bergsklättrare
Av:
Nordea Fonder

Fem tips för ditt fondsparande när börserna svänger

Efter flera år av fantastisk utveckling för de flesta fonder såg vi under 2022 faktorer som gjort att både aktiemarknaderna och räntemarknaderna varit oroliga. Under första delen av 2023 har läget stabiliserat sig något men strategerna tvistar kring hur resten av året kommer att te sig. Här kommer några handfasta tips på vad man bör tänka på om det återigen skulle svänga mer på börserna.

1. Ha is i magen

Våra beslut styrs i stor utsträckning av våra känslor, men det är trots allt mycket svårt att pricka in aktiemarknadens toppar och dalar. Sannolikheten är att känslorna gör så att vi säljer vid helt fel tillfälle när börsen redan rasat och alla är rädda, eller köper alldeles för sent när börsen redan återhämtat sig och investerare börjar få upp hoppet igen.

Ett vanligt misstag är att sluta spara eller sälja av i orostider och sedan spara mer när det vänder tillbaka upp. Men effekten blir att du får sämre avkastning än du skulle kunna ha fått om du inte sålt. 

2. Spara regelbundet

När du månadssparar i fonder minskar effekten av börsens svängningar eftersom du köper vid olika tidpunkter, ibland billigt och ibland dyrt. När aktiemarknaderna går ner köper du billigt och du får fler andelar för samma peng, och när de går upp köper du dyrt. Du får dessutom större chans till positiv avkastning på lång sikt om du sparar regelbundet än om du försöker sälja och köpa vid ”rätt tillfällen”. 

Det är enkelt att starta ett månadssparande, tar minimalt med tid och det är roligt att se hur pengarna växer. Dessutom blir sparandet av. I tuffa tider kan det vara svårt att avsätta en lika stor summa, tänk då på att du kan dra ner på sparandet istället för att avsluta helt. Det är bättre att spara 100 kronor i månaden än ingenting alls.

3. Välj ett sparande som sprider riskerna

Olika typer av tillgångar har olika avkastningsmönster och utvecklas på olika sätt när marknaderna svänger. Oroliga tider drabbar oftast aktier värst som då tenderar att sjunka mer i värde jämfört med räntor. Men aktier har också en större möjlighet att ge god avkastning när de oroliga tiderna är över. Att sprida sina placeringar mellan aktier och räntor kan vara ett smart sätt att ta höjd för de förändringar som sker.

Vi på Nordea erbjuder många fonder där du väljer en risknivå, en fördelning mellan aktier och räntor, som sedan bibehålls över tid oavsett vad som sker på marknaderna. I oroliga tider kan du därför vara säker på att den risk du en gång valt för ditt sparande behålls över tid. Du håller dig helt enkelt till din investeringsstrategi. 

Våra Strategafonder, blandfonder med hållbart fokus och Norafonder är exempel på fonder som ”balanserar om” automatiskt och fungerar på det viset. 

4. Sparar du till pensionen?

Då har du kanske flera år på dig att ta igen större eller mindre fall på börsen. Har du en längre tidshorisont behöver du troligen inte göra något på grund av tillfälliga upp- eller nergångar.

För dig som snart ska gå i pension är det smart att placera en större andel av ditt pensionssparande i räntor och minska innehavet aktiefonder. Att helt lämna aktiemarknaden kan dock göra att du går miste om möjligheten till god avkastning på lite längre sikt.

5.  När det är dags att sälja – sprid uttagen över tid

Har din sparhorisont ändrats eller när du har nått ditt sparmål och bestämmer dig för att börja använda pengarna - överväg att sprida dina uttag. Det kan, precis som vid ett månadssparande, vara smart att sälja vid olika tidpunkter för att på så vis sprida riskerna. 
 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordeas fonder förvaltas av Nordea Funds Ab och Nordea Investment Funds S.A.