Kirjoittanut:
Cecilia Blomberg

Hän puhuu puolestasi, rahastosäästäjä

Osakkeenomistajilla on vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa omistamiinsa yhtiöihin. Esimerkiksi yhtiökokouksessa äänestämällä jokainen sijoittaja voi vaikuttaa siihen, millainen hallitus yhtiöllä tulisi olla tai miten yritysvastuuta hoidetaan. Näin rahastojen äänivaltaa haluaa käyttää omistajaohjauksen uusi johtaja Katarina Hammar.

Voting box

Omistajaohjauksessa on kyse osakkeenomistajien ja yhtiön hallituksen ja johdon välisestä suhteesta. Aktiivisina omistajina Nordean rahastot haluavat vaikuttaa rahastojen sijoituskohteina oleviin yrityksiin.

Näin halutaan varmistaa, että yritykset kehittyvät hyvin, mikä on eduksi sekä yhtiön osakkeenomistajille että työntekijöille ja muille sidosryhmille. Käytännössä jokainen, joka säästää tai sijoittaa Nordean rahastoon, omistaa välillisesti osan niiden omistamista yhtiöistä.

Merkittävinä pohjoismaisina ja kansainvälisinäkin omistajina Nordean rahastoilla on mahdollisuus todella vaikuttaa yritysten työhön. Siksi omistajaohjaustiimi – englanniksi Corporate Governance -  edustaa rahastoja ja siis kaikkia niiden osuudenomistajia nimitysvaliokunnissa, yhtiökokouksissa ja muussa työskentelyssä yhtiöiden kanssa.

Toukokuussa 2023  tätä tärkeää työtä johtamaan siirtyi vastuullisen sijoittamisen konkari Katarina Hammar.

Katarina Hammar

Katarina Hammar

Head of Corporate Governance, Nordea Funds

Onnittelut uudesta työstäsi! Miksi halusit tehdä tätä työtä?

- Kiitos! Nordea Funds on Pohjoismaiden suurin rahastoyhtiö, ja omistajaohjaus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa yrityksiin ja varmistaa, että asiakkaidemme varat kehittyvät mahdollisimman hyvin pitkällä aikavälillä. Minua kiinnosti myös mahdollisuus jatkaa työskentelyä asiantuntevien ja mukavien kollegoiden kanssa, jotka olen tuntenut ennen tätä, Katarina Hammar sanoo.

Minkä kanssa olet työskennellyt aiemmin?

-  Viimeksi vastasin Lannebo Fonderin vastuullisuudesta ja omistajaohjauksesta, ja sitä ennen olin Nordean varainhoidossa aktiivisen omistajuuden johtajana. Minulla on siis laaja kokemus aktiivisesta omistajuudesta, vastuullisesta sijoittamisesta, tuotekehityksestä ja johtamisesta, Katarina Hammar sanoo ja jatkaa:

- Kokemuksestani vastuullisista sijoittajista ja yritysvuoropuheluista sekä tiiviistä yhteistyöstä salkunhoitajien kanssa on minulle paljon hyötyä myös tässä työssä. Nimitysvaliotyöskentelyssä, jossa arvioidaan ja ehdotetaan jäseniä yrityksen hallitukseen, minua auttaa myös rekrytointikokemukseni.

Nordean rahastoja on kiitelty omistajaohjaustoimista. Mitä vahvuuksia näet Nordean rahastojen omistajaohjauksessa?

- Vaikutustyöstämme on olemassa useita konkreettisia esimerkkejä. Olemme nimitysvaliokuntien kautta mm. edistäneet tasa-arvoisempaa sukupuolijakaumaa yritysten hallituksissa ja vallan käytön tasapainoa yritysten hallituksen ja johdon välillä. Mielestämme yritysten pitkän aikavälin palkitsemisohjelmien pitää perustua vaativiin tavoitteisiin ja edistää osakkeenomistajien etua. Kestävän kehityksen osalta olemme tehneet yhtiökokouksille useita aloitteita ja  tukeneet muiden ehdotuksia yhtiökokouksissa, Katarina Hammar vastaa.

Millä tavalla aiot jatkossa kehittää omistajaohjausta?

- Jatkamme yhteistyötä yritysten, muiden omistajien ja kollegojemme kanssa. Haluamme myös jatkossa olla vastuullinen omistaja ja edistää sekä asiakkaiden meille luottamien varojen hyvää kehitystä.

Yhtiökokousten vilkkain aika on nyt tältä vuodelta ohi. Miltä se sinusta näytti?

- Panostimme tänä vuonna aiempaa enemmän siihen, että ESG-asiat – siis ympäristöön, yhteiskunnallisiin asioihin ja hallintotapaan – liittyviä tekijöitä liitettäisiin yritysten johdon palkitsemiseen. Olemme myös huomanneet, että yhä suurempi osa yhtiökokouksista on   nykyisin digitaalisia ja että, osakkeenomistajat tekevät enemmän ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ehdotuksia, Katarina Hammar sanoo.

– Käymme yritysten kanssa vuoropuheluja monista aiheista. Ennen yhtiökokousta keskustelumme liittyvät usein johdon palkitsemiskäytäntöihin sekä meidän kantaamme mahdollisessa äänestystilanteessa. Tänä vuonna kävimme etenkin aasialaisyhtiöiden kanssa keskustelua myös hallitusten monimuotoisuudesta sekä yritysvastuuseen liittyvien tavoitteiden liittämisestä johon palkitsemiseen, hän summaa. 

 

Voit tutustua tarkemmin Nordea-rahastojen omistajaohjauksen periaatteisiin täällä (englanniksi). Tuorein raportti omistajaohjaustoimista on saatavilla täällä.