tur på huvudkontoret. En tur som avslutades i Nestlébutiken, som i själva verket är en medelstor livsmedelsbutik där boende i grannskapet och medarbetarna kan handla.

– I denna specialbutik säljs enbart Nestlés egna produkter, och som besökare får man en bra känsla för hur stort produktsortimentet egentligen är.

– Som konsument hittar du i princip alla dagligvaror du behöver i butiken, och även om vi skulle kunnat samla på oss mycket av den kunskap som vi fick vid besöket i en skrivbordsanalys, så ger ett personligt besök hos företaget alltid en bättre förståelse för företagets verksamhet och filosofi, berättar Frederik Weber, och får medhåll av Dan Wejse.

– Genom att göra företagsbesök runt om i världen får vi inblick i de verkliga skillnaderna som kan finnas mellan liknande företag, vilka företagen ibland försöker tona ner. Det ger oss därmed bättre förutsättningar att välja ut de bästa företagen till fonden.

Omnämnande av företag i denna artikel ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Rådgör alltid med din placeringsrådgivare innan du köper andelar i en fond.