Kirjoittanut:
Thomas Bjerg

Nordea reagoi nopeasti raporttiin pakkotyöstä Kiinassa

Yhdysvaltalainen teknologiayritys Cisco on tosissaan sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan. Yhtiö käynnisti välittömästi selvityksen, kun australialainen ajatushautomo syytti sitä pakkotyön edistämisestä Kiinassa. Nordean ESG-analyytikot ryhtyivät vuoropuheluun Ciscon kanssa, joka puolestaan teki selvityksen alihankkijoistaan ja kiristi niihin kohdistuvia vaatimuksia.

Forced labour

Maaliskuussa 2020 julkaistu raportti paljasti, että Kiinassa käytetään pakkotyötä. Se pisti vauhtia yli 80 kansainväliseen yritykseen ja niiden yhteiskuntavastuusta vastaaviin yksiköihin. Näihin yrityksiin kuuluu myös yhdysvaltalainen Cisco, johon useat Nordean Tähtirahastot sijoittavat. Raportin myötä Nordean ESG-analyytikot aloittivat suoran vuoropuhelun Ciscon kanssa ja vaativat sitä selvittämään, keiden kiinalaisten alihankkijoiden kanssa yritys tekee yhteistyötä.

Ajatushautomo ASPI:n (Australian Strategic Policy Institute) raportissa väitetään, että kiinalaiset yritykset käyttävät järjestelmällisesti maan muslimivähemmistöön kuuluvia uiguureja Kiinan valtion organisoimaan pakkotyöhön. Myös YK on jyrkästi kritisoinut Kiinaa uiguurien vainoamisesta. ASPI:n raportin mukaan Kiina on siirtänyt noin miljoona uiguurimuslimia Xinjiangin alueelta pakkotöihin tehtaisiin eri puolille maata. Uiguureja pidetään vangittuina Kiinan niin kutsutuilla uudelleenkoulutusleireillä.

Raportin mukaan vangit kuljetetaan tehtaisiin suljetuissa junavaunuissa, joita valtion palkkaamat työntekijät vartioivat. Vartijoiden tehtävänä on myös aivopesun kautta uudelleenkouluttaa uiguureja ja pakottaa heitä luopumaan islamin uskosta. Heille myös opetetaan kovakätisesti Kiinan valtion arvoja ja kulttuuria.

Nordea ja Cisco tutkivat alihankkijaketjun

Ciscon lisäksi raportissa mainitaan 81 muuta kansainvälistä yritystä, jotka käyttävät kiinalaisia yrityksiä alihankkijoina. Syytösten vuoksi Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi selvitti perusteellisesti, miten asiat oikeasti olivat.

– Aloitimme perusteellisen selvityksen ja vuoropuhelun Ciscon kanssa, joka puolestaan teki selvityksen alihankkijaketjuistaan. Pystyimme osoittamaan, että raportin syytökset eivät pitäneet paikkaansa, ja vahvistamaan, ettei Ciscolla ollut kytköksiä kahteen raportissa mainittuun kiinalaiseen yritykseen. Se oli suuri helpotus ja vahvisti myös käsitystämme Ciscon riskienhallinnasta, Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimissä työskentelevä ESG-analyytikko Philip Wrangberg sanoo.

Philip Wrangberg

Philip Wrangberg

ESG-analyytikko, Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi

Cisco kertoi avoimesti alihankkijoistaan

Syytökset olivat harmillisia Ciscolle, joka tekee kovasti työtä vastuullisen toimintansa eteen. Cisco on esimerkiksi yksi Responsible Business Alliance -järjestön perustajista. Kielteinen julkisuus sai yrityksen ryhtymään useisiin toimenpiteisiin.

Nykyään se julkaisee tiedot tärkeimmistä alihankkijoistaan ja on myös tehnyt sopimuksia, joilla se voi keskeyttää yhteistyön, jos alihankkija loukkaa ihmisoikeuksia. Sen lisäksi Cisco tarjoaa alihankkijoiden työntekijöille heidän oikeuksiaan käsitteleviä verkkokursseja sekä toteuttaa työympäristöön ja työoloihin liittyviä kyselyjä. Cisco tekee myös tarkastuksia alihankkijoiden luona siinä määrin kuin se koronaviruksen takia on mahdollista.

– Yritys on kehittänyt vankan riskienhallintajärjestelmän esimerkiksi pakkotyön suhteen. Sillä on rutiineja, joilla se voi estää ja havaita tällaista toimintaa sekä ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli sellaista ilmenee. Yleisesti ottaen on aika epätavallista, että IT-yritys julkistaa käyttämänsä alihankkijat, Philip Wrangberg kommentoi.

Cisco1
Yhdysvaltalainen Cisco mainittiin kriittisessä raportissa pakkotyöstä Kiinassa, jolloin Nordean analyytikot yhdessä yrityksen kanssa ryhtyivät tutkimaan tilannetta tarkemmin.

Koko kiinalaisen toimitusketjun hallitseminen on vaikeaa

Wrangberg korostaa, että raportti paljastaa vakavan ja laajalle levinneen ongelman, jonka korjaaminen Kiinan kaltaisessa maassa on vaikeaa. Kiinan valtio tukee yrityksiä taloudellisesti, jos ne ottavat vastaan pakkotyöläisiä Xinjiangin alueelta.

– Ongelma on erityisen hankala Kiinassa, jossa kahdella eri vastapuolella on täysin erilainen näkemys ihmisoikeuksista. Alihankkijoilla on omat alihankkijansa ja voi olla haastavaa selvittää, työskentelevätkö työntekijät vapaaehtoisesti ketjun kaikissa osissa.

Cisco2
Verkkolaitteiden komponenttien valmistukseen osallistuu suuri määrä toimittajia ja niiden alihankkijoita. Cisco pyrkii estämään muun muassa pakkotyötä Kiinassa sopimuksilla, avoimilla toimittajalistoilla ja olemalla suoraan yhteydessä työntekijöihin.

Ciscon komponenttiosilla on monta eri toimittajaa

IT-laitteiden valmistajien suhteen ongelma on monimutkaisempi kuin esimerkiksi vaateteollisuudessa, joka on parantanut toimintaansa useiden kriittisten kommenttien jälkeen. Nykyään H&M:n kaltaiset yritykset kertovat, mistä esimerkiksi t-paidan materiaali on peräisin, missä se on ommeltu ja kuinka monta työntekijää tehtaassa työskentelee. Ciscon valmistamat verkkolaitteet ja reitittimet ovat kuitenkin paljon monimutkaisempia tuotteita kuin vaatteet.

– Niissä on hyvin paljon osia, mikä puolestaan johtaa siihen, että niillä on monta eri toimittajaa. Sen vuoksi toimitusketjun kaikkien vaiheiden valvominen on vaikeaa, Philip Wrangberg toteaa.

– Ciscolla on 600 suoraa toimittajaa 14 maassa. Ne toimittavat 140 000 erilaista komponenttia, hän mainitsee.

”Yrityksen luokitus voi parantua, kun käymme vuoropuhelua sen kanssa ja vastavuoroisesti se voi heikentyä, jos yritys ei toimi vastuullisesti. Tämä vaikuttaa yrityksen arvoon.”

Joakim Ahlberg, Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet -rahaston salkunhoitaja

Nordean Tähtirahastot antavat yritysten vastuullisuudelle arvosanan

– Nordea kerää järjestelmällisesti tietoa ja käyttää normiperusteista menetelmää arvioidessaan, miten hyvin yritys ottaa huomioon ESG-tekijät, Joakim Ahlberg kertoo. Hän on Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet -rahaston päävastuullinen salkunhoitaja sekä yksi Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet -rahaston salkunhoitajista. Molemmat rahastot sijoittavat Ciscoon.

– Analysoimme yrityksiä itse ja jaamme tietoa ESG-tiimin kanssa, minkä lisäksi saamme paljon tietoa ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta sekä voittoa tavoittelemattomilta organisaatioilta. Näiden tietojen perusteella teemme yritysarvioita ja tarkastelemme, millaisia mahdollisia riskejä ja haavoittuvuuksia niihin liittyy esimerkiksi pakkotyön suhteen.

Tähtirahastot luokittelevat yritykset A-, B- tai C-kategoriaan niiden vastuullisuuden perusteella. Yrityksellä tulee olla vähintään B-luokitus, jotta se voi kuulua Nordean Tähtirahastojen sijoituskohteisiin.

– Yrityksen luokitus voi parantua, kun käymme vuoropuhelua sen kanssa ja vastavuoroisesti se voi heikentyä, jos yritys ei toimi vastuullisesti. Tämä vaikuttaa yrityksen arvoon, sanoo Joakim Ahlberg.

Perusteellinen selvitys vahvisti analyytikoiden uskoa Ciscoon

Australialainen raportti ei laskenut Ciscon luokitusta. Yrityksen toimenpiteet ja perusteellinen selvitys vakuuttivat analyytikot. 

– Cisco on kehittänyt vakaan ja luotettavan järjestelmän. Uskomme, että pystymme parhaiten vaikuttamaan yrityksiin sisältä päin asettamalla niille vaatimuksia. Vaihtoehtoisesti voisimme lopettaa kaupankäynnin Kiinan kanssa, mutta se ei hyödyttäisi Kiinan väestöä eikä työntekijöitä, jotka menettäisivät työpaikkansa, Philip Wrangberg sanoo.
 

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset ovat yleistä tietoa, eikä suositus ostaa tai myydä mitään sijoitusinstrumenttia.