Kirjoittanut:
Charlotte Holst

Amerikkalaisten kaatopaikkojen metaanista biokaasuksi

Joskus yksittäisen yhtiön painoarvo on ilmaston kannalta merkittävä. Yksi tällaisista on Tähtirahastojen sijoituksiin kuuluva jätehuoltoyhtiö Waste Management. Yhtiö kuuluu salkkujen suurimpiin päästöjen aiheuttajiin, mutta satsaa nyt valtavia summia kaatopaikkajätteestä syntyvän metaanin muuntamiseen biokaasuksi.

WasteManagement1

Jotkut yritykset pystyvät vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi.

Yksi niistä on amerikkalainen jätehuoltoyhtiö Waste Management, joka on yksi neljästä suurimmasta päästöjen aiheuttajasta  Maailmanlaajuiset Tähdet - ja Pohjoisamerikkalaiset Tähdet - rahastoissa. Nelikon osuus salkkujen kokonaispäästöistä on yhteensä noin 70 prosenttia, ja jätehuolto on yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista.

- Haluamme rohkaista yhtiötä leikkaamaan päästöjään, ja siksi satsaamaan myös uusiutuvaan maakaasuun, sanoo Timothy Buckby, ESG-johtaja rahastojen sijoitustoimintaa hoitavassa Nordea Asset Managementista.

Waste Management on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista jätehuoltoyhtiöistä ja tärkeä toimija kestävällä liiketoiminta-alueella: metaanikaasun talteenotossa kaatopaikoilta. Kaatopaikoilla valtavien jätemäärien hajoamisesta syntyvä haitallinen metaanikaasu voidaan pumpata maakaasuverkkoon, ja siten edistää vihreämpiä energiamahdollisuuksia.

Ja Waste Management on tässä jo hyvässä vauhdissa.

Tim Buckby
Näistä ratkaisuista hyötyvät niin sijoittajat, yhtiö kuin ilmastokin

Timothy Buckby, ESG-johtaja, Nordea Asset Management

Suuria investointeja uusiutuvaan maakaasuun

Waste Management on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista jätehuoltoyhtiöistä.

Tärkein osa Waste Managementin liiketoimintaa on jätteiden kerääminen ja kuljettaminen, kierrätys sekä sijoittaminen useille eri kaatopaikoille. Kaatopaikolta kuitenkin karkaa suuria määriä kasvihuonekaasuja. Ja jätteiden hajotessa vapautuu runsaasti muun muassa jopa hiilidioksidia haitallisemmaksi arvioitua metaanikaasua.

Haitallisissa päästöissä on kutenkin paljon potentiaalia, sillä iso osa jätteestä voidaan muuntaa uusiutuvaksi maakaasuksi (RNG, Renewable Natural Gas). Se on vakaa uusiutuvan energian muoto, joka ei riipu siitä, paistaako aurinko tai puhaltaako tuuli. Waste Management panostaa nyt valtavien roskamäärien hyödyntämiseen sekä liiketoiminnan että ilmaston hyväksi.

- Konserni on kasvattanut investointejaan puhtaamman energian tuotantoon ja kierrätyslaitoksiin noin 825 miljoonalla dollarilla, ja investoi 800 miljoonaa dollaria kierrätysinfrastruktuuriin vuoteen 2025 mennessä, Timothy Buckby sanoo.

Yhtiö ennakoi investointien avulla keräävänsä 65 prosenttia kaatopaikkakaasusta ja hyödyntävänsä sen uusiutuvana energiana. Tämä kuusinkertaistaa nykyisen määrän ja tuottaa uusiutuvaa energiaa miljoonan pohjoisamerikkalaisen kodin tarpeiksi.

Samalla investointi leikkaa myös yhtiön omia päästöjä ja kuluja ja on eduksi sekä liiketoiminnalle että ilmastolle.

 

Tarkat luvut metaanipäästöistä

Nordean on käynyt Waste Managementin kanssa vuoropuhelua jo useiden vuosien ajan ja on huomannut yhtiön edistysaskeleet.

He muun muassa hallitsevat nyt paremmin metaanikaasupäästöjään ja ovat sitoutuneet seuraamaan niitä. Nämä ovat  tärkeitä askelia, Timothy Buckby toteaa ja jatkaa

- Kun mallintamisen sijaan todella mittaat päästöt, varmistat, että myös teet päätöksesi tarkan ja selkeän tiedon pohjalta. Ilman mittausta saatava tieto on epämääräistä - vähän kuten autossa nopeusmittarin seuraamisen sijaan vain itse arvioisit omaa ajonopeuttasi. Tarkka mittausjärjestelmä on tärkeä, ja sitä, mitä mitataan, voidaan yleensä myös hallita.

Tämä on otettava käyttöön asteittain vuoteen 2025 mennessä, ja yhtiö testaa parhaillaan erilaisia ​​teknologioita. Yli 100 kaatopaikkaa on jo varustettu uusilla teknologisilla laitteilla metaanin vapautumisen mittaamiseksi.​

ESG ylimmän johdon työpöydälle

Työturvallisuus ja - ympäristö on toinen tärkeä keskustelunaihe. Näiden osalta yhtiö pohtii, millaisiin tehtäviin automaation korvaamia työtekijöitä voidaan kouluttaa. Waste Management pyrkii pitämään kiinni työntekijöistään ja huolehtimaan työturvallisuudesta.  

- Työntekijöiden vaihtuvuus on vähentynyt ja he saavat jatkuvasti työturvallisuutta parantavaa koulutusta. Työolosuhteet ovat vakaat ja seuraamme kehitystä myös jatkossa varmistaaksemme, että hyvä kehitys jatkuu, Buckby kertoo.

Nordean ESG-tiimi tapaa Waste Managementing edustajia säännöllisesti.

- Tapaamme 3-4 kertaa vuodessa. Yhtiön liiketoiminta aiheuttaa paljon päästöjä ja vuoropuhelu on meille tärkeää. Haluamme varmistaa, että he tekevät, mitä sanovat. Yhtiö kuuluu salkkumme suurimpiin päästöjen aiheuttajiin - ja jos he eivät noudata sitoumuksiaan, se hidastaa myös meitä omissa tavoitteissamme. 

Nordea on toivonut Waste Managementin littävän yritysvastuuta mittaavia ESG-tavoitteita myös yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiin. Yhtiön hallituksessa käydäänkin nyt vilkasta keskustelua siitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa. 

- Haluamme yhtiön ajattelevan yritysvastuutaan kokonaisvaltaisesti, mutta lähiaikoina keskitymme siihen, että yhtiö saavuttaisi maakaasuun liittyvät tavoitteensa ja todella siirtyisi hyödyntämään kokonaan uusiutuvaa maakaasua. 

- Näistä ratkaisuista hyötyvät niin sijoittajat, yhtiö kuin ilmastokin, Tim Buckby iloitsee.

 

Tämä arikkeli on tarkoitettu taustatiedoksi, eivätkä siinä esitetyt eri maita, toimialoja, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset ole Nordean antamia suosituksia. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä

Artikkelissa mainttuja rahastoja Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet sekä Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.