Evergrande hero
Av:
Johan Larsson, Nordea Bank

Kinesiska Evergrandes miljardskulder skapar oroligheter på de globala börserna

Svängningarna i marknaden ökade under veckan. Detta efter att den privatägda och skuldtyngda kinesiska fastighetsutvecklingsjätten Evergrande fått akuta likviditetsproblem.

Evergrande som är Kinas näst största fastighetsutvecklare, och som har investerat miljarder i den kinesiska bostadsmarknaden, har fått akuta likviditetsproblem och hotas nu av konkurs om inte den kinesiska staten ingriper.

Företaget har länge varit kraftig skuldsatt och det är inte första gången som företaget har problem, men efter att lokala och globala kreditvärderingsinstitut under de senaste veckorna nedgraderat bolagets kreditbetyg har krisen förvärrats. Utvecklingen har lett till att bolagets aktiekurs och utestående obligationer rasat i värde.

Johan Larsson

Johan Larsson

Chefstrateg, Nordea

Det mest troliga scenariot är trots allt att den kinesiska staten ingriper, detta eftersom en eventuell konkurs inte bara kommer drabba investerare och långivare, utan till exempel även bostadsköpare och leverantörer. Evergrandes totala skulder motsvarar 2 % av Kinas BNP och företaget sysselsätter, direkt och indirekt, flera hundra tusen personer. En konkurs skulle med andra ord drabba väldigt många. Många förväntar sig därför att staten till slut ingriper och att ett räddningspaket kommuniceras.

Eftersom Evergrande är ett stort bolag med omfattande skulder är det många som drar paralleller till tidigare kriser, och till exempel till kollapsen av den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers. För Evergrande är krisen utlöst av statens agerande där man från statligt håll försöker komma åt obalanser i ekonomin, bland annat genom att stoppa ett allt för stor risktagande och osund skuldsättning. Syftet är att skapa en mer hållbar tillväxtmodell för framtiden. Men syftet från staten sida lär knappast vara att utlösa en omfattande kris.

Under 2021 har vi fått se kraftig börsuppgång utan några större korrigeringar. Lite turbulens och vinsthemtagningsfaser brukar annars vara regelbundet återkommande. Efter sommaren har det varit mycket prat om en kommande korrigering men det är alltid svårt att försöka uttala sig om när en korrigering kommer och vad den utlösande faktorn kommer vara. Men det låg med andra ord redan i korten. Det är också viktigt att understryka att börsen har gått starkt av en anledning, där stark makro och en fantastisk vinstutveckling lett börsen högre.

Medvinden på börsen spås hålla i sig - men inte i samma omfattning

Medvinden på börsen spås hålla sig framöver men inte i samma omfattning som tidigare. Givet den starka börsuppgången och den något ansträngda värderingen får man samtidigt utgå från att mycket av det positiva nu är inprisat. Oron i marknaden har ökat på sistone och överlag måste man som investerar vara inställd på att svängningarna på börsen till och från ökar och att det även kan komma perioder där börsen inte bara går upp.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.