Sademetsä
Av:
Outi Rönnqvist

Investeringar som kan hjälpa naturen

Har du någonsin undrat varför antalet insekter som fastnar på bilens vindruta verkar vara färre idag än när du var liten? Eller kändes det som att det var fler svalor om sommaren på den gamla goda tiden? Om så är fallet verkar dina uppfattningar backas upp av forskning. Tyvärr synliggör de ett allvarligt problem som världen nu möter: den gradvisa förlusten av biologisk mångfald.

Biologisk mångfald, även definierad som mångfald av levande varelser och och växter på jorden, minskar enligt forskare snabbare än någonsin tidigare. Vindruteexemplet i introduktionen är ett tecken på globala nedgången i insektspopulationer orsakad av mänsklig aktivitet och backades för några år sedan upp av en forskning som använde undersökningsdata från Danmark. Data som samlats in under 20 år fann en 80-procentig minskning av mängden insekter.

Även om förlusten av insekter som sådan inte skulle vara alarmerande, är effekterna på näringskedjan och naturen det. Till exempel fann den danska studien också en parallell minskning av antalet svalor och martins som lever på insekter. Och förutom sina näringsrika egenskaper har många insekter en viktig roll som pollinatörer som möjliggör växtförökning.

Myndigheter runt om i världen har delat sin oro över fenomenets alarmerande effekter. Världshälsoorganisationen varnade redan 2015 för att förlust av biologisk mångfald kommer att äventyra människors hälsa och samhälleliga behov, såsom tillgång till hälsosam mat, utveckling av medicin och färskvatten. Oron delas av icke-statliga organisationer som World Wildlife Foundation (WWF), som sedan 1998 har publicerat ett Living Planet Index (LPI) som mäter tillståndet för den globala biologiska mångfalden. Enligt Living Planet Report 2020 försämras den biologiska mångfalden snabbare än på miljontals år. Nedgångstakten varierar beroende på region, men listan över hotade arter blir allt längre och att hälsan i våra ekosystem blir allt sämre.

En gemensam oro för naturen

Förlusten av biologisk mångfald påverkar samhällen i stort och involverar även ekonomi och företag. Det är därför också fondförvaltare strävar efter att hitta sätt att effektivt inkludera effekter på biologisk mångfald i investeringsöverväganden. Ansvarsfull investeringsanalytiker Elin Noring är en av personerna på Nordea som försöker hitta genomförbara lösningar på problemet.

– Enligt World Economic Forum är 44 biljoner dollar av ekonomisk värdegenerering – hälften av världens totala BNP – måttligt eller starkt beroende av naturen. Ändå har denna användning av våra gemensamma varor inte prissatts korrekt, vilket lämnar samhället med notan för enskilda företag som använder dessa varor, förklarar Elin Noring.

– Förr eller senare kommer detta att förändras. Vi ser redan initiativ i klimatområdet, till exempel utnyttjar Europeiska unionen en kostnad på företagen för varje ton växthusgasutsläpp de förorenar. Företag måste börja förbereda sig för liknande kostnader även för naturrelaterade varor. Detta är en av anledningarna till varför biologisk mångfald är viktig ur en investerarsynpunkt och varför den bör vara en naturlig del av risk- och möjlighetsövervägandena i investeringsbeslut.

Elin Noring
Elin Noring, analytiker inom Ansvarsfulla investeringar på Nordea

Uppgiften Elin och hennes kollegor försöker utföra kan anses vara utmanande, men i längden fortfarande möjlig. Under de senaste åren har det varit mycket fokus på hur man integrerar klimatrelaterade frågor i investeringar. Klimatförändringar har en enorm inverkan på alla aspekter av våra liv, vilket ger både hot och möjligheter. Och anses faktiskt också vara den främsta boven till förlusten av biologisk mångfald.

– Det har krävt en betydande mängd arbete och samarbete för att uppnå en ömsesidig förståelse för hur man bedömer klimatrelaterade risker och möjligheter. Vi har nu kommit till en plats där vi har en bättre förståelse för hur väl våra investerade är positionerade för att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle och vi har fler verktyg och kunskap för att stödja dem på deras resa, förklarar Elin Noring och fortsätter.

– Vad gäller biologisk mångfald är det fortfarande tidiga dagar. De flesta investerare delar en gemensam oro för förlust av biologisk mångfald och är engagerade och engagerade i att ta hänsyn till det i investeringsbeslut och i dialoger med företag som de investerat i. Det finns dock fortfarande arbete att göra när det gäller att fastställa åtgärder och definitioner för biologisk mångfaldsrelaterade risker och möjligheter, inklusive vilka uppgifter som ska krävas från företag och vilka lämpliga mål bör vara.

Identifiera möjligheterna

Ur investerings- och natur- såväl som samhällsperspektiv är det också viktigt att hitta och agera kring de stora möjligheter som naturens positiva omställning kan innebära.

- Enligt World Economic Forum skulle det kunna generera upp till 10,1 biljoner USD i årligt affärsvärde och skapa 395 miljoner jobb till 2030, följaktligen är ett ökat fokus på biologisk mångfald inte bara det rätta att göra, det är det smarta att göra, menar Elin Noring.

Om vi ​​ser tillbaka på tidigare utveckling kan vi se att investerare har gått före reglering och integrerat till exempel klimat- och miljöhänsyn.

– Detsamma gäller biologisk mångfald. Även om vi fortfarande strävar efter att fastställa lämpliga åtgärder och mål, har vi i praktiken redan i flera år arbetat både med beslutsfattare och med investerare i frågor som rör biologisk mångfald, säger hon och fortsätter.

– Till exempel i de tropiska områden som WWF identifierat som hårdast drabbade av förlust av biologisk mångfald, har vi samarbetat med brasilianska statliga representanter och industrimyndigheter för att förhindra avskogning i Amazonas. Samtidigt har vi använt innehaven i enskilda företag som den världsledande köttproducenten JBS SA och krävt att företaget åtar sig att säkerställa att den köpta nötkreaturen inte har köpts från illegala rancher som bidrar till avskogningen. I Indonesien, där regnskogen huggs ner och ersätts med palmoljeplantager, har vi samarbetat med både beslutsfattare och företag, såsom Bank Rakyat Indonesia, en lokal finansiär av palmolja och med globala livsmedelsföretag som Nestle, för att säkerställa att palmoljan de finansierar endast är hållbart framställd och att skogarna blir alltmer skyddade.

– Det återstår mycket arbete, både på policynivå såväl som på företags- och konsumentnivå för att säkerställa att naturen skyddas och återställs. Ändå är jag övertygad om att människor har förmågan att hitta de rätta lösningarna och att framtida generationer kommer att kunna känna samma frustration över vindrutor täckta av insekter som vi en gång gjorde, avslutar Elin Noring.