Samsung Congo Hero
Av:
Thomas Jensen

Samsung SDI har fått bättre kontroll över leverantörskedjan

Samsung SDI tillverkar batterier för en marknad som står inför explosiv tillväxt. Men företaget förlitar sig på kobolt från gruvor i Kongo, där lokalbefolkningen gräver ut det med risk för liv och lem. Kritiskt engagemang från Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar har lett till bättre kontroll av leverantörskedjan.

Det koreanska företaget Samsung SDI, som utvecklar och producerar stora batterier för elbilar och lagring av vindenergi och små batterier för konsumentelektronik, verkar på en marknad som kan visa sig vara enorm.

– Samsung SDI står inför en explosion i behovet av EV-batterier. De kan ha stor nytta av detta om utvecklingen fortsätter som vi förväntar oss, säger Juliana Hansveden, som är förvaltare för Nordea Emerging Stars.

Nordea Emerging Stars investerar i företag från tillväxtländer, som har både stor tillväxtpotential och ett hållbart förhållningssätt till miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning (ESG). Tillväxtmarknader inkluderar länder som Kina, Indien, Ryssland och Brasilien. Företagen i fonden har som minimum ESG-betyget B på en skala från A till C. Det betyder att ledningen har fokus på ESG-frågorna och arbetar med att utveckla företagets ledningsstruktur, har identifierat och till en viss grad hanterat väsentliga utmaningar när det gäller miljö, socialt ansvar eller bolagsstyrning. Dessutom ska företaget på årlig basis rapportera om deras arbete kring dessa frågor.

Juliana Hansveden

Juliana Hansveden

Förvaltare, Nordea Emerging Stars

Att lagra energi och effektiva batterier för elbilsmarknaden är avgörande för den gröna övergången. Samsung SDI är ett av företagen som bär förartröjan, men tillverkningen av batterierna är långt ifrån okomplicerad i ESG -sammanhang. Du är beroende av materialkobolt, som ofta utvinns från gruvor i DR Kongo.

– Kobolt har blivit en viktig resurs på grund av behovet av batteriutveckling, och det är ett mineral som har stigit i pris. Problemet är att majoriteten - cirka 70 procent - hämtas i DR Kongo. Och av de 70 procent kommer cirka 25 procent från, artisinal mining, det vill säga gruvarbetare som arbetar självständigt utan anställning hos ett gruvföretag, säger Arvinder Tiwana, senior ESG-analytiker i Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar.

Säkerhetsrisk och barnarbete

Artisanal mining är en form av autonom gruvdrift där familjer går ut och gräver i gruvschakt efter att gruvföretaget har lämnat platsen. Eller så gräver de i gamla avfall, vilket är avfallsmaterialet som lämnats kvar efter att metaller och mineraler har extraherats. Det är en riskfylld affär.

- Ofta är det landområden som inte har packats ihop ordentligt. Det är instabilt och det finns en stor säkerhetsrisk i samband med det. Det finns också barnarbete. Det är inte nödvändigtvis slavarbete, utan barnarbete där barnen hjälper familjerna, och det kan vi naturligtvis inte acceptera, så därför är artisinal mining mycket problematisk, säger Arvinder Tiwana.

Utmaningen för Samsung SDI är att de köper kobolt från smältverk, som är stora fabriker som har separerat kobolt från andra mineraler. Många smältverk är kinesiska och de får sitt material från mellanhänder.

- När kobolt kommer från dessa smältverk har Samsung SDI verkligen ingen aning om var det ursprungligen kom ifrån. Deras leveranskedja blir inte transparent, säger Arvinder Tiwana.

Lithiumbatteri
Samsung SDI tillverkar litiumbaserade batterier för mobiltelefoner, elbilar och energilagring. Företaget har sitt huvudkontor i Sydkorea, finns i 12 länder och har 11 000 anställda.

Tydlighet över leveranskedjan

Nordea har ingått i dialog med Samsung SDI, som är ett innehav i Nordea Emerging Stars, och bett dem undersöka och tydliggöra vilka smältverk som de använder och att smältverken i sin tur ska redogöra för varifrån kobolten kommer. 

- De har varit riktigt bra på det. 2015 började de på allvar undersöka deras leveranskedja. Då hade de tre smältverk som hade viss kontroll över det. År 2019 hade det antalet ökat till 24 smältverk, med villkor som nu utreds av en tredje part, säger Arvinder Tiwana.

Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar ställer löpande kritiska frågor till Samsung SDI angående deras kontroller på området. 

- Vi är en stor investerare. Så när vi fortsätter att ta upp det och ställer kritiska frågor till Investor Relations, landar det också hos den högsta ledningen. Därför läggs resurser på det, säger Arvinder Tiwana.

Stor tillväxtpotential

Samsung SDI står inför betydande tillväxt under de kommande åren, bedömer portföljförvaltaren Juliana Hansveden. Tillväxten kommer främst att drivas av behovet av stora batterityper.

- Vi tror på 20 procent i årlig tillväxttakt de kommande fem åren - dvs. 20 procent tillväxt varje år. På intjäningssidan blir det runt 55 procent. Det är en mycket hög tillväxttakt, men det utgår också från en låg nivå, säger Juliana Hansveden.

Fonden har också som helthet haft en stark avkastning de senaste åren, berättar Juliana Hansveden. Portföljen innehåller företag som utvecklas inom ESG-faktorerna och samtidigt har stor tillväxtpotential.

- Vi har också mer riskfyllda verksamheter, som har tappat eller som är nya på marknaden. Dem har vi gett "the benefit of the doubt" och gått in som investerare rätt tidigt, säger Juliana Hansveden, samtidigt består de 10 största positionerna i fonden av mer stabila och förutsägbara verksamheter och på så sätt uppnår vi den rätta risknivån i fonden. 

Kobolt
Här en bild av kobolt i sin renaste form. Så här ser det inte ut när det hittas i marken. Här blandas det med andra metallers malmer, till exempel koppar och nickel.

Lättare att trycka på 

På Samsung SDI ligger fokus nu på att rensa bort antalet gruvor du får kobolt från, så det blir lättare att driva på för att ändra kritiska förhållanden.

- Man kommer att fokusera på att köpa från en gruva. Gruvan kan ha problem, men då kan företaget ta itu med dem direkt och driva på Glencore (internationellt gruv- och råvaruföretag, red.), Som de köper från, för att rätta till problemen i den specifika gruvan, säger Arvinder Tiwana.

På längre sikt arbetar Samsung SDI med att helt kunna befria sig från att använda kobolt i produktionen.