Kirjoittanut:
Thomas Bjerg

Miten metsäyhtiöstä voi tulla alan edelläkävijä?

Ruotsalainen Holmen saa kiitosta Keski- ja Pohjois-Ruotsin valtavista metsäviljelmistään ja niiden viljelytavasta. Lisäksi yhtiön tuulivoimalat tuottavat puhdasta ja halpaa energiaa. Tämä on eduksi ilmastolle, ympäristölle ja sijoittajan kukkarolle.

Metsä ja tuulimyllyt

Pohjoismaisten yhtiöiden arvioinneista vastaava ESG-analyytikko Katarzyna Salacinska Nordeasta tutustui ruotsalaisen metsä- ja teollisuuskonserni Holmenin sahaan, vesivoimalaan ja tuulipuistoon toukokuussa.

Holmenin Keski- ja Pohjois-Ruotsissa sijaitsevat metsät sitovat valtavan määrän hiilidioksidia. Käyntinsä aikana Salacinska halusi puhua johdon kanssa siitä, miten nyt jo varsin vihreä Holmen voisi entisestään edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Salicinska
ESG-analyytikko Katarzyna Salacinska Holmenin uuden tuulipuiston, Blåbergslidenin edessä Skellefteåssa.

Holmen on johtava toimija sekä kestävän metsänhoidon että uusiutuvan energian alalla ja Nordean analyytikot ovat antaneet sille korkeimman mahdollisen ESG-luokituksen. Luokituksella mitataan, miten yhtiö ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat, ja se on monille Nordean rahastoille tärkeä syy sijoittaa yhtiöön.

– Analyyseissamme Holmen saa korkeimman mahdollisen arvosanan. Tarkastelemme mm. ympäristöön, luonnon monimuotoisuuteen, ilmansaasteisiin ja veden pilaantumiseen sekä johtoon, työolosuhteisiin sekä työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. 

Yhtiö on saanut korkean arvosanan myös riippumattomilta analyysiyrityksiltä, Salacinska sanoo ja toteaa Holmenin liiketoiminnan tukevan ilmastoa. Hän myös uskoo muiden pohjoisen havumetsävyöhykkeen maiden mahdollisuuteen hyötyä vastaavasta toiminnasta. Pohjoinen havumetsävyöhyke käsittää noin 29 % maailman metsäalueista, ja niillä kasvaa pääasiassa kuusia, mäntyjä ja koivuja. 

– Olemme oppineet Holmenilta paljon kestävästä metsänhoidosta ja voimme viedä tietoa myös muille yrityksille. Holmen käyttää kaiken kaatamansa puun ja istuttaa enemmän puita kuin kaataa. Näin metsät sitovat yhä enemmän hiilidioksidia, Katarzyna Salacinska toteaa.

Noin puolet hakatusta puusta on suuria tukkeja, joista Holmen valmistaa rakennusmateriaaleja. Puiden kapeista osista, harvennetusta pienpuusta ja sahatusta puutavarasta taas tehdään haketta, josta yhtiö valmistaa kartonkia ja paperia. Puun oksat, latva, kaarna ja sahanpuru käytetään biopolttoaineen valmistukseen.

Holmenin oman arvion mukaan sen toiminta vähentää hiilidioksidipäästöjä 7 miljoonalla tonnilla, mikä vastaa 15 % Ruotsin kaikista päästöistä. Laskelmasta suuri osa perustuu siihen, että puulla korvataan rakentamisessa betonia ja tiiltä, joiden valmistaminen tuottaa paljon enemmän hiilidioksidia.

Vedestä ja tuulesta valtavasti halpaa sähköä

– Vesi- ja tuulivoimalat auttavat hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, Katarzyna Salacinska toteaa.

Sahat ja paperitehtaat toimivat 18 vesivoimalasta saatavalla uusiutuvalla energialla. Lisäksi Holmen on rakentanut tuulipuistoja. Pohjois-Ruotsin Västerbottenissa vuonna 2022 aloittava Blåbergsliden on niistä ensimmäinen, ja sen on tarkoitus tuottaa 400 gigawattituntia sähköä vuodessa. Yhtiö on ostanut myös pienemmän tuulipuiston ja hakee rakennuslupaa uusille puistoille. Näin Holmen voi tuottaa energiaa myös sähköverkolle.

– Energiayhtiöillä on haasteita sijoittaa tuulivoimaloita mantereelle. Se on yleensä helpompaa, jos yritys omistaa suuria maa-alueita. Myös Skellefteåssa on kuitenkin vastustettu tuulivoimaloiden rakentamista. Tämä on ongelma, Salacinska sanoo.

iggesund
Iggesundin sahalla valmistetaan puu- ja sahatavaraa. Hakatusta puusta puolet on suuria tukkeja. Valokuva: Holmen.com

Ympäristö ja luonnon monimuotoisuus kilpailevat

Vaikka Holmenin ESG-luokitus on todella korkea, Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin tavoitteena on kehittää yhtiötä vieläkin kestävämmäksi johdon kanssa käytävän vuoropuhelun avulla. Metsien kannalta erityisen tärkeää on luonnon monimuotoisuuden huomioiminen. Joskus ilmastoasioiden huomioiminen voi myös olla ristiriidassa luonnon monimuotoisuuden suojelun kanssa.

– Ilmastonäkökulmasta puut kannattaa kaataa kun ne ovat saavuttaneet maksimikorkeutensa, sillä sen jälkeen ne eivät juuri sido lisää hiilidioksidia. Toisaalta vanhat puut toimivat usein kotina useammalle lajille kuin nuoret puut, eikä eläinten ja kasvillisuuden kannalta aina ole kannattavaa istuttaa enempää puita kuin niitä kaadetaan, Katarzyna Salacinska sanoo.

– Nuoret puut sitovat enemmän uutta hiilidioksidia kuin täysikasvuiset. Osalle eläinlajeista, sienistä ja marjoista voi kuitenkin olla haitaksi, jos puut kasvavat hyvin lähellä toisiaan, Salacinska selittää.

Salacinska on säännöllisesti yhteydessä Holmenin johtoon ja keskustelee myös yhtiön kestävän kehityksen ja metsänhoidon asiantuntijoiden kanssa. Sijoittajasuhdepäivillä ja niiden jälkeen järjestetyissä tapaamisissa hän on saanut hyvän vaikutelman Holmenin tavasta hoitaa metsää.

– Olemme keskustelleet siitä, kuinka suuri osa metsäalueista säästetään luonnon monimuotoisuuden vuoksi. Monet eliöryhmät elävät kuolleissa puissa. Olemme myös keskustelleet erilaisten puulajien istuttamisen tärkeydestä sekä siitä, miten yhtiö voi auttaa eläimistöä istuttamalla tietynlaisia puulajeja. Haluamme, että Holmen asettaa selkeät tavoitteet niille alueille, joita se ei hakkaa, sekä kertoo tarkemmin vaatimuksistaan palveluntarjoajia kohtaan.

holmen
Nordean ESG-analyytikko Katarzyna Salacinska valokuvaamassa Holmenin vesivoimalan turbiinista Harrselessä. Uumajassa sijaitseva vesivoimala rakennettiin vuosina 1957–1958 ja se tuottaa vuosittain 470 gigawattituntia sähköä.

Holmen tukee kestävään rakentamiseen siirtymistä

Muun muassa Nordea Pohjoismaiset Tähdet - ja Nordea Nordic Small Cap -rahastojen salkunhoitaja Mats Andersson kertoo, että Holmen sopii hyvin Nordean rahastoihin, sillä yhtiö tukee siirtymää kestävämpiin rakennusmateriaaleihin.

– Moni kestävyyden megatrendi istuu hyvin yhtiön strategiaan. Yksi näistä on paljon hiilidioksidia tuottavien materiaalien kuten sementin, teräksen ja muovin korvaaminen puulla ja paperilla. Pankkien arvioissa metsien arvo on noussut, ja metsätalouteen sijoitetaan nyt enemmän. Metsä on merkittävä hiilinielu, Andersson sanoo.

Holmenille vakaa ja edullinen uusiutuvan energian tuotanto on kilpailuetu, jota Venäjän hyökkäys on vahvistanut entisestään.

– Energiahinnat nousevat nyt voimakkaasti, mutta se ei vaikuta omaa energiaa tuottavaan Holmeniin. Koska puun tuonti Venäjältä on pakotteiden takia lakannut, sen hinta nousee. Se antaa Holmenille kaksinkertaisen etulyöntiaseman, Mats Andersson sanoo ja toteaa yhtiön osakekurssin nousseen kuluneen vuoden aikana.

– Sijoitimme Holmeniin jo 2014, jolloin sen osakekurssi oli noin 100–150 Ruotsin kruunua. Olimme kuitenkin hieman aikaamme edellä. Tänä vuonna osakekurssi on ollut noin 450 Ruotsin kruunua eli osakekurssilla mitattuna yhtiöllä menee erittäin hyvin, Mats Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan oma energiantuotanto ei kuitenkaan tee yhtiöstä haavoittumatonta.

– Paperin hinta vaihtelee suhdanteiden mukana melko paljon. Viime vuodet ovat olleet haastavia. Uskon silti, että Holmenin asema pysyy vahvana seuraavien viiden vuoden aikana. Metsän arvostus ja puun hinta nousevat ja yhtiö pystyy lisäämään halvan energian saatavuutta. Yhtiön liiketoimintamalli tukee hyvin siirtymää epäorgaanisista rakennusmateriaaleista ekologisiin, Mats Andersson sanoo.

 

Artikkeli on tarkoitettu taustatiedoksi sijoittajille, eikä sen perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä.

Nordea 1 - Pohjoismaiset Tähdet - rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö. Nordea Nordic Small Cap -rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy.