Kirjoittanut:
Cecilia Blomberg

Emme puoltaneet vastuuvapautta Viaplayn entiselle toimitusjohtajalle

Omistajaohjaus on yksi työkaluista, joilla suojelemme rahastojen osuudenomistajien etuja. Hyvä esimerkki työstämme oli päätös olla puoltamatta vastuuvapautta  yhtiön entiselle toimitusjohtajalle Viaplayn 2024 yhtiökokouksessa. 

Woman working with papers.jpg

Nordean rahastoista tuli muutama vuosi sitten merkittävä osakkeenomistaja Viaplayssä, yhdessä  Ruotsin suurimmista suoratoistopalveluista. 

Syksyllä 2022 Viaplayn osakekurssi romahti yhtiön aivan liian kunnianhimoisten  Pohjoismaita ja Eurooppaa koskevien laajentumispyrkimysten, urheilun ja sarjojen kalliiden tv-oikeuksien ostojen sekä inflaation kiihtymisen ja heikon yleisen taloustilanteen vuoksi. Kesäkuussa 2023 toimitusjohtaja Anders Jensen lähti yhtiöstä.

Nordean rahastojen omistajaohjauksesta vastaava johtaja Katarina Hammar osallistui Viaplayn yhtiökokoukseen 14.5.2024. Nordean edustajana hän äänesti sitä vastaan, että entiselle toimitusjohtajalle Anders Jensenille myönnettäisiin vastuuvapaus.

Katarina Hammar

Katarina Hammar

Head of Corporate Governance, Nordea Funds

Vastuuvapauden myöntämisen edellytyksenä on, että yhtiökokouksen enemmistö puoltaa sitä. Vastuuvapaus saatetaan kuitenkin evätä, vaikka enemmistö puoltaisi ehdotusta, jos vähintään 10 prosenttia osakkeenomistajista äänestää sen myöntämistä vastaan.

Vastuuvapauden epäämisen avulla yhtiöllä on mahdollisuus haastaa hallituksen jäsenet oikeuteen ja vaatia vahingonkorvausta.

– Tärkein tehtävämme on suojata rahastojen osuudenomistajien  etuja. Meidän pitää tehdä kaikkemme varmistaaksemme, että osuudenomistajien rahat sijoitetaan yhtiöihin, jotka pitkällä aikavälillä ottavat vastuun tuoton kehityksestä ja vaikutuksestaan ympäröivään maailmaan, Katarina Hammar sanoo.

Yhtiön johdon ja hallituksen puheenjohtajan kanssa käydyn jatkuvan vuoropuhelun sekä tilintarkastajan ja juridisiin asioihin perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen Nordea rahastojen hallinnoinnista vastaava Nordea Funds arvioi, että hallitus oli yrittänyt puuttua Viaplayn negatiiviseen kehitykseen.

Myös Viaplayn tilintarkastaja ehdotti, että hallitukselle myönnetään vastuuvapaus, sillä selvityksien perusteella hallitus ei ollut rikkonut yhtiöjärjestystä, kirjanpito- tai osakeyhtiölakia eikä toiminut huolimattomasti ja siten vahingoittanut yhtiötä.

Nykyään yhtiöllä on uusi toimitusjohtaja, strategia ja pääomasuunnitelma. Nordea Funds päätti yhtiökokouksessa kuitenkin olla puoltamatta vastuuvapauden myöntämistä edelliselle toimitusjohtajalle. Tämä oli myös osakkeenomistajien enemmistön kanta. 

– Näin annamme uudelle hallitukselle mahdollisuuden ottaa kantaa edellistä toimitusjohtajaa vastaan mahdollisesti käynnistettävään vahingonkorvausprosessiin.