Av:
Åsa Drakenberg

”En tillväxtmarknadsfond att hålla i handen, även i utmanande tider”

Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader har utsetts till Årets Tillväxtmarknadsfond av tidningen Privata Affärer. Motiveringen lyder: "En tillväxtmarknadsfond att hålla i handen, även i utmanande tider". I filmen och i texten berättar Claus Vorm, som förvaltar fonden tillsammans med kollegan Robert Næss, om hur de arbetar för att undvika dyra tillväxtaktier och hitta de "tråkiga" vinnarna på lång sikt, men också om vad han tror om förutsättningarna för 2023.

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies
Loading

0:00/0:00

Årets tillväxtmarknadsfond

Under det minst sagt skakiga fondåret 2022 lyckades förvaltarna Claus Vorm och Robert Næss nå en positiv avkastning på 6,9 procent, samtidigt som fondens jämförelseindex backade med 4,02 procent. Vi bad Claus Vorm att berätta om hur de arbetar i förvaltningen.


Grattis till priset! Hur vill du kommentera utmärkelsen till fondens investerare?

– Å Robert Næss och mina vägnar vill vi uppriktigt tacka alla som investerar i fonden för deras fortsatta förtroende under de senaste 12 åren. Det är ett erkännande som gör oss ödmjuka.

Fonden har haft en stark utveckling under det annars väldigt skakiga 2022. Vad beror det på?

– Vår strategi är byggd för att kunna generera avkastning i linje med aktiemarknaden, men till lägre risk. Vi har ett fokus på bolag med låg risk och attraktiva värderingar, vilket kan ge ett bra skydd när aktiemarknaderna är svaga.

– Under de senaste åren har marknaden främst drivits av en handfull tillväxtorienterade "heta aktier", som inte uppfyller våra kriterier för stabilitet och värdering. Stabila tillväxtmarknadsaktier ses ofta som "tråkiga aktier" och får därför mindre uppmärksamhet från både investerare och media. När osäkerheten inleddes under 2022 lönade sig vår brist på exponering mot de ”heta”, men dyra tillväxtaktierna.

Vad innebär stabila aktier och hur hittar ni bolagen som ni väljer att investera i?

– Vi letar först efter bolag som kan anses vara ”låg risk”. Med det menar vi högkvalitativa bolag som har en stabil, sund och transparent utveckling av sina fundamentala värden, det vill säga faktorer som exempelvis stabila resultat, utdelningar, olika resultatmått och kassaflöden. När vi har en lista med namn lägger vi på ett värderingsfilter på det urvalet för att hitta de bästa bolagen vad gäller värdering. Målet är att ha en diversifierad portfölj som innehåller de bolag som erbjuder bästa möjliga förhållande mellan risk och möjlig avkastning.

Hur skiljer det sig från att vara en värdeinvesterare?

– Vi skiljer oss från rena värdeinvesterare genom vårt fokus på faktorerna låg risk och kvalitet. Vi tror att värderingen måste vara i linje med ett bolags tillväxtutsikter och utvecklingen för dess fundamentala värden. Så länge vi ser att ett bolags fundamentala värden är attraktiva, är vi villiga att vänta på att marknadens värdering av bolaget ska återhämta sig. På så sätt undviker vi att hamna i "värdefällor".

Är fondens fokus på stabilitet och värde en styrka eller svaghet i tider av osäkerhet på finansmarknaderna?

– Vi ser det som en styrka. När osäkerheten ökar på marknaden tenderar investerare att ta en mer defensiv position och flytta fokus från tillväxtorienterade till värdeorienterade bolag som påverkas mindre av ränteförändringar. Stabila aktier tenderar att påverkas mindre än marknaden som helhet tack vare den höga stabiliteten och att det finns en transparens kring fundamentala faktorer. Det gör dem mindre riskfyllda än den totala marknaden.

Vad är din syn på tillväxtmarknader framåt?

– Trots att vi ser en fortsatt osäker marknadsmiljö när vi tittar in i 2023, ser vi möjligheter för tillväxtmarknaderna. Även om Fed förväntas fortsätta höja räntorna inom en snar framtid, förväntar sig investerare samtidigt att se en topp i räntehöjningarna någon gång. Detta kan potentiellt resultera i en svagare US-dollar, vilket i sin tur borde gynna flödena till aktier på tillväxtmarknaderna. Dessutom finns det en potentiellt attraktiv tillväxtbild som framför allt drivs av Kina. Om landet återöppnar fullt ut 2023 kan det öka konsumtionen och BNP överlag. I det läget har Kina också utrymme för stimulanser, eftersom de på grund av sin noll covid-politik inte har vare sig hög inflation eller stigande räntor.

– Det är viktigt att vara uppmärksam på riskerna när du investerar på tillväxtmarknader. Det finns ökande osäkerheter i form av exempelvis inflation, geopolitiska risker, ekonomiska nedgångar och potentiella råvaruprischocker. Av den anledningen fortsätter vi att fokusera på företag som har stabila och sunda fundament. Med vår strategi för stabila aktier erbjuder vi en exponering mot tillväxtmarknaderna men också ett bra nedåtskydd.

Se den filmade intervjun med Claus Vorm här.