Av:
Nordea Fonder

Så tar vi ansvar för ägarkraften i våra fonder

Visste du att Nordea Fonder, i egenskap av Nordens största fondförvaltare, är aktiv på närmare 4 000 bolagsstämmor med ungefär 50 000 agendapunkter och 1 200 aktieägarförslag – varje år! Du kan följa hur vi röstar i vartenda bolag på fondnivå. Våra röster publiceras inom 24 timmar, vilket gör att alla kan se hur vi röstar och agerar.

Engagerade personer i föreläsningssal

Skapa värde för alla andelsägare

Nordeas fonder finns till för att skapa värde för alla andelsägare. Som Nordens största fondförvaltare samlar vi dessutom på oss en enorm ägarkraft, där vi har ett ansvar att agera för andelsägarnas bästa. Det är här vårt Corporate Governance-team kommer in i bilden.

– Bolagsstyrning innebär att analysera våra investeringar, skapa och dela med oss av bästa praxis och påverka de företag vi investerar i för att hjälpa till att styra dem mot det vi tror kommer att skapa mest värde för våra andelsägare, säger Richard Torgerson, Corporate Governance-specialist på Nordea Funds.

Förvaltningsuppdraget och ägaruppdraget

Teamet arbetar i nära relation med Nordeas team för ansvarsfulla investeringar och investeringsorganisationerna både i Norden och i Luxemburg, men också med externa portföljförvaltare.

– Man kan säga att teamet för ansvarsfulla investeringar arbetar med påverkansarbetet utifrån förvaltningen av våra fonder och vi i Corporate Governance-teamet utifrån ägaruppdraget, säger Richard Torgerson.

Alla beslut är våra egna

Våren är bolagsstämmornas tid och en hektisk tid inleds för teamet. För även om teamet tar in rekommendationer som bygger på Nordeas principer och instruktioner, är inget enskilt beslut automatiserat. Corporate Governance-teamet fattar alltid egna beslut baserade på rekommendationer från teamet för ansvarsfulla investeringar, leverantörer, eller utifrån egna beslut.

– Vi tar del av allt bakgrundsmaterial till rekommendationerna, ställer frågor – och fattar ett eget, självständigt beslut. Ju större ägare vi är, desto mer avgörande är vårt beslut och mer kraft läggs på det, säger Richard Torgerson.

Därför behöver Nordea sällan stå på barrikaderna

Så långt som möjligt för Nordeas Corporate Governance-team dialogen med bolagen i olika frågor långt före bolagsstämmorna. Det har visat sig vara en framgångsrik väg, som också innebär att Nordea inte så ofta behöver stå på barrikaderna för att utöva påverkan kring hur ett bolag styrs.

Utöver att arbeta med bolagsstyrningen tar Corporate Governance-teamet även på sig ansvaret att Nordea går in i de valberedningar i de bolag där vi ges erbjudande. Valberedningen lämnar förslag till bolagsstämman om bland annat ersättningsnivåer till ledning, styrelse och revisorer, styrelsens sammansättning, liksom posten som ordförande.

– Vi har som policy att acceptera de erbjudanden om att sitta med i valberedningar som vi får. Det brukar röra sig om 40–50 valberedningar per år, säger Richard Torgerson.

Här kan du se vilka valberedningar vi sitter i.