Kirjoittanut:
Thomas Bjerg

Keskustelu vastuullisuudesta sai amerikkalaisen yrityksen muuttamaan toimintaansa

Nordean ESG-analyytikot aloittivat vuoropuhelun amerikkalaisen Littelfusen kanssa jo ennen kuin se otettiin mukaan Nordean Tähtirahastoihin. Littelfuse on IT- ja teollisuusyritys, joka toimii kansainvälisen autoteollisuuden alihankkijana. Yhtiön ilmastovaikutusten raportointi on parantunut ja naisten osuus sekä hallituksessa että henkilöstössä kasvanut.

Littelfuse

Ilmastovaikutusten raportointi ja aiempaa tasaisempi hallituksen sekä henkilöstön sukupuolijakauma ovat esimerkkejä konkreettisista parannuksista, joita Nordean ESG-analyytikot voivat saada aikaan vuoropuheluilla. Niitä käydään sellaisten yritysten kanssa, joihin Nordean vastuullisuutta painottavat Tähtirahastot sijoittavat.

Amerikkalainen Littelfuse-yhtiö otettiin mukaan Pohjoisamerikkalaiset Tähdet ja Maailmanlaajuiset Tähdet -rahastoihin vuonna 2019. Se valmistaa muun muassa elektroniikkakomponentteja ja sulakkeita autoteollisuudelle sekä muille teollisuudenaloille. Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi osallistui kuitenkin jo vuonna 2017 tapaamisiin, joissa käsiteltiin mahdollisia toimia yhtiön kehittämiseksi. Kun Nordean Tähtirahastot sittemmin alkoivat sijoittaa Littelfuseen, analyytikot tehostivat vaikuttamistoimia entisestään.

Merkittäviä tuloksia saatiin aikaan kahdella osa-alueella. Littelfuse raportoi nyt aiempaa yksityiskohtaisemmin hiilijalanjäljestään. Lisäksi naisten määrä hallituksessa on kasvanut ja henkilöstön sukupuolijakautuma tasaantunut.

Yhtiö ei aiemmin raportoinut ilmastovaikutuksistaan kovin läpinäkyvästi, ja ESG-analyytikkojen mukaan kuunteli toiveita käytettävistä työkaluista.

Lisäksi Littelfuse on liittynyt kansainväliseen voittoa tavoittelemattomaan Carbon Disclosure Project -organisaatioon, jonka tavoitteena on selvittää yritysten ympäristövaikutuksia. Liittymisen jälkeen Littelfuse on myös julkaissut raportin yhtiön arvoketjun suorista ja välillisistä ilmastovaikutuksista.

Ilmastoasiat pinnalla sähköautojen valmistuksessa

Pohjoisamerikkalaiset Tähdet  rahaston salkunhoitaja Johan Swahn toteaa, että ilmastoasioihin liittyvä läpinäkyvyys on tärkeää niillä markkinoilla, joilla Littelfuse toimii. Kolmasosa Littelfusen liikevaihdosta on peräisin autoteollisuudesta, jossa siirrytään yhä enemmän sähköautojen tuotantoon. Muillekin asiakkaille on tärkeää pystyä dokumentoimaan ilmastojalanjälkensä. 

Raportoinnin avaulla yhtiöt voivat osoittaa ilmastoystävällisiä tuotteita kaipaaville asiakkaille halunsa parantaa toimintaansa. Tämä puolestaan voi houkuttelemaan asiakkaita entistä laajemmilta markkinoilta

Johan Swahn kertoo, että Nordean Tähtirahastot etsivät yhtiöitä, jotka toimittavat elektroniikkakomponentteja autoteollisuudelle, koska sähköajoneuvojen osuus kasvaa nopeasti.

– Littelfuse toimittaa tuotteita myös monille teollisuusyrityksille, jotka toimivat vihreän energian varastoinnin ja yhteiskunnan sähköistämisen parissa. Se sopii hyvin yhteen vastuullisuuden painottamisen kanssa, ja myös siksi on tärkeää, että yhtiöt raportoivat ilmastovaikutuksista, hän sanoo.
 

Littelfuse
Kolmasosa Littelfusen liikevaihdosta on peräisin autoteollisuudesta, joka on siirtymässä yhä enemmän sähköautojen tuotantoon. Kuvassa sähköauton akku.

Miesvaltainen hallitus

Toinen asia, josta Nordean analyytikot aloittivat vuoropuhelun Littelfusen kanssa oli monimuotoisuuden ilmeneminen sukupuolten tasa-arvona. Chicagossa vuonna 1927 perustettu teollisuus- ja elektroniikkayhtiö oli jäänyt tässä asiassa jälkeen kehityksestä.

Yhtiöllä oli naispuolinen talousjohtaja, mikä oli toimialalla epätavallista, mutta hallituksessa oli pelkästään miehiä. Nykyään hallituksessa on kaksi naista - siis viidesosa hallituksen jäsenistä. 

Vaikka yhtiön monimuotoisuusraportoinnissa riittää Norden ESG-tiimin mukaan vielä kehitettävää, on yhtiön henkilöstön sukupuolijakauma on tasoittunut.

Littelfusen toimii alalla, joka ei vielä ole kovin pitkällä monimuotoisuuden eikä sukupuolten ja vähemmistöjen tasa-arvon suhteen. Silti ESG-tiimi arvosti yhtiön tuotteita ja näki toiminnassa parantamisen mahdollisuuksia esimerkiksi raportoinnin osalta ja johdon tavoitteiden osalta. 

Seuraavissa raporteissa on lisätietoja siitä, miten tasa-arvo ja naisten mukanaolo hallituksissa auttavat vahvistamaan kansainvälisten yritysten brändin arvoa ja tulosta:

Diversity wins: How inclusion matters (McKinsey & Company, 2020)

Diversity as a value driver (Nordea, 2018)

 

Littelfuse 2
Littelfuse toimittaa tuotteita monille teollisuusyrityksille ja energiasektorille. Littelfuse valmistaa muun muassa laitteita, jotka suojaavat aurinkopuistoja ukkosmyrskyjen vaikutuksilta.

Tavarantoimittajat hallinnassa

Littelfuse pitää ESG-asioihin ja esimerkiksi konfliktimineraaleihin liittyvät prosessinsa hyvin hallinnassa. ESG-analyytikoiden mielestä yhtiö voi kuitenkin parantaa toimintaansa.

 Yhtiön ohjelman mukaan suorat alihankkijat eivät saa hankkia mineraaleja konfliktialueilta, mutta ESG-analyytikoiden mukaan se voisi tutkia toimitusketjua vielä tarkemmin ja raportoida yksityiskohtaisemmin vierailuistaan alihankkijoiden luona. Lisäksi yhtiö voisi liittyä toimialajärjestöihin ja noudattaa niiden standardeja. 

Salkunhoidossa Littelfusen nähdään kuitenkin olevan vastaanottavainen.

– Yhtiössä ymmärretään meidän näkemyksiämme, ja mekin ymmärrämme puolestamme sen lähtökohdat, salkunhoitaja Swahn toteaa.

Nordea 1 - Maailmanlaajuiset Tähdet ja Nordea 1 - Pohjoisamerikkalaiset Tähdet -rahastoja hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset eivät ole Nordean antamia suosituksia. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.