Nordea Funds pyrkii takaamaan tämän lehden tietojen tarkkuuden ja oikeellisuuden, mutta ei ole vastuussa esitetyistä tiedoista, niiden täydellisyydestä tai lehden tietojen perusteella tehdyistä taloudellisista päätöksistä. Lehdessä esitetyt mielipiteet ja näkökulmat ovat haastateltujen tai kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä edusta Nordea Fundsin tai Nordean virallista näkemystä. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Tämän lehden tiedot eivät voi korvata ammattitaitoista ja henkilökohtaista neuvontaa. Nordea Funds suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston avaintietoesitteeseen ja muihin rahastojulkaisuihin sekä ottaa yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Nordea-rahastojen säännöt, avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut kuten vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset ovat Suomessa saatavissa Nordean konttoreista tai internetistä osoitteesta www.nordea.fi/rahastot. Kaikkien näkyvien tietojen oikeudet kuuluvat Nordea Fundsille. Niiden jakaminen edelleen tai kopioiminen on sallittua vain sopimuksen mukaan. Sisällön jakaminen ja linkittäminen Facebookissa, Twitterissä jne. on sallittua. Vastaava toimittaja: Josefin Degerholm.