Av:
Jens Møller Madsen

Valueaktier - vad är det?

Under senare tid har det pratats och skrivits mycket om det som i börsvärlden kallas valueaktier. Kort sammanfattat så är det aktier vars aktiekurs inte fullt ut avspeglar deras ekonomiska värde. Eller kanske mer enkelt sagt; aktier som kan köpas billigare än vad de egentligen är värda.   

valueaktier

Första gången begreppet värdeaktier uppstod var 1934, när de två amerikanska ekonomerna, Benjamin Graham och David Dodd, publicerade den klassiska boken Security Analysis. Den mest kända värdeinvesteraren idag är utan tvekan amerikanen Warren Buffett, som har blivit en av världens rikaste män genom att koncentrera sina investeringar på värdeaktier. Han har kunnat, genom noggrann och grundlig forskning, hitta de aktier som är för lågt prissatta i förhållande till sitt marknadsvärde.

Idag finns det många olika sätt att välja och definiera värdeaktier. Traditionellt kan man säga att värdeaktier är stora, väletablerade företag med stabila intäkter och intäkter i förhållande till resten av aktiemarknaden. Ett typiskt exempel är Coca-Cola. Värdeföretag finns i alla sektorer och kan vara både stora och små företag. IT-företaget IBM är ett välkänt värdeföretag. Nokia har gått från att vara ett tillväxtföretag under sin storhetstid vid millenieskitet till att idag beskrivas som ett värdeföretag.

Historiskt har investeringar i värdeaktier gett bra avkastning. Men under coronakrisen har värdeaktierna gett en mycket lägre avkastning än deras motsvarighet, tillväxtaktierna - som visas i diagrammet nedan.

value vs growth
Tillväxtaktier gick mycket starkt under 2020, globalt sett steg de med nästan 18 procentenheter. Under 2021 har valueaktier börjat gå bättre, särskilt i Europa (april 2021).

Den korta förklaringen till skillnaden i avkastning är att mycket få aktier drog upp marknaden för tillväxtaktier under 2020. De så kallade FANG-aktierna, som består av Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet (Google), Apple och Microsoft, steg med över 50% i år (i lokal valuta fram till 31 augusti 2020). Så det beror inte på att värdeaktier gått dåligt, men tillväxtaktier utvecklades explosivt under 2020. Under 2021, har tvärtemot valueaktier haft en stark utveckling jämfört med tillväxtaktier.  
 

Nordea erbjuder exempelvis Nordea North American Value Fund som enbart investerar i valueaktier, och t.ex. Nordea Stabila Aktier och Nordea Global Dividend har en stor andel valueaktier i sina portföljer. 

Kom ihåg att

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor. 

Nordea North American Value Fund och Nordea Stabila Aktier förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. och Nordea Global Dividend förvaltas av Nordea Funds Ab.