Om du vill veta mer om hur vi på Nordea samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter, läs Nordeas dataskyddspolicy. 

Vid begäran av rättelse, kontakta oss på nedanstående adress med attention Klagomålsansvarig. 

Information om Nordea Funds Ltd.  Nordeas svenska fondverksamhet bedrivs genom filialen Nordea Funds Ab, Svensk Filial. Organisationsnummer: 516408-8782 Adress: Mäster Samuelsgatan 21 M541105 71 Stockholm E-post. fonder [at] nordea.com