Erilainen taktiikka Pohjois-Amerikan valloitukseen

Pohjois-Amerikan osakemarkkinat ovat maailman suurimmat. Koska ne ovat myös erittäin tehokkaat, varainhoitajien on erityisen vaikeaa pärjätä siellä paremmin kuin useimmat muut. Nordean Enhanced-rahastojen strategia yhdistää aktiivisen ja passiivisen sijoittamisen periaatteita, joilla haetaan paitsi ratkaisua Pohjois-Amerikan markkinoiden haasteisiin myös keskimääräistä korkeampaa tuottoa.

North America

Tuhannet salkunhoitajat ja ammattimaiset osakekaupankävijät seuraavat Pohjois-Amerikan osakemarkkinoita kaiken aikaa löytääkseen parhaimmat tuotot. Kun uusi mahdollisuus ilmenee, nopeimmat tarttuvat silmänräpäyksessä tilaisuuteen jättäen muille jaettavaksi vain murusia.

Näin tiukassa kilpailussa moni on päättänyt tyytyä keskimääräiseen markkinatuottoon – tai käytännössä keskimääräistä pienempään kulujen jälkeen. Tämä on johtanut passiivisen sijoittamisen yleistymiseen, jossa rahastojen tehtävänä on seurata markkinoiden yleistä kehitystä kuvaavaa indeksiä.

Passiivisten rahastojen kulut ovat aktiivisia rahastoja matalammat, kun salkunhoidon ei tarvitse tehdä markkina-analyysiä tai pohjata arvopapereiden ostoja näkemyksille näiden tuottopotentiaalista. Passiivisissa rahastoissa on kuitenkin omat haittapuolensa. Niihin sijoittaessa pitää luopua mahdollisuudesta saavuttaa markkinoita korkeampaa tuottoa.

Lisäksi passiiviset rahastot altistuvat epäsuorille kuluille, kun niiden vertailuindeksejä päivitetään (esimerkiksi neljä kertaa vuodessa). Kun indeksistä tiputetaan yksiä yhtiöitä ja siihen lisätään toisia, suuri määrä passiivisia rahastoja on samaan aikaan myymässä ja ostamassa samoja yhtiöitä. Tämän on huomattu aiheuttavan tilapäisiä poikkeamia osakkeiden hinnoissa, joten passiiviset rahastot joutuvat herkästi myymään osakkeita liian halvalla ja ostamaan liian kalliilla. Ongelmaa voi koittaa hallita monin tavoin, mutta kokonaan siitä on hyvin vaikea päästä eroon.

Aktiivista ja passiivista sijoittamista yhdistelevä Nordean Enhanced-strategia mahdollistaa maltillisen poikkeamisen vertailuindeksistä, jolloin rahastojen hoitaminen on joustavaa esimerkiksi mainittujen indeksipäivitysten yhteydessä. Lisäksi strategia tarjoaa yhä mahdollisuuden saavuttaa indeksiä maltillisesti korkeampaa tuottoa – kulujen jälkeen.

 

Eagle has landed
Enhanced-strategia keskittyy välttämään indeksiin kuuluvat suurimmat häviäjät.

Sama päämäärä, toinen reitti

Nordea North American Enhancedin sijoitusuniversumi koostuu MSCI North America -indeksistä. Perinteisen aktiivisen salkunhoidon ideana on poimia suuresta joukosta lupaavimmat ja houkuttelevasti hinnoitellut yritykset, mutta Enhanced-rahastot lähtevät liikkeelle toisesta suunnasta.

Strategia keskittyy välttämään indeksiin kuuluvat suurimmat häviäjät. Tarkoituksena on poissulkea kalliit, huonolaatuiset sekä heikentyvän liikevoiton ja kassavirran omaavat yritykset tai pienentää niiden osuutta rahastossa. Näin jäljelle jäävien parempilaatuisten yhtiöiden osuus rahastossa on vastaavasti korkeampi kuin indeksissä.

Tämän vuoksi rahastolla on todellinen mahdollisuus saavuttaa parempaa tuottoa mitä markkinoilta keskimäärin saa. Koska poikkeamat indeksiin nähden ovat kuitenkin maltillisia, rahasto ei pahimmassakaan tapauksessa jää paljoa jälkeen markkinoista. Samalla rahasto on erittäin laajasti hajautettu, jolloin yksittäisen osakkeen vaikutus sen kehitykseen on hyvin pieni.

 

 

Artikkeli on tarkoitettu taustatiedoksi sijoittajille, eikä sen perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä.