Bakkafrost
Av:
Nina Azoulay

Bakkafrost: “Det ligger i vårt eget intresse att naturen har det bra”

Fiskodling sker i naturen, och om du skadar naturen syns det på fiskens välbefinnande och företagets resultat omedelbart. Detta säger chefen för laxproducenten Bakkafrost, som i linje med FN:s hållbarhetssmål arbetar för en hållbar övergång för att skydda den marina miljön och hjälpa till att mata en ständigt växande befolkning.

sdg

FN:s globala mål nr 14: Livet i havet

Vi ska bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

I en artikelserie sätter vi fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och lyfter fram bolag som vi anser arbetar med att främja dem.

sdg

Världens befolkning växer - och behovet av hälsosam mat också. I framtiden kommer fisk att vara en av de viktigaste proteinkällorna för att mata stora delar av befolkningen. Men idag är världshaven förorenat på många ställen och belastas av överfiske. Det ställer därför stora krav på industrin om det i framtiden både ska leverera mer fisk till världens middagsbord och säkerställa en sund marin miljö.

Laxuppfödning är en effektiv källa till animaliskt protein, men om produktionen ska växa är det viktigt att det görs på ett ansvarsfullt sätt. Detta anser Bakkafrost, Färöarnas största laxodlingsföretag. Och det är den metod man idag har för den framtida laxproduktionen i Nordatlantiska företaget.

– När vi började avla 1979-80 fanns det endast begränsad kunskap kring hur avlingen påverkade miljön. Men det har blivit klart för oss att vår miljöpåverkan har stor betydelse. Fiskodling sker i naturen, och om du orsakar skada på naturen syns det på fiskens välbefinnande och på dina resultat omedelbart. Ju bättre naturen mår, desto bättre kommer hela vår verksamhet att fungera. Så det ligger i vårt eget intresse för att naturen ska må bra, säger Regin Jacobsen, VD för Bakkafrost.

Regin Jacobsen
Regin Jacobsen har varit VD för Bakkafrost sedan 1989. Företaget var bland de första på Föröarna att odla lax och har nu haft det som sin huvudsakliga verksamhet sedan 1979. Foto: Bakkafrost

– Det innebär ett ansvar att vara skärgårdens största laxproducent och särskilt med tanke på att laxindustrin globalt är en av de snabbast växande industrier, säger Regin Jacobsen.

År 2017 lanserade Bakkafrost därför en omfattande hållbarhetsplan med titeln ”Healthy Living Sustainability Plan” - både för att ta hand om miljön, möta framtidens behov och säkerställa ett hälsosamt företag i framtiden.

Den utvecklingen matchar konsumenternas efterfrågan. Under de senaste tio åren har det varit mer fokus på hållbarhet från både kunder och investerare.

– Konsumenterna vill veta hur det de köper produceras, varifrån det kommer, vad det innehåller och hur det har påverkat naturen. Det har blivit ett fokus från kundsidan, men också från investerare och från befolkningen i allmänhet, säger Regin Jacobsen.

Han finner att fler kunder vill betala ett högre pris för en högkvalitativ produkt som produceras på ett ansvarsfullt sätt.

Bakkafrost
Bakkafrost är Föröarnas största producent av lax. Företaget har 19 vattenbruk fördelat på 17 fjordar. Foto: Bakkafrost

Har slutat att impregnera näten

På produktionssidan har Bakkafrost genomfört ett stort antal nya initiativ. Aveln har bland annat slutat impregnera de enorma näten med koppar - något som annars fortfarande är mycket vanligt i branschen för att förhindra överväxt på näten med bland annat alger.

– Vi har slutat göra detta eftersom det är skadligt för miljön. Vi har hittat en metod för att tvätta våra nät istället, så vi gör det var 14:e dag. Det är en enorm uppgift, men det betyder att det inte finns något miljöavtryck från koppar som annars skulle komma ut i fjordarna, säger Regin Jacobsen.

Fiskfodret, som Bakkafrost själv producerar, förändrades också för många år sedan. Idag renas foder, och de råvaror vi använder för att producera foder, från penicillin och andra skadliga ämnen.

– Även om det redan låg under gränsvärdena, kunde vi ändå göra det bättre. De senaste 100 åren av industrialisering har gjort haven mer och mer smutsiga och så många ämnen samlas i haven som sedan ackumuleras i hela värdekedjan. Föreställ dig alla fartyg som seglar på världshaven - de är alla impregnerade på köl eller botten, eftersom nedsmutsning på fartygen har en negativ inverkan på hur snabbt det seglar och därmed på deras oljeförbrukning. Men kräftor och andra små djur äter avfallsprodukterna som så småningom når laxen, som också är förorenade. Men vi kan rensa det ur råvarorna, och det betyder att vår nivå har sänkts avsevärt och att vår lax är renare, säger Regin Jacobsen.

Bakkafrost
Bakkafrosts vattenbruk ligger i de färöiska fjordarna. Det kan ses på fiskarnas trivsel med det samma, om man skadar naturen, och därför ligger det också i Bakkafrosts interesse ta vara på havsmiljön, säger VD Regin Jacobsen. Foto: Bakkafrost

Åtar sig miljöcertifiering

Det är fyra år sedan Bakkafrost lanserade sin ”Healthy Living Sustainability Plan”, som också innebär en ambition att vara öppen och synliggöra för konsumenter och investerare hur man arbetar med hållbarhet och globala mål. Men bakom planen ligger flera års arbete, där både djurens välbefinnande och miljön har varit i fokus.

2013 gick flera av världens största laxproducenter samman och grundade Global Salmon Initiative (GSI) och åtagit sig att bli miljöcertifierad all sin produktion av odlad lax med det speciella varumärket ASC fram till 2020. Bakkafrost var med och har sedan dess arbetat målmedvetet för att bli 100 procent miljöcertifierad. År 2018 certifierades sju av företagets vattenbruk, och fler förväntas följa efter.

Det faktum att de ledande tillverkarna i branschen har gått samman för att gemensamt hitta lösningar på de utmaningar som laxodlingsindustrin har kämpat med i många år har varit av stor betydelse, säger Regin Jacobsen. För när branschens aktörer arbetar tillsammans för att skydda den marina miljön och skapa läkemedelsfritt och miljövänligt foder är det uppenbart att det enskilda företaget inte är ensamt med utmaningar som laxlöss, som på många ställen har behandlats med läkemedel eller bekämpningsmedel och som påverkar både den marina miljön och fiskens kvalitet som mat.

– När det gäller hållbarhet är det viktigaste att du startar processen med att granska och dokumentera ditt arbete så att du kan gå i rätt riktning. Det är inte säkert att man kan nå målet på ett, två eller tre år, och det är inte heller nödvändigt, för det är en process. Men när man ser tillbaka efter några år kan man se att man faktiskt har gjort skillnad, säger Regin Jacobsen.

Det kan verka överväldigande att komma igång med att göra din produktion mer hållbar - som att behöva klättra upp på ett berg utan att ha någon aning om hur man gör det, förklarar han.

– Men när man ser tillbaka efter några år kan man fortfarande se att det faktiskt var möjligt. Vi har förändrats på många områden. För oss har det stora fokus varit på det faktiska området vid sjön. Men nu håller vi på att undersöka våra förpackningar och vad vi kan göra med det och det kan verka som ett nytt berg, säger han.

Han är övertygad om att han om fem år kommer att kunna se tillbaka och se hur mycket Bakkafrost också har rört sig inom det området.

Bakkafrost lanserade de första hållbarhetsstrategierna för 10 år sedan, långt innan FN:s världsmål formulerades och antogs. Men de senaste åren har de globala målen gradvis integrerats i företagets arbete. År 2018 anslöt sig Bakkafrost officiellt till FN:s Global Impact och arbetar idag aktivt med 10 av de 17 världsmålen, inklusive världsmålet 14 om marint liv.

Lax
Hållbarhet är också ekonomisk hållbarhet, men ekonomisk hållbarhet är inte hållbar om vi inte säkerställer att miljön kan överleva på lång sikt, säger Regin Jacobsen, VD på Bakkafrost.. Foto: Bakkafrost

Biogas och hållbarhet

År 2018 tillkännagav företaget också en nybyggnad - en biogasanläggning som kommer att återvinna allt avfall från laxproduktion och leverera gödselmedel till de färöiska jordbrukarna. Och redan under 2020 försedde biogasanläggningen 1900 hushåll på Färöarna med elektricitet.

– Det har aldrig funnits en biogasanläggning på Färöarna eftersom den inte har kunnat kopplas ekonomiskt till jordbrukarna. Men nu när vi producerar mer kan vi se att även om det kanske inte är ekonomiskt meningsfullt för oss, gör det vår verksamhet mer miljövänligt. För jordbrukarna betyder det att de med gödselmedlet kan fördubbla sin produktion på åkrarna och spara miljarder på import av konstgödsel. Samtidigt ger den också el och fjärrvärme till befolkningen, säger Regin Jacobsen.

Investeringen är ”ekonomiskt balanserad”, som han uttrycker det, men det är inte något han förväntar sig att göra en verklig vinst på. Ändå har varken styrelsen eller investerarna haft några invändningar.

– Jag upplever att våra investerare är involverade i att spendera pengar på att göra hela verksamheten hållbar. För det är viktigt för långsiktig tillväxt och för att få acceptans i samhället. Vi kommer inte att uppnå långsiktig hållbarhet om vi inte gör saker ordentligt. ”Hållbarhet” är också ekonomisk hållbarhet, men ekonomisk hållbarhet är inte hållbar om vi inte säkerställer att miljön kan överleva på lång sikt, säger Regin Jacobsen.

Den här artikeln ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Tala alltid med din placeringsrådgivare innan du köper värdepapper.

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea Nordic Fund förvaltas av Nordea Funds Ab och Nordea Nordic Ideas och Nordea Nordic Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.