Et nordisk fondsselskap

Vi er det største fondsselskapet i Norden og flere millioner fondssparere har vist oss tillit ved å la oss forvalte pengene deres. Vi har et av markedets største utvalg av fond og vi fokuserer på aktivt forvaltede fond som integrerer markedsinnsikt, dyptpløyende selskapsanalyser og bærekraftfaktorer.

Sparing i fond egner seg godt for deg som vil spare langsiktig, for eksempel til barn/barnebarn, fremtidige reiser, pensjon eller oppbygging av formue. Sparer du i fond jevnlig over tid, får du gode muligheter til å se pengene dine vokse.

Nordea Funds Ltd er en del av Nordea-konsernet. I Norge drives fondsvirksomheten gjennom den norske filialen Nordea Funds, Norsk Filial.

Les mer

Woman-sitting-on-the-edge-of-a-cliff

SE DE SISTE NYHETENE FRA FONDSMAGASINET