Kirjoittanut:
Lisa Thorup (otsikkokuva: Fredrik Stedtjer)

Kenttäkäynti Texasiin öljy- ja kaasuyhtiöiden metaanipäästöjen vähentämiseksi

Nordean rahastoja hoitavan yhtiön tiimi vietti kesällä viikon Texasin paahtavassa helteessä. Käynnin aikana se keskusteli 12:n Houstonissa ja Permian Basinin alueella toimivan öljy- ja maakaasuyhtiön kanssa metaanipäästöjen vähentämisestä. Monet yhtiöistä ovat jo ryhtyneet toimeen.

Hero

Vain osa Nordean rahastoista voi sijoittaa öljy- ja maakaasuteollisuuteen. Myös näissä rahastoissa vuoropuhelu yhtiöiden kanssa voi olla tehokas työkalu ilmastoasioiden edistämiseksi.

Texasissa yrityskäyntien tarkoituksena oli saada sijoituskohteena olevat yhtiöt liittymään YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja sen kumppaneiden käynnistämään Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) -aloitteeseen, jota pidetään metaanipäästöjen mittauksen, tavoitteiden asettamisen ja  raportoinnin parhaana standardina.

feltbesøg
Vastuullisen sijoittamisen tiimimme tekee säännöllisesti kenttäkäyntejä eri puolille maailmaa varmistaakseen, ettei rahastoasiakkaidemme puolesta tehtyihin sijoituksiin liity tuntemattomia riskitekijöitä. Kuva: Renée Lea Tengberg

Metaanin vähentämisellä valtava vaikutus

Kysyimme Nordean vastuullisen sijoittamisen johtajalta Eric Pederseniltä ja aktiivisen omistajuuden tiimissä Nordea Asset Managementissa työskentelevältä Renée Tengbergiltä, miksi  öljy- ja maakaasuteollisuuden jättiläisiä päätettiin lähteä tapaamaan paikan päälle keskellä kesää.

Miksi päästöjen vähentämisessä on tärkeää keskittyä nimenomaan metaanipäästöihin?

”Metaanin vaikutus on merkittävä,  jopa 25 %:n maapallon nykyisestä lämpenemisestä arvioidaan aiheutuvan metaanista. Jos vaikutuksia tarkastellaan 20 vuoden horisontilla, metaani on 86 kertaa hiilidioksidia lämmittävämpi kasvihuonekaasu.

Toisaalta metaani ei säily ilmakehässä yhtä pitkään kuin hiilidioksidi. Vaikka metaanilla on ollut valtava vaikutus maapallon lämpenemiseen, on metaanipäästöjen vähentämisellä mahdollista saada aikaan nopeita jo seuraavan 10 vuoden aikana näkyviä vaikutuksia”, Renee Tengberg kertoo

”Öljy- ja maakaasuyhtiöiden metaanipäästöjen kutistaminen on yksi tehokkaimmista tavoista torjua ilmastoriskejä seuraavan vuosikymmenen aikana, sillä noin 40 %  ihmisen aiheuttamista metaanipäästöistä on peräisin fossiilisten polttoaineiden hankinnan, jalostuksen ja kuljetuksen yhteydessä tapahtuvista metaanivuodoista.”

EricPedersen
Eric Pedersen vetää vastuullisen sijoittamisen tiimiä Nordeassa. Kuva: Renée Lea Tengberg

Nordean rahastot sijoittavat  ympäri maailmaa, miksi matkustitte juuri Texasiin?

- Rahastot pyrkivät vaikuttamaan suoraan sijoituskohteena oleviin yhtiöihin ja toimialoihin ja yrityskäynnit ovat yksi tapa tehdä tätä työtä. Olemme aiemmin esimerkiksi vierailleet Intiassa keskustelemassa lääketeollisuuden aiheuttamasta saastuttamisesta sekä Brasiliassa Brumadinhon kaivosonnettomuuden jälkeen, Eric Pedersen toteaa ja jatkaa

- Texasin-matka on hyvä esimerkki ilmastoon keskittyvästä vaikuttamisesta. Osavaltion öljy- ja maakaasuteollisuus on maailman suuripäästöisimpien joukossa. Olemme keskustelleet aiemmin YK:n ympäristöohjelman ja alan johtavan ympäristöjärjestön, Environmental Defense Fundin, kanssa tavoitteestamme saada yhtiöitä liittymään OGMP 2.0 -ohjelmaan. Puhuimme kesäkuussa Houstonin Global Methane Mitigation Summit -ympäristökokouksessa ja siksi päätimme käyttää tilaisuuden hyväksemme ja tavata sijoituskohteina olevia alan yhtiöitä saman matkan aikana.

Global_Methane_Mitigation_summit
Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi lavalla Global Methane Mitigation Summit -tapahtumassa Houstonissa, Texasissa kesäkuussa 2023. Kuva: Sud Mathur

Lisää painoarvoa yhteistyöllä ja yrityskäynneillä

- Teemme myös yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa, sillä yhteisillä vaatimuksilla on enemmän painoarvoa. Vaikka aloite tästä vaikuttamishankkeesta tuli meiltä, on hankkeeseen osallistuvien sijoittajien hoidossa oleva varallisuus kaiken kaikkiaan yli 3 biljoonaa euroa, ja hyödynnämme yhteistä vaikutusvaltaamme saadaksemme aikaan muutoksia.” Eric Pedersen laskee.

- Emme pysty mullistamaan koko toimialaa yhdessä yössä, mutta jos meillä on yhtiöille jotain hyödyllistä annettavaa, voimme käydä aiheesta rakentavaa keskustelua. Vaikka öljy- ja maakaasuyhtiöillä ei ole konkreettisia suunnitelmia muuttaa toimintaansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, on metaanipäästöjen vähentäminen keino saada ne mukaan ilmastotalkoisiin.

- Yrityskäynnit ovat perinteisesti olleet osa työkalupakkiamme, mutta pandemian aikana ne jouduttiin keskeyttämään. Nyt kun matkustaminen on jälleen mahdollista, voimme arvioida yhtiöiden toimintaa ja tapaa hoitaa ESG-asioita myös paikan päällä, Eric Pedersen toteaa

Exxon_Mobil_lobby
Olemme säännöllisesti yhteydessä yrityksiin ja toimialoihin, joihin sijoitamme, esimerkiksi öljy-yhtiö ExxonMobiliin Kuva: Silje Njå Bertelsen

Kenttäkäynnin palaute on ollut rohkaisevaa 

Renée Lea Tengberg vetää metaanipäästöjen vähentämiseen tähtäävää vaikuttamistyötä Nordean rahastoja hoitavassa yhtiössä.

Renée, tapasitte matkalla 12 eri yhtiön edustajia. Onko niistä seurannut jo jotain konkreettista?

- On, sillä ensimmäiset kolme yhtiötä– Petrobras, Diamondback Energy ja EOG Resources – ovat jo liittyneet OGMP 2.0 -ohjelmaan. Osalla yhtiöistä voi mennä vuosi tai kauemminkin tehdä muutokset, joita liittyminen edellyttää.

- Matkan aikana kolme tiimimme jäsentä puhui Global Methane Mitigation Summit -kokouksessa  metaanipäästöjen vähentämiseen kohdistuvista sijoittajien odotuksista ja hyvistä käytännöistä yli 300 öljy- ja maakaasualan johtavan toimijan kanssa. Järjestimme myös OGMP 2.0 -ohjelmaan liittymistä aktiivisesti harkitseville yhtiöille työpajan, jossa jaettiin tietoa ja vaikutettiin suoraan yhtiöihin.

Alustava palaute matkasta on ollut rohkaisevaa, ja seuraamme yhtiöiden kehitystä jatkossakin.

Renée Lea Tengberg
Renée Lea Tengberg työskentelee johtajana Aktiivisen Omistajuuden tiimissä Kuva: Fredrik Stedtjer

Sijoittajan katse on horisontissa 

Vastuullisen sijoittamisen johtaja Pedersen muistuttaa, että vaikuttaminen on pitkäjänteistä toimintaa, joka kestää useita vuosia.

- Esimerkiksi tämän hankkeen osalta aloitimme yhteistyön kumppanien ja asiakkaiden kanssa jo vuonna 2022.

Kävimme keskustelua OGMP 2.0 -ohjelmasta Aker BP:n, Diamondback Energyn, Enerplusin, EOG Resourcesin, Equinorin, INPEX:n, Ovintivin, Petrobrasin, Pioneer Natural Resourcesin, OMV:n, Xcel Energyn ja YPF:n kanssa sekä 2022 jälkipuoliskolla että vuoden 2023 aikana ennen Texasin-matkaa.

Osa yhtiöistä on edistynyt toisia nopeammin, ja kehitystä on jo nyt tapahtunut oikeaan suuntaan kun monet yhtiöistä ovat ryhtyneet toimiin päästöjen leikkaamiseksi ja käyvät keskusteluja OGMP 2.0 -ohjelmaan liittymisestä, Eric Pedersen toteaa.

Environmental_Finance_Award_Pollution_Reduction_2023

Vuoden 2023 globaali päästövähennysaloite

Uutisjulkaisu Environmental Finance palkitsi 13. syyskuuta 2023 vaikutusaloitteen, johon tämä kenttäkäynti liittyy vuoden 2023 globaalina päästövähennysaloitteena. 

Voittajat valitsi  riippumaton eri toimialojen vastuullisia johtajia edustava tuomaristo. 

Lue lisää palkinnosta

Hyvät uutiset ovat jatkuvat

Hyvät uutiset ovat jatkuneet myös kenttäkäynnin ja työpajan jälkeen.

- On ollut erittäin rohkaisevaa huomata, että näin joulukuun 2023 alussa OGMP 2.0:aan jo aiemmin liittyneet brasilialaiset Petrobras, Diamondback Energy ja EOG Resources ovat saaneet seuraksi pohjoisamerikkalaiset yritykset Chesapeake Energyn ja Coterra Energyn. Jopa suurin länsimainen öljyntuottaja ExxonMobile on julkisesti ilmoittanut olevansa nyt valmis mittaamaan  metaanipäästöjään ja liittymään raportointistandardiin. 

Jos otamme huomioon myös norjalaisen Aker BP:n ja thaimaalaisen PTT E&P PCL Al:n, yhteensä kahdeksan yritystä, joiden kanssa olemme vuoropuhelussa aiheesta on liittynyt OGMP 2.0:aan, ja ExxonMobilen liittyessä nousee yhä, Eric Pedersen summaa tyytyväisenä.