Står på en alpetop
Av:
Jens Møller Madsen

Vi jobber for et bedre klima

Innsatsen for å bekjempe klimaendringene begynte allerede i 1972 på FN-konferansen i Stockholm og var det første skrittet mot en global miljøpolitikk. Siden den gang har det blitt avholdt mange konferanser, og den sannsynligvis viktigste ble avholdt i 2015 - COP-21 i Paris.

Under FNs klimakonferanse i Paris i 2015 ble nesten alle land enige om en bindende klimaavtale, som skal holde den gjennomsnittlige temperaturstigningen i verden under 2 grader.

Nordea tok sine første skritt for et bedre klima med opprettelsen av Klima & Miljø fondet tilbake i 2009. Dette fondet fikk ikke mye oppmerksomhet i oppstartsfasen, men i de siste årene har fondet blitt veldig populært blant mange fondssparere. Etter hvert har Nordea bidratt på flere områder for et bedre miljø. Et av mange initiativ som er tatt er å aktivt støtte TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosures.

Harry Granqvist

Harry Granqvist

Senioranalytiker, Nordeas team for ansvarlige investeringer

Vi spør Harry Granqvist, senioranalytiker i Nordeas team for ansvarlige investeringer, hvorfor det er så viktig for Nordea å støtte TCFD?

- Klimaendringer utgjør både risiko og muligheter for selskaper og investeringer. Jordens temperatur øker, kanskje raskere enn vi først trodde. Naturkatastrofer forstyrrer og ødelegger økosystemer, menneskers helse, og forårsaker uventede forretnings- og investeringstap som truer eiendeler og infrastruktur. Dette kan føre til forstyrrende endringer på tvers av økonomiske sektorer og regioner. Som svar på dette jobber regjeringer og privat sektor med en rekke alternativer for å redusere globale klimautslipp. Det er derfor avgjørende å forbedre klimarelaterte standarder for å skape en bedre forståelse av både risikoer og muligheter på tvers av land og regioner.

-  I juli 2019 valgte vi ut 30 selskaper som hadde store utslipp av drivhusgasser, men som ennå ikke hadde jobbet med TCFD - siden dengang har vi enda flere med oss. Resultatet i dag er at 24 av 33 selskaper vi er i kontakt med nå har forpliktet seg til TCFD, og vi har løpende diskusjoner med de andre sier Harry Granqvist.

Grafik
Nordeas team for ansvarlige investeringer er i dialog med 33 selskaper for å få dem til å imøtekomme anbefalinger fra Initiativet TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures).

Hva er TCFD sitt mål?

- Financial Stability Board opprettet TCFD for å utvikle anbefalinger for en mer effektiv klimarelatert informasjon. Dette var nødvendig for å fremme god informasjon om beslutninger innenfor investeringer, lån og forsikring. Samtidig som interessentene fikk en bedre forståelse av den finansielle sektorens rolle innenfor klimaspørsmål og sektorens eksponeringer mot klimarelaterte risikoer.

Hva er Nordeas rolle i forhold til TCFD?

- Som en finansinstitusjon som støtter TCFD har vi faktisk to roller. Den første er å sikre at vår egen klimarelaterte rapportering følger TCFD-anbefalingene, noe vi gjør gjennom klimarapportene. Den andre er å sørge for at TCFD anbefalingene samsvarer med selskapene vi investerer i globalt. Vi er for tiden i dialog med 33 selskaper for å sørge for at disse skal tilpasse seg TCFD-anbefalingene. Dette kan være selskaper som har store utslipp av klimagasser eller er i høyrisikosektorer.

Er det en utfordring å få selskaper til å forplikte seg til TCFD-anbefalingene?

- Akkurat nå er 24 av de 33 selskapene vi er i kontakt med fullt engasjert i TCFD, og ​​vi har løpende diskusjoner med resten. Vi utvider også antall selskaper, så jeg er sikker på at mange flere vil forplikte seg etterhvert, sier Harry Granqvist.