India

Den indiska aktiemarknaden i medvind

Den indiska aktiemarknaden har haft ett ordentligt uppsving under året. Mindre investeringar i ett osäkrare Kina och en pandemi under kontroll beskrivs som de två viktigaste anledningarna. Läs mer.

Tänk på att

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo. 

 

Hertta Alava

Hertta Alava

Marknadsstrateg Nordea

Under tiden som den kinesiska aktiemarknaden har drabbats hårt av restriktioner mot inhemska techföretag, en åtstramad penningpolitik och nya covidutrbott, så har investerare vänt blicken västerut – mot Indien - för att få sin exponering mot tillväxtmarknaderna.

- Indien har varit attraktivt för investerare eftersom landet i stort sett fått kontroll på covid-19 pandemin. Antalet nya infektioner är relativt låga och vaccinationerna rullar på vilket innebär att landet inte har några större restriktioner och ekonomin återhämtar sig. BNP förväntas ligga på samma nivåer som innan pandemin redan i mars 2022, säger Hertta Alava marknadsstrateg på Nordea.

Många av de största företagen på den indiska aktiemarknaden är dessutom så kallade ”covid-vinnare”. Exempelvis IT-företaget Infosys och Tata Consultancy Services som gynnas av digitalisering. Infosys är ett av de största innehaven i Nordeas Indienfond som under året stigit med över 45 procent (27 okt 2021).

Traditionellt har Indien varit en populär marknad för investerare som söker exponering mot tillväxtmarknader på grund av marknadens långsiktiga inhämtningspotential. Dessutom har de börsnoterade företag i de sektorer som investerare gillar generellt som exempelvis IT, hälsovård, konsument, banker, etc.

Den största risken med en investering på den indiska marknaden är att konsumtionen inte återhämtar sig så snabbt som förväntat, eftersom fattigdomen har ökat på grund av covid-pandemin. Små företag och entreprenörer har det fortfarande svårt, fortsätter Hertta Alava.

Att den amerikanska centralbanken förväntas strama åt sin penningpolitik är också en risk för tillväxtmarknader i allmänhet om dollarn stärks och kapitalet flyttar från tillväxtmarknader till USA. Jag förväntar mig dock ingen större reaktion. Indien har nu bytesbalansöverskott och starka valutareserver, vilket gör det mycket mindre sårbart, avslutar Hertta Alava.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut.