Når du abonnerer på Fondsmagasinet, samtykker du i at Nordea Funds sender deg opplysninger til din e-post med nyheter fra Fondsmagasinet. Vi sender utelukkende e-poster til e-postadresser som vi har fått tillatelse til å bruke, i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Nordea vil aldri dele, selge eller leie ut individuelle personopplysninger uten først å ha mottatt ditt samtykke – med mindre det er gitt tillatelse til dette via rettslige kanaler.

Opplysningene du har gitt oss, er kun tilgjengelig for de medarbeidere som har ansvar for å håndtere slike opplysninger. Vi benytter strenge sikkerhetstiltak for å avverge tap, misbruk eller endringer av de opplysningene vi bruker i vårt e-postsystem. Nordea vil aldri sende e-post til deg eller ringe deg for å be om passord, kredittkortnumre eller andre følsomme opplysninger.

Du vil aldri måtte besvare eller klikke på en link i en e-post som ber om denne typen opplysninger. Har du mottatt en e-post fra oss, er det fordi du selv har gitt samtykke til det og dermed står på vår e-postliste. Alle nyhetsbrev inneholder en enkel og automatisert metode for avmelding. Ønsker du å melde deg av e-posttjenesten, kan du bare følge instruksjonene nederst på den tilsendte e-posten.