Mies_nostaa_kadet_ilmaan
Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Rahastojasi hoitavat vastuullisen sijoittamisen parhaista parhaat

Vastuulliset sijoittajat yhdistävät päätöksissään ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoasiat tarkkaan yritysanalyysiin. Samaan aikaan kun ESG-näkökohdista on tullut yhä tärkeämpi osa rahastojen hoitoa, on yksittäisen sijoittajan yhä hankala arvioida, miten hyvin rahastojen vastuullisuudesta huolehditaan. Onneksi tarjolla on riippumattomien luokittelijoiden perusteellisia arvioita.

Responsbile Investment Brand Index (RIBI™) palkitsi Nordean rahastoihin sijoitettuja varoja hoitavan Nordea Asset Managementin Skandinavian parhaana vastuullisessa sijoittamisessa. 

Responsible Investment Brand Index on vuodesta 2018 lähtien arvioinut tapaa, jolla varainhoitajat osoittavat sitoutumistaan vastuulliseen sijoittamiseen. Vuonna 2023 indeksiä varten arvioitiin maailmanlaajuisesti lähes 600 varainhoitajaa noin 300 datapisteen perusteella. Arviointi jakautui kahteen ulottuvuuteen: Sitoutumista mitattiin vastuullisesta sijoittamisesta raportoitujen tekijöiden, kuten pörssilistattujen osakeäänestysten tason ja laadun, perusteella. Brändiluokituksessa taas arvioitiin laadullisia tekijöitä, kuten tarkoitus- ja arvokuvauksia ja niiden linkitystä sitoutumiseen. 

Voidakseen verrata samankaltaisia varainhoitajia keskenään Responsible Investment Brand Index jakoi yritykset vastuullisuussitoumuksittain ja brändikuvauksittain neljään samantyyppiseen ryhmään:

Avant-Gardist -luokan yhtiöt ovat indeksin edelläkävijöitä

RIBI_Winner_ Avant_ Gardist

 

 

Indeksin luokka

Sitoutuminen

Brändi

%(600)

Avant-Gardist

Yli keskitason

Yli keskitason

19 %

Traditionalist

Alle keskitason

Alle keskitason

22 %

Aspirants

Alle keskitason

Yli keskitason

10 %

Laggards

Alle keskitason

Alle keskitason

49 %

 

Parhaista paras vastuullisessa sijoittamisessa

Nordea Asset Management – kaikkia Nordean rahastoihin sijoitettuja varoja hoitava yritys – todettiin Skandinavian parhaaksi sekä sitoutumisen että brändin osalta yli keskitason yltävien yritysten Avant-Gardist-luokassa.

Nordean rahastot ovat saaneet tunnustusta vastuullisesta sijoittamisesta myös Euroopassa, jossa  salkunhoitoyhtiö oli arvostetun Broadridge-luokituksen mukaan toiseksi houkuttelevin ESG-brändi ammattimaisten rahastovalitsijoiden keskuudessa.

Nordean Responsible Investments -tiimin vetäjä Eric Pedersen on saavutuksista iloinen ja ylpeä:

– On tietysti aina mukavaa saada työstä tunnustusta, hän toteaa ja jatkaa, mutta silloin kun tunnustus perustuu toimialaan olennaisesti liittyvien mittareiden arviointiin voitto maistuu vielä makeammalta.

Pedersen näkee Nordean pitkäaikaisen sitoutumisen vastuulliseen sijoittamiseen saavutuksen kannalta keskeisenä tekijänä

– Historia on tärkeää. Pohjoismaisten juurtemme ansiosta osassa rahastojamme on jo 1980-luvulla ollut eettisiä näkökulmia. Nykyisen kaltaista vastuullisen sijoittamisen tiimiämme olemme lähteneet rakentamaan vuodesta 2009 alkaen.

Lähdimme 15 vuotta sitten työskentelemään syvällisen yrityskohtaisen ESG-analyysin kanssa voidaksemme tukea rahastoista  huolehtivia salkunhoitajia ja osallistuimme jo tuolloin sijoittajien yhteisiin vastuullisuushankkeisiin – usein yhtenä koko aloitteen vetäjistä.

Tiedämme, että meillä on eniten vastuullisen sijoittamisen resursseja ja ihmisiä perinteisistä pohjoismaisista varainhoitajista, ja että yrityksen kokoon nähden ESG-tiimimme ja tuotevalikoimamme on myös yksi Euroopan ja koko maailman parhaista. Tiedämme myös, että harva varainhoitaja on edes lähellä meitä yritysten kanssa käytyjen vuoropuheluiden lukumäärällä tai kattavuudella,  äänestystoiminnalla tai toimien vaikutuksella mitattuna.

– Viimeisen 15 vuoden aikana vastuullisen sijoittamisen tiimimme on kasvanut kourallisesta noin 30 ihmiseen. Tämä on ollut mahdollista, koska johdossa asti on ymmärretty, että vastuullinen sijoittaminen on oma erikoisalueensa ja että ESG-tiedon hyödyntämiseen tarvitaan sitoutumisen lisäksi riittävät ja ammattitaitoiset resurssit.

Kun tunnustus perustuu alaan olennaisesti liittyvien mittareiden arviointiin, maistuu voitto vielä makeammalta

Eric Pedersen, Head of Responsible Investments
Eric Pedersen, Head of Responsible Investments

Tärkeintä on keskittyä olennaiseen

Entä tavallinen sijoittaja? Miten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien riskien ja -mahdollisuuksien huomioiminen voi mielestäsi hyödyttää heitä?

– Olen itse nähnyt oikeantyyppisen vuoropuhelun ja äänestäminen vaikutusmahdollisuudet

Osa ESG-riskejä – esimerkiksi taloudellisesti olennaiset riskit – voi aiheuttaa yritykselle tai sijoittajalle lyhyelläkin aikavälillä selviä kustannuksia. Toisten – ympäristön ja yhteiskunnan kannalta olennaisten – riskien tarkkaa hintaa on vaikea määritellä vielä, koska vaikutukset ilmenevät vasta myöhemmin. Sijoittajan kannalta olennaista on tietysti erottaa milloin ja millaisiin vuoropuheluihin kannattaa kulloinkin ryhtyä. Ja muistaa, että jos vuoropuhelu aloitetaan on tärkeää myös hoitaa se kunnolla – tai ehkä luopua sijoituksesta kokonaan.

Loppujen lopuksi vastuullinen sijoittaminen voi auttaa meitä sekä ilmasto-ongelmien ratkaisemisessa että yhteiskuntien kehittämisessä. Yritysten näkökulmasta se taas voi auttaa vakaamman ja ennustettavamman liiketoimintaympäristön luomisessa, mikä taas ajan mittaan voi merkitä parempaa riskikorjattua tuottoa rahastojemme asiakkaille, Eric Pedersen summaa.

Lähteet: RIBI 2023 - Hirschel & Kramer (ri-brandindex.org) ja Nordea

Oletko jo kuullut Tähtirahastoista?

Tähtirahastoissa vastuullisuus on olennainen osa koko sijoitusideaa

Tutustu Tähtiin