Mistä rahaston kaupankäyntikulut tulevat?

Rahastot sijoittavat osuudenomistajien varat arvopapereihin. Kun asiakas merkitsee rahasto-osuuksia, salkunhoitajan on ostettava rahastoon uusia arvopapereita sijoittaakseen merkintöjen kautta kertyneet varat. Vastaavasti kun asiakas lunastaa rahasto-osuuksia, salkunhoitajan on myytävä arvopapereita saadakseen käteisvaroja lunastusten maksua varten. Kaupankäynnistä syntyy siis kaupankäyntikuluja, jotka jäävät rahaston maksettaviksi.

Miten osittainen joustava hinnoittelumenetelmä toimii?

Osittaisen joustavan hinnoittelumenetelmän tavoitteena on kohdistaa rahaston kaupankäyntikuluja niille osuudenomistajille, joiden rahastokaupoista kulut syntyvät. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että kaikkien asiakkaiden rahasto-osuuden arvoa korjataan ylös- tai alaspäin niinä kaupankäyntipäivinä, joina nettomerkinnät tai -lunastukset ylittävät tietyn ennakkoon määritetyn tason. Korjaus on päiväkohtainen, ja siihen käytetään ns. oikaisukerrointa.

Jos merkintöjä on enemmän kuin lunastuksia ja nettomerkinnät ylittävät tietyn ennalta määritellyn tason, rahasto-osuuden arvoa korjataan hiukan ylöspäin kyseisenä päivänä. Näin rahastoa ostavat asiakkaat maksavat päivän ostoistaan vähän tavallista korkeamman hinnan. Samalla rahastoon jää hieman ylimääräisiä varoja, joilla voidaan kattaa rahaston tekemistä osakekaupoista syntyviä kaupankäyntikuluja.

Vastaavasti, jos rahasto-osuuksia myydään enemmän kuin ostetaan ja nettolunastukset ylittävät ennalta määritellyn tason, rahasto-osuuden arvoa korjataan alaspäin. Kun rahasto-osuuksia tuolloin myyvät asiakkaat saavat rahasto-osuuksistaan hieman tavallista alhaisemman hinnan, rahastoon jää jonkin verran ylimääräisiä varoja, joilla voidaan kattaa rahaston kaupankäyntikuluja.

Osittainen joustava hinnoittelumenetelmä parantaa osuudenomistajien tasapuolista kohtelua, koska rahaston kaupankäyntikuluihin tarvittavat varat kertyvät merkintöjä ja lunastuksia tekevien osuudenomistajien kaupoista. Ilman edellä kuvattuja arvonkorjauksia rahaston kaupankäyntikulut kohdistuisivat kaikkien osuudenomistajien rahasto-osuuksien arvoon.

Osittainen joustava hinnoittelumenetelmä
Osittainen joustava hinnoittelumenetelmä

Miten käyttöönottotaso määrittyy?

Osittaisessa joustavassa hinnoittelumenetelmässä rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella, jos päivän nettomerkinnät tai -lunastukset ylittävät ennalta määrätyn käyttöönottotason.

Rahastoyhtiö arvioi säännöllisesti käyttöönottotason suuruutta. Käyttöönottotason arvoa ei kerrota julkisesti, jotta asiakkaat eivät pystyisi taktikoimaan rahastotoimeksiantojensa kokoa ja näin välttämään osittaisen joustavan hinnoittelumenetelmän käyttöönottoa.

Kuinka paljon rahasto-osuuden arvoa voidaan korjata yhtenä päivänä?

Rahasto-osuuden arvoa korjataan ns. oikaisukertoimella. Oikaisukerroin on ennalta määrätty rahastokohtainen prosenttimäärä, joka lasketaan päivän rahasto-osuuden arvosta. Se on arvio rahaston tulevista kaupankäyntikuluista ja se määritetään historiallisten kaupankäyntikulujen perusteella.

Rahastoyhtiö arvioi säännöllisesti osittaisen joustavan hinnoittelumenetelmän oikaisukertoimen suuruutta, jonka enimmäismäärä Nordean Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa on 1,75 % rahasto-osuuden arvosta ja 2,0 % Luxemburgiin rekisteröidyissa rahastoissa. Normaalissa markkinatilanteessa oikaisukertoimen määrä jää tyypillisesti alle 0,50 %.

Oikaisukertoimen suhteellinen enimmäismäärä on kaikille rahaston asiakkaille sama. Vaikutus on merkittävämpi institutionaalisille asiakkaille sekä niille asiakkaille, jotka käyvät rahastokauppaa suurilla summilla. Nämä asiakkaat myös aiheuttavat enemmän kaupankäyntikuluja rahastolle.

Mistä voin nähdä osittaisen joustavan hinnoittelumenetelmän vaikutuksen rahasto-osuuden arvoon?

Oikaisukertoimen vaikutusta ei ilmoiteta verkkopankissa rahastotoimeksiannon yhteydessä. Rahasto-osuuden arvon korjaukset tehdään automaattisesti, eikä niitä eritellä verkkopankissa. 

Voit tarkistaa toteutuneet rahastokohtaiset oikaisukertoimet rahastojen vuosikertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta, jotka löytyvät rahastolistan rahastokohtaisilta sivuilta Asiakirjat-välilehdeltä. Oikaisukertoimet julkistetaan vasta jälkikäteen vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa.

Kuinka yleinen käytäntö joustava hinnoittelumenetelmä on?

Joustavan hinnoittelumenetelmän käyttö on yleistynyt Euroopassa viimeisen vuosikymmenen aikana ja siitä on tullut markkinakäytäntö useissa Euroopan maissa. Muilla markkinoilla, Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Australiassa, joustava hinnoittelumenetelmä ei vielä ole yleisesti käytössä, mutta sen mahdollisia hyötyjä kuitenkin tutkitaan1.

Yleisimmin käytössä oleva joustava hinnoittelumenetelmä on osittainen joustava hinnoittelumenetelmä.

Osittaista joustavaa hinnoittelumenetelmää käyttävät Suomessa myytävät Nordean rahastot

Suomeen rekisteröidyt rahastot (Nordea Funds Oy)
Nordea Corporate Bond
Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt**
Nordea Eurooppa Passiivinen*
Nordea Euro Yrityslaina Plus
Nordea Focus Korko
Nordea Global Equity Allocation*
Nordea Global Enhanced*
Nordea Innovation Stars*
Nordea Japani*
Nordea Kehittyvä Eurooppa*
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat*
Nordea Korko
Nordea Korkotuotto
Nordea Maailma*
Nordea Maailma Osinko*
Nordea Maailma Passiivinen*
Nordea Nordic Small Cap*
Nordea North American Enhanced*
Nordea Pohjois-Amerikka Osinko*
Nordea Pohjoismaat*
Nordea Pro Stable Return*
Nordea Pro Suomi*
Nordea Suomalaiset Tähdet*
Nordea Suomi Passiivinen*
Nordea Yrityslaina Plus
Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma*
Nordea World Passive*

 

*Rahasto ottaa osittaisen joustavan hinnoittelumenetelmän käyttöön 30. toukokuuta 2024.

**Rahasto ottaa osittaisen joustavan hinnoittelumenetelmän käyttöön 13. kesäkuuta 2024.

 

Kaikkiin Nordean Luxemburgiin rekisteröityihin eli Nordea Investment Funds S.A.:n hallinnoimiin rahastoihin sovelletaan osittaista joustavaa hinnoittelumenetelmää.

 

Joustavaan hinnoittelumenetelmään liittyvää sanastoa

Arvonlaskentapäivä: Päivä, jolloin rahaston ja rahasto-osuuden arvo lasketaan.

Rahasto-osuuden arvo: Rahasto-osuuden arvo lasketaan jokaisena arvonlaskentapäivänä määrittämällä ensin koko rahaston omaisuuden arvo ja jakamalla se yksittäisille rahasto-osuuksille.

Nettomerkinnät: Arvonlaskentapäivän aikana rahastoon tehdyt merkinnät ovat suuremmat kuin lunastukset.

Nettolunastukset: Arvonlaskentapäivän aikana rahastoon tehdyt lunastukset ovat suuremmat kuin merkinnät.

Oikaisukerroin: Ennalta määrätty prosenttimäärä, joka lasketaan päivän rahasto-osuuden arvosta. Oikaisukertoimella korjataan rahasto-osuuden arvoa joko ylös- tai alaspäin riippuen päivän nettomerkintöjen tai -lunastusten määrästä.

Käyttöönottotaso: Ennalta määrätty kynnys (prosenttiosuus rahaston  kokonaisarvosta), jonka ylittyessä rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukerrointa käyttäen.

Osittainen joustava hinnoittelumenetelmä (partial swing pricing): Rahasto-osuuden arvoa korjataan, kun rahaston nettomerkinnät tai nettolunastukset ylittävät ennalta määrätyn käyttöönottotason.