Kirjoittanut:
Nordea Funds

Aktiivinen omistajuus: sijoitustesi avulla painostetaan hiilivoimalan rakennusprojektia Vietnamissa

Joukko suuria sijoittajia on lähettänyt kirjeen yhtiöille, jotka ovat mukana uuden hiilivoimalan rakentamisessa. Kirjeessä vedotaan yhtiöihin, jotta ne vetäytyisivät projektista ja luopuisivat kaikkialla maailmassa uusiin hiilivoimaloihin liittyvistä hankkeista.

coal power plant

Nordean rahastot ovat aktiivisia vastuullisia sijoittajia ja huomioivat ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan (ESG) sijoitusprosesseissaan. Yksi ESG-analyysin painopistealueista Nordeassa on aktiivinen omistajuus. 

– Aktiivinen omistajuus on meille tärkein tapa käydä vuoropuhelua sijoituskohteina olevien yhtiöiden kanssa. Emme vain äänestä yhtiökokouksissa, vaan teemme myös yhteistyötä yhtiöiden kanssa kehittääksemme niitä yritysvastuun osalta, analyytikko Elin Noring Nordea Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen tiimistä kertoo.

Tiimissä uskotaan, että vastuullista tuottoa syntyy, kun yhtiöt oppivat hallitsemaan yritysvastuuriskejä ja tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia entistä paremmin. 

– Vuoropuhelu kanssamme voi antaa yhtiöille kilpailuetua, joka taas parantaa niiden menestymismahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Tämä taas hyödyttää yhtiöiden lisäksi niiden asiakkaita ja koko yhteiskuntaa, Elin sanoo.

Hän kertoo myös, että vastuullisen sijoittamisen tiimi käy vuoropuhelua sekä yksittäisten yhtiöiden että muiden ammattimaisten sijoittajien kanssa. Yhteistyö liittyy usein tiettyyn aiheeseen, kuten nytkin. 

Elin Noring

Elin Noring

Analyytikko, Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi

Ei enää hiilivoimaa

Vastuullisen sijoittamisen tiimi pitää ilmastonmuutosta yhtenä suurimmista yksittäisistä uhista taloudelle. 

– Arvioimme jatkuvasti sijoituksiimme liittyviä ilmastoriskejä ja sitä, miten vähähiiliseen talouteen siirtyminen vaikuttaa eri aloihin ja yhtiöihin. Pyrimme siihen, että salkkumme on pitkällä aikavälillä linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa. Tavoitteemme on myös vähentää ilmastonmuutokseen liittyviä taloudellisia riskejä salkuissamme, Elin sanoo. 

Koska sijoituskohteena olevien yritysten halutaan noudattavan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita, vastuullisen sijoittamisen tiimi aloitti vuoropuhelun vietnamilaisen Vung Ang 2 -hiilivoimalahankkeen kanssa. Vuoropuhelun syynä oli osin se, että joidenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden väitetään olevan mukana hiilivoimalaprojektissa. Projektiin liittyy sekä taloudellisia riskejä että ympäristö- ja maineriskejä.

Vetoomus ja vastaus

Nordea yhdisti voimansa 22 muun ammattimaisen sijoittajan kanssa. Yhteensä näillä sijoittajilla on hoidossa varallisuutta noin 4 700 miljardin euron edestä. Sijoittajakonsortio lähetti kirjeen Vung Ang 2 -hiilivoimalan rakentamisessa mukana oleville yhtiöille 22. lokakuuta 2020.

Kirjeessä sijoittajat kehottavat yhtiöitä vetäytymään projektista ilmastonmuutokseen liittyvien mittavien taloudellisten ja maineriskien vuoksi. Kirjeessä painotetaan, että pörssiyhtiöillä on suuri rooli ilmastonmuutoksen estämisessä. Niiden ottamat riskit siirtyvät myös sijoittajille.

– Vung Ang 2 -voimalasta on nopeasti tulossa varoittava esimerkki siitä, miksi yhtiöiden ei pitäisi ottaa siirtymäriskejä rahoittamalla hiilivoimaloita. Tällainen toiminta on myös ilmiselvästi ristiriidassa sen kanssa, että samat yhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan Pariisin ilmastosopimusta, vastuullisen sijoittamisen johtaja Eric Pedersen Nordeasta sanoo.

Samsung C&T vastasi kirjeeseen 27. lokakuuta 2020 ja ilmoitti, että yhtiön hallitus on päättänyt luopua kaikesta uusiin hiilivoimaloihin liittyvästä toiminnasta. 

– Samsung C&T:n ilmoitus oli askel oikeaan suuntaan. Se osoittaa, että sidosryhmäpaineella voidaan saada aikaan konkreettisia muutoksia. Yhtiö ei kuitenkaan aio luopua keskeneräisistä hankkeista, kuten Vung Ang 2-voimalasta. Siksi meidän täytyy jatkaa Samsung C&T:n ja muiden projektissa mukana olevien yhtiöiden painostusta, jotta niiden sitoumuksiin ei jäisi porsaanreikiä, Elin sanoo.