På vej mod en fossilfri fremtid

Den fossilfrie fremtiden er her

På klimakonferansen i Paris ble 195 land enige om å begrense den globale oppvarmingen til maks 2 grader Celsius. Dette arbeidet har i løpet av 2021 fortsatt med ytterligere oppdateringer på FNs klimakonferanse, COP26, i Glasgow. For å bidra til å nå målene har vi iverksatt klare tiltak for å skjerpe vår policy for fossilt brensel for alle våre fond med spesifikke bærekraftskriterier. Og arbeidet fortsetter.

Ikke mer enn 2 grader

En temperaturstigning på maksimalt 2 grader er ansett som grensen for det verden kan godta av oppvarming med tanke på å unngå de verste klimaendringene. Aller helst bør vi stoppe på 1,5 grader.

Maksimalt 2 grader

Klimatiltak er det viktigste temaet innen bærekraft i Nordea. Vi jobber hele tiden med å sikre at de fleste av våre fond (artikkel 8 og 9 fond) er i tråd med Parisavtalen. Det gjør vi blant annet gjennom å sørge for at selskaper vi investerer i, er med i det globale arbeidet som skal hindre at temperaturen stiger med mer enn 2 grader sammenlignet med førindustrielle nivåer.

Ta en kikk på disse filmene for å få mer informasjon om bakgrunnen, utfordringene og den potensielle løsningen – slik vi ser det.

Del 1:

Bakgrunnen

Bakgrunnen
Del 2:

Utfordringen

Utfordringen
Del 3:

Løsningen

Løsningen

En ny aktør
har kommet på banen

I 2020 forpliktet vi oss til Transition Pathway Initiative (TPI), et investortiltak som evaluerer hvilke selskaper som er klare for overgangen til lavkarbonøkonomi – og hvilke som ikke er det.

Vi bruker TPI som referansegrunnlag for håndtering av klima-og omdømmerisiko i de bærekraftige fondene våre. I tillegg bruker vi andre respekterte klimainstitusjoner, som Science-Based Targets Initiative og Carbon Disclosure Project, i arbeidet med investeringsanalyse, i beslutningstaking og når vi vurderer engasjementet vårt i selskaper. Vi bruker imidlertid også mye tid og krefter på vår egen analyse.

En ny aktør har kommet på banen
Harry Granqvist
Harry Granqvist er senior ESG-analytiker hos Nordea.
Q&A

Spørsmål og svar: Hvordan kan Nordea Funds gjøre en forskjell?

Noen tanker fra eksperten: Harry Granqvist er senior ESG-analytiker hos Nordea. Han følger nøye med på klimabevisste investeringer og den fossilfrie fremtiden.

Du kan begynne med å fortelle oss litt om Nordeas standpunkt
når det gjelder håndtering av klimaendringer.

Klimaendring er et problem vi er nødt til å ta tak i så raskt som mulig. Hos Nordea mener vi at det viktigste tiltaket for å begrense global oppvarming er å få ned utslippene av fossilt brensel. Dette kan vi kun få til hvis vi anerkjenner at mange av morgendagens viktigste energileverandører i dag står midt i en prosess der de faser ut bruken av fossilt brensel, men at vi i de fleste land ikke vil være kvitt fossilt brensel før om ti år eller mer.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

I Nordea bruker vi for eksempel forskning fra Transition Pathway Initiative (TPI) for å forstå om et selskaps strategi bidrar til å nå eller forhindrer at vi når målene i Parisavtalen. TPI er en god løsning fordi fokuset ligger på fremtidig i stedet for tidligere klimaarbeid.Det gjør deres analyse til et nyttig verktøy som hjelper investorer med å drive frem klimatiltak.

Hvordan vurderes og rangeres selskaper?

Kort sagt skiller vi mellom selskaper som leverer tilstrekkelig endring til at vi oppfyller målene for global oppvarming i Parisavtalen – det vi kaller "overgangsselskaper" – og de som opprettholder høye utslipp og ikke viser vilje til endring.

I vår policy for fossilt brensel kan du lese hvilke selskap dette er (på engelsk).

Kan du si litt mer om det?

Hos Nordea ønsker vi å støtte den endringen verden så desperat trenger for å bremse opp den globale oppvarmingen. Men samtidig er det en kjensgjerning at moderne samfunn trenger mer og mer energi. Så vi må rett og slett gi selskaper litt tid til å ta i bruk og investere i moderne – og noen ganger dyre – grønne forretningsmodeller og teknologier.

Dette er ikke gjort over natten. Men vi trenger en eller annen type bevis på at selskapet i tilstrekkelig grad jobber for å komme i mål – og vi må sende et tydelig budskap til selskaper som ikke gjør det.