Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Näin palkitut salkunhoitajat hoitavat rahastoasi

Yhdistelmärahastoon sijoittaessasi olet valjastanut säästöjäsi hoitamaan joukon alan ammattilaisia. Kun kokenut salkunhoitotiimi seuraa järjestelmällisesti selkeää sijoitusprosessia ja hyödyntää muiden osa-alueiden ammattitaitoa, kantaa pitkäjänteinen työ vuosi toisensa jälkeen hedelmää. 

Athletes_in_a_circle

Sijoittajan kannalta yhdistelmärahaston vahvuus on ehdottomasti vaivattomuus. Kun on valinnut rahaston, jossa sijoitusten arvon vaihtelu ja tuottotavoite sopivat omaan tilanteeseen, voi luottaa siihen, että sijoitus on aina ajan tasalla. Varojen sijoittamisesta ja tavoitetta vastaavista painotuksista markkinoiden ylä- ja alamäissä huolehtii salkunhoitotiimi, joka hyödyntää kaikille avoimissa rahastoissa samaa asiantuntemusta ja tukiverkostoa, jota suuret ammattimaiset sijoittajat omille varoilleen edellyttävät. 

Käytännössä yhdistelmärahastot ovat kuin sijoitussalkkuja, joissa salkunhoitaja hajauttaa sijoitukset monipuolisesti eri omaisuuslajeihin, siis korko-, osake- ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Omaisuuslajien sisälläkin hajautusta tehdään osakepuolella mm. maantieteellisen sijainnin, yritysten koon ja toimialan sekä erilaisten teemojen perusteella. Korkosijoituksia jaetaan eri alueille, valtionlainoihin ja sekä korkeamman että heikomman luottoluokituksen yrityslainoihin.

Matemaattisten mallien avulla salkunhoito päättää, mitä rahastossa kannattaa kulloinkin suosia. Kun osakemarkkinoilla menee heikoimmin, voi salkunhoitaja esimerkiksi kohdistaa enemmän sijoituksia vaikkapa yrityslainoihin tai suosia terveydenhuoltoyhtiötä teknologiayhtiöiden sijaan.

Parhaimmistoa vuodesta toiseen

Useisiin omaisuuslajeihin erikoistuneen sijoitusprosessin pohjalta hoidettuja yhdistelmärahastojen perheitä on Nordeassa kolme: Säästö- sekä Premium-rahastot ja vastuulliset yhdistelmärahastot. Salkunhoidon ammattitaidon ja toimivan prosessin ansiosta rahastoperheet ovat jo vuosia olleet oman kategoriansa kärkipäässä. Huhtikuussa 2023 julkaistussa puolueettoman kansainvälisen rahastoluokittajan, Morningstarin vertailussa Nordean yhdistelmärahastojen keskimääräinen tähtiluokitus oli tasan 4. Rahastoperheiden 28 osuussarjasta, joilla on riittävän pitkä historia saadakseen Morningstarin luokituksen, 6 oli saanut täydet viisi tähteä, 16 oli saanut neljä tähteä ja 6 osuussarjalla oli kolmen tähden luokitus.

Morningstareja jaetaan rahastoille, joilla on vähintään 3 vuoden tuottohistoria. Luokittelussa tähdet jaetaan sen perusteella, miten hyvin yhdistelmärahastot ovat pärjänneet muihin eurooppalaisiin yhdistelmiin verrattuna. Täydet viisi tähteä ansaitakseen rahaston täytyy kuulua riskikorjatun tuottonsa osalta parhaaseen 10 %:iin ja neljä tähteäkin annetaan vain vajaalle neljännekselle (22,5 %) seuraavaksi parhaista yhdistelmistä. Kolme tähteä annetaan paremmuusjärjestyksessä näitä seuraaville 35 %:lle rahastoista.

Tuomo Mattila

Salkunhoitaja Tuomo Mattila

Palkintoja pitkäjänteisestä työstä 

Nordean yhdistelmärahastojen hyvä tuotto on huomattu jo vuosien ajan myös Keski-Euroopassa, jossa taloudellista informaatiota tuottava LSEG jakaa arvostettuja Lipper-palkintoja menestyneille rahastoille. Tänä vuonna Lipper-palkinnon saa jo toisena vuonna peräkkäin viiden ja kymmenen vuoden tuoton perusteella sarjansa parhaana palkittu Säästö 75 -rahasto.

Säästäjän rahastoja jo yli 15 vuoden ajan hoitanut Tuomo Mattila on erityisen mielissään siitä, että palkintoja on saatu perättäisinä vuosina kilpailijoita paremmasta tuotosta niin pitkän ajan kuluessa. 

– Mieltä lämmittävät erityisesti nämä pidemmän aikavälin kehityksen perusteella saadut palkinnot, sillä sellaisen saaminen ei ole sattumaa vaan osoitus siitä, että olemme johdonmukaisesti onnistuneet työssämme. 

– Myös rahastojen laaja hajautus luo jo itsessään edellytyksiä hyvälle riskikorjatulle tuotolle, hän lisää.

Lisäksi Mattila näkee eri omaisuuslajeihin erikoistuneiden salkunhoitotiimien ammattitaidon tärkeänä osana rahastojen menestystä.

– Korkosijoituksissa hyödynnämme muiden tiimien osaamista. Kohderahastot huolehtivat yksittäisten arvopaperien valinnasta, jolloin kunkin omaisuuslajin paras asiantuntemus on rahaston käytössä. Tämä on vuosien kuluessa heijastunut myös Säästäjän rahastojen tuottoihin, Mattila kuvaa.

Säästäjän rahastojen osakesijoituksia ja vaihtoehtoisia sijoituksia hoidetaan puolestaan yhdistelmärahastoista vastaavan Multi Asset -tiimin omien ratkaisujen kautta.

– Ennen kaikkea me keskitymme kuitenkin siihen, minkä osaamme parhaiten eli omaisuuslajipainotuksiin markkinanäkemyksemme mukaan, Mattila kuvaa.

Säästäjän rahastojen lähestymistapa on johdonmukainen, eikä jokaisen markkinaliikkeen perusteella ole tarpeellista hötkyillä. Yhdistelmärahastojen salkunhoitajat pyrkivätkin parhaaseen mahdolliseen tuottoon ennakoimalla eri omaisuuslajien markkinakehitystä. Rahastojen tuoton kannalta olennaista on myös, että sijoitukset erilaisiin kohteisiin saadaan tehdyksi mahdollisimman edullisesti. 

 – Ajan saatossa olemme onnistuneet näissä hyvin. Pitkällä aikavälillä rahaston tuottamasta lisäarvosta hieman yli puolet on perustunut näkemystemme mukaisiin omaisuuslajipainotuksiin ja hieman vajaa puolet arvopaperivalintoihin, Mattila mainitsee.

Kiinnostuitko yhdistelmärahastoista?

Yhdistelmärahastoihin voit tutustua tarkemmin Rahastojen sivuilla ja Nordean verkkosivuilla.

Morningstarin luokitusperusteista voit lukea lisää yhtiön sivuilta.

 

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset ovat yleistä tietoa, eikä suositus ostaa tai myydä mitään sijoitusinstrumenttia.