Kirjoittanut:
Thomas Bjerg

Peliyhtiön on huolehdittava työympäristön turvallisuudesta

Nordean Tähtirahastojen sijoituksista löytyvässä peliyhtiö Activision Blizzardissa ilmeni syytöksiä seksuaalisesta häirinnästä ja myrkyllisestä työilmapiiristä. Vaikka yhtiö on jo osittain parantanut toimintatapojaan, vaaditaan yhtiöltä jatkossa sitovampia tavoitteita ja parempia prosesseja väärinkäytösten ratkaisemiseksi.  

Gaming

Activision Blizzardissa, yhdessä maailman suurimmista peliyhtiöistä ei luovuudesta ole pulaa. Muun muassa sen myydyimpään videopeliin World of Warcraftiin luodaan jatkuvasti erittäin vaihtelevia maisemia ja olentoja viliseviä graafisia maailmoja.

Yhtiön luova tiimi on ollut miesvaltainen ja myrkyllisen työilmapiirin vuoksi vuonna 2021 julkisuuteen tulleessa tiimissä on koettu myös seksuaalista ja rasistista häirintää. Koska yhtiö on osa useiden Nordean kestävään kehitykseen keskittyviä rahastojen salkkuja, aloittivat salkunhoidon vastuullisuusammattilaiset kriittisen vuoropuhelun Activision Blizzardin kanssa. 

- Yhtiö on mielenkiintoinen peli- ja viihdealan edelläkävijä ja voi tarjota sijoittajalle hyvää tuottoa varsin rajallisella ilmastovaikutuksella ja luonnonvarojen käytöllä. Mutta kun näimme syytöksiä seksuaalisesta häirinnästä ja rasistisista lausunnoista, meidän täytyi selvittää, mitä yrityksessä tapahtuu, sanoo vastuullisen sijoittamisen tiimissä ESG-analyysejä johtava Rikke Berg Jacobsen. 

ESG on lyhenne englanninkielisistä sanoista environment (ilmasto ja ympäristö), social (yhteiskunnallisest asiat) ja governance (hallintotapa). 

- Marraskuun 2021 jälkeen olemme tavanneet Activision Blizzardin edustajia kolmesti. Olemme mm. vaatineet yritystä raportoimaan avoimemmin ja kattavammin väärinkäytösilmoituksista ja varmistamaan, että nimettömät nk.whistleblowing-kanavien kautta tulleet ilmiannot käsitellään paremmin. 

Näin voimme sijoittajana painostaa yritystä noudattamaan maailmanlaajuisia kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun tavoitteita,  Jacobsen toteaa. 

Rikke-Berg-Jacobsen
Rikke Berg Jacobsen vetää Nordean rahastojen sijoituskohteista ESG-analyysejä tekevää tiimiä

Oikeuteen seksuaalisesta häirinnästä ja syrjinnästä 

Heinäkuussa 2021 Kalifornian viranomaiset haastoivat yrityksen oikeuteen kaksivuotisen tutkimuksen jälkeen. Tutkimuksen mukaan yhtiön työympäristö oli myrkyllinen ja siellä ilmeni seksuaalista häirintää ja syrjintää. Suurimmat ongelmat löytyivät luovalta osastolta, jonka toiminnassa ei seurattu yrityksen henkilöstöpolitiikkaa. 

-Yritystä syytettiin ilmoitettujen tapausten hiljentämisestä ja passiivisuudesta. Nyt haluamme nähdä todisteita siitä, että yhtiö hoitaa tapaukset asiallisesti ja että ne vaikuttavat myös johtamiseen. Siksi vaadimme, että Activision Blizzard raportoi avoimesti häirintätapauksista, ja haluamme myös kuulla, miten nimettömiä ilmoituksia käsitelllään, Rikke Berg Jacobsen sanoo.

Tyypillisesti peliala on miesvaltaista, ja naispuolisia työntekijöitä on vähän, tyypillisesti noin 10 %.

- Monimuotoisuus on harvinaista ja naisia ​​on vähän, minkä vuoksi naiset eivät usein tunne oloaan turvalliseksi. Yrityksestä on häirinnän ja työympäristön vuoksi lähtenyt kokeneita ja osaavia työntekijöitä, ja olemme huolissamme osaajien menettämisestä ja yhtiön  mahdollisuudesta luoda uusia pelejä. Pidämme sekä monimuotoisuuden että tasa-arvon edistämistä todella tärkeänä. Kun kuulemme  syytöksiä siitä, ettei naisille makseta samaa palkkaa kuin mieskollegoille, suhtaudumme niihin vakavasti, Jacobsen toteaa.

Ei vielä tarpeeksi edistystä

Millaisiin tuloksiin Nordean vuoropuhelu Activision Blizzardin kanssa on johtanut?

- Olemme edistyneet osittain, Rikke Berg Jacobsen uskoo ja mainitsee, että yhtiö on asettanut sisäisen tavoitteen, jonka mukaan 5 vuoden kuluessa 2/3 sen työntekijöistä on oltava naisia. Olemme kuitenkin pyytäneet yritystä asettamaan selkeät tavoitteet monimuotoisuudelle koko organisaatiossa.

Viimeisimpien mittausten mukaan 24 % yhtiön kokopäiväisistä työntekijöistä oli naisia ​​tai muunsukupuolisia. Yhtiön hallituksen jäsenistä neljännes oli naisia ja yritysjohdosta 23 %. 

- Yhtiö on edistynyt, mutta alansa johtavana yhtiönä heidän pitää mielestämme kyetä parempaan. Activision Blizzardissa ymmärretään  monimuotoisuuden tarve sekä naisten että muiden vähemmistöjen osalta. Yhtiö julkaisee ESG-raportteja, muttei ole kertonut erityisesti häirintätapauksista. Olemme mm. pyytäneet yhtiöltä lisätietoja tapausten käsittelyssä käytetyistä työkaluista, Jacobsen päättää.

Jos vuoropuhelun avulla ei saada aikaan toivottua tulosta, voidaan yhtiötä painostaa myös sijoitusten mukana tulevan äänioikeuden avulla.

Activision Blizzardin osalta äänioikeutta käytettiin heinäkuussa 2022 pidetyssä yhtiökokouksessa, jossa Nordea Funds rahastojen osuudenomistajien edustajana tuki osakkeenomistajien yhteistä aloitetta, jossa yhtiötä vaadittiin raportoimaan syrjintä- ja häirintätapausten lukumäärä sekä yksilöimään, kuinka paljon varoja väärinkäytös-, syrjintä- tai häirintätapausten sovitteluun on käytetty. Lisäksi yhtiön haluttiin raportoivan kesken olevien tapausten käsittelystä sekä muista työntekijöiden turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä. 

Vaikka Activision Blizzardin hallitus suositteli yhtiökokoukselle aloitteen hylkäämistä, hyväksyivät yhtiön osakkeenomistajat sen 67 % enemmistöllä. Keskustelu yhtiön kanssa jatkuu.