Av:
Charlotte Holst

Nytt fond der selskapene bidrar med løsninger på klima og sosiale utfordringer

Nordea lanserer et nytt fond der fondets selskaper tilbyr løsninger på to av verdens mest presserende problemer -  global oppvarming og udekkede sosiale behov. Aksjefondet Nordea Global Climate and Social Impact Fund bidrar til positive sosiale og miljømessige endringer.

Hero

Isolasjonsprodukter som sparer energi og sikrer folk en lav strømregning. Sykkelutstyr som frister folk til å velge den reneste og sunneste transportformen på hjul. Naturlige matingredienser som beskytter både planeten og menneskers helse.

Dette er alle eksempler på produkter som beveger verden i riktig retning, både klimamessig og sosialt. Selskaper som utvikler, produserer og markedsfører denne typen produkter vil du finne i Nordeas nye fond: Nordea Global Climate and Social Impact Fund.

- Investeringer i klimaløsninger er nå heldigvis ganske vanlig, men det er presserende og stort potensiale i også å støtte selskaper som løser sosiale utfordringer får å håndtere de store ubalansene i verden, sier Thomas Sørensen, porteføljeforvalter i Nordea Asset Management.

- Pandemien har fremhevet behovet for å skape motstandsdyktige økosystemer. Ulikheten vokser ustanselig. Vi er nå på et punkt der det er nødvendig å kanalisere kapital til selskaper som har løsninger som kan bidra til en mer rettferdig verden. Gjennom våre investeringer kan vi være bindeleddet til å lede kapitalen mot disse selskapene, sier Thomas Sørensen.

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Porteføljemanager, Nordea Invest Klima og Miljø

Ikke filantropi, men business

Derfor lanserer Nordea nå Global Climate and Social Impact Fund. Selskapene i fondet velges ut fra om de er attraktive økonomisk,  og om produktene og tjenestene deres bidrar til å løse bærekraftsutfordringer.

- Vi snakker ikke om filantropi eller subsidier her. Dette er drevet av rasjonelle investeringsbeslutninger som kan stimulere markedet for underliggende gode løsninger. Det er det viktig å merke seg, sier Thomas Sørensen.

Selskapene i fondet opererer på følgende tema-områder: Helse og velvære, inkludering og muligheter, bærekraftig livsstil og lavkarbonøkonomi. Noen selskaper bidrar til å løse både klimarelaterte og sosiale utfordringer, mens andre er spesielt sterke innenfor ett område.

- Produktene spenner fra avansert medisinsk utstyr og mikrolån, til løsninger i sirkulær økonomi. Det er et bredt spekter som gjør oss i stand til å skape en robust portefølje og leve opp til målet vårt om å skape attraktiv avkastning for våre investorer, sier Thomas Sørensen.

h

Mikrolån og stresshåndtering

Investeringer i klimaløsninger har vi hørt om lenge nå, men hva innebærer egentlig investeringer i "sosial påvirkning"? Vi spør Solène Eveillard, som er analytiker i Nordea Fundamental Equities. Hennes jobb er å identifisere og overvåke de sosiale og miljømessige fordelene som selskapene i fondet gir til verden.

- Begrepet "sosial påvirkning" bør forstås som en betydelig positiv endring som tar for seg presserende sosiale utfordringer, sier hun.

For eksempel oppstår det en sosial positiv påvirkning hvis et mikrolån lar en kvinne i India starte sin egen lille bedrift og tjene penger. Det betyr at hun har råd til å sende barna sine til skolen, der de kan utstyres til å bli selvforsynt. Slik blir det flere positive bivirkninger for samfunnet. Eller det kan være et selskap som utvikler et HR-system som oppdager de tidlige tegnene på stress hos ansatte, slik at selskapet kan tilby støttetjenester når det er nødvendig, samtidig som det reduserer stressrelatert fravær.

Solène Eveillard

Solène Eveillard

Analytiker, Nordea Fundamental Equities

Aksjer, ESG og sosial påvirkning

Solène Eveillard sier at selskapene i fondet er grundig analysert på grunnlag av sine data og rapporter:

- Vi jobber direkte med selskapene for å se hvordan de overvåker og måler sine innsatser innenfor klima og sosiale løsninger. Spesielt anslaget på hvor mye av selskapets omsetning som bidrar direkte til bærekraftsmålene, sier hun.

Selskapene i fondet har alle gjennomgått en robust økonomisk analyse, en ESG -analyse og en konsekvensanalyse, og alle disse faktorene er inkludert i vurderingen av selskapets evne til å generere avkastning på investert kapital over tid (ROIC).

Både en nødvendighet og mulighet

Dette fondet tar også sikte på å bidra til den FN-støttede modellen for en "Inkluderende grønn økonomi", der velvære og likestilling, miljø- og klimahensyn og økonomisk vekst går hånd i hånd. Dette fordi innbyggere - som også er forbrukere, i økende grad presser på for en bedre fremtid for alle.

- Forbrukerne leter i økende grad etter miljøvennlige produkter som også tar hensyn til mennesker og miljø i produksjonsfasen. Sterk bærekraftspraksis forbedrer selskapenes økonomiske resultater. Det er derfor både en nødvendighet og en åpenbar økonomisk mulighet for selskaper til å bidra til et bedre klima og større sosial rettferdighet, sier Solène Eveillard.

Hvis du ikke bidrar, blir du avslørt

For 13 år siden var Thomas Sørensen med på å lansere Nordeas Klima & Miljøfond. Han sammenligner ønsket om "sosial påvirkning" med utviklingen som har skjedd innenfor klimainvesteringer.

- Jeg tror nå vi er på stedet der økologiske bekymringer var for fem år siden, da disse virkelig tok fart og selskaper begynte å kunngjøre mål for konkrete karbonreduksjoner. I dag vet forbrukere, selskaper og myndigheter at det er store muligheter for å investere i klimaet, og at de fleste klimaløsninger gir økonomisk mening, sier Thomas Sørensen.

Disse mulighetene vil også dukke opp på det sosiale feltet. I dag forventer forbrukerne at et selskap skal gi et positivt bidrag til samfunnet. Hvis du har en forretningsmodell som ikke gir noe positivt til samfunnet, er det en investeringsrisiko, understreker han.

- Du kan ikke ha en forretningsmodell som for eksempel kun er basert på å kutte utgifter gjennom billig arbeidskraft. Du kan ikke bygge et selskap som er uansvarlig. Forbrukerne bryr seg ikke bare om hva produktet er laget av, men også om hvordan og hvorfor det er laget. De vil ikke akseptere at klærne de kjøper kommer fra en fabrikk i Bangladesh der arbeiderne blir behandlet dårlig, sier han.

Betydelig endring

Det er oppmuntrende at investeringer kan gi både attraktiv avkastning og positive sosiale og miljømessige endringer, sier Solène Eveillard.

- Jeg tror virkelig på finansieringskapasiteten for å håndtere sosiale og miljømessige utfordringer. Her tar vi ESG et steg videre, og kombinerer god avkastning med forbedringer for både mennesker og miljø, og det er akkurat det vi ønsker.

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning