Av:
Nordea Fonder

Fonden som älskar bolagen de flesta väljer att undvika

Att välja bort bolagen som inte lever upp till miljökrav, eller aktivt söka upp och investera i dagens stora koldioxidutsläppare för att hjälpa dem att ställa om? Här berättar vi om Nordea Omställningsbolag, fonden som älskar de oälskade företagen och deras potential att bidra till stora utsläppsminskningar och samtidigt skapa värde för aktieägare.

Löv ligger i laboratorieglas.

Höga ambitioner med fonden

– Vi har väldigt höga ambitioner med den här fonden. Det här är en klimat- och miljöfond 2.0, säger Elin Noring, analytiker på Nordea Asset Management.

Trenden att utesluta bolag som inte lever upp till olika miljökrav skapar möjligheter för en fond som gör precis tvärtom. I stället för att leta efter företagen som går i framkant i klimatomställningen, riktar Nordea Omställningsbolag in sig på de eftersläntrare som har potential att komma ikapp sina konkurrenter.

Genom tät och nära dialog med portföljbolagen arbetar teamet bakom fonden därefter aktivt med att trycka på och stötta bolagen i arbetet för att ställa om till mer klimatsmarta affärsmodeller och processer.

– Att kapital flödar ut ur de här branscherna som anses mindre bra, skapar stora möjligheter för oss. Det här är företag som handlas med en rabatt, när man jämför med många bolag som redan har transformerat sina affärsmodeller.

Elin Noring

Elin Noring

ESG Analyst

Stål och cement väljs ofta bort

De stora underliggande värdena finns i bolag som i dag har höga utsläpp av koldioxid och som har potentialen att minska dessa. De ska också ha en verksamhet som är relevant på lång sikt. Många av dessa bolag finns inom energisektorn, industri och tillverkning, fastigheter samt jord- och skogsbruk. Men också inom finanssektorn, delar av teknikbranschen och inom konsumentprodukter.

Företag i stål- och cementbranschen är två exempel ur en rad branscher som i dag ofta väljs bort på grund av de höga utsläpp som genereras under produktionsprocesserna.

– Jag tycker att det är olyckligt. Vi kommer att fortsätta behöva både stål och cement. Till exempel är båda dessa produkter kritiska för att bygga ut förnyelsebar infrastruktur. Det är därför det är så viktigt att beslutsfattare, tillsynsmyndigheter, investerare – alla relevanta intressenter – driver på dessa företag att verkligen förbättra sig och producera produkter med låga koldioxidutsläpp, säger Elin Noring.

Byggarbetsplats. Kvinna i förgrunden styr en grävmaskin.
– Vi kommer att fortsätta behöva både stål och cement. Till exempel är båda dessa produkter kritiska för att bygga ut förnyelsebar infrastruktur, säger Elin Noring.

Arbetar tillsammans med ledningen

När förvaltningsteamet har identifierat ett företag som de anser har potential att ställa om inleds ett intensivt arbete.

– Vi arbetar tillsammans med ledningen i bolagen för att få rätt klimatstrategi på plats, att börja verkställa den strategin och även att kommunicera effektivt kring det arbetet. På så sätt kan vi minska risken i aktien på ett sätt som kommer att belönas av marknaden. De får också fördel av den stora efterfrågan på produkter och tjänster med låg klimatpåverkan, säger Elin Noring.

Om dialogen med bolaget inte skulle ge önskat resultat tillräckligt fort kan påverkansarbetet eskaleras.

Att rösta på bolagsstämmor och att göra gemensam sak med andra investerare, för att öka ägarandelen och trycket på bolagen att ställa om, är två effektiva verktyg. Ger inte heller det resultat, tvekar Nordea inte att ta påverkansarbetet ännu ett steg.

Inte rädda för att höja rösten

– Vi är inte rädda att höja rösten med den här fonden om det behövs, om bolaget inte rör sig i önskad riktning, eller inte rör sig tillräckligt fort, säger Elin Noring.

Samtidigt konstaterar hon att, i takt med att bolagen ser att Nordea som förvaltare har både kunskapen och metoderna att driva omställningsarbetet på ett sätt som också belönas av aktiemarknaden, är det allt fler bolag som vill göra samma resa.

– Om vi har receptet för hur företagen som kämpar lite med omställningen kan komma framåt, så är det ju verkligen en win-win både för företaget och för fondspararna. För att inte tala om vilken vinst det är för klimatet.