Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Rahastojesi hoidossa vastuullisen sijoittamisen parhaista parhaat

Vastuulliset sijoittajat yhdistävät päätöksissään ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoasiat tarkkaan yritysanalyysiin. Samaan aikaan kun ESG-näkökohdista on tullut yhä tärkeämpi osa rahastojen hoitoa, on sijoittajan hankala arvioida, miten hyvin rahastojen vastuullisuudesta todella huolehditaan. Yksi tapa helpottaa arviointia on  riippumattomiin  luokitteluihin tutustuminen.  

Females giving high five

Responsbile Investment Brand Index (RIBI™) palkitsi Nordean rahastoihin sijoitettuja varoja hoitavan Nordea Asset Managementin Skandinavian parhaana vastuullisessa sijoittamisessa. 

Responsible Investment Brand Index on vuodesta 2018 lähtien arvioinut tapaa, jolla varainhoitajat osoittavat sitoutumistaan vastuulliseen sijoittamiseen. Myös vuonna 2024 vertailua varten arvioitiin maailmanlaajuisesti lähes 600 varainhoitajaa noin 300 datapisteen perusteella. Arviointi jakautui kahteen ulottuvuuteen: Sitoutumista mitattiin vastuullisesta sijoittamisesta raportoitujen tekijöiden, kuten pörssilistattujen osakeäänestysten tason ja laadun, perusteella. Brändiluokituksessa taas arvioitiin laadullisia tekijöitä, kuten tarkoitus- ja arvokuvauksia ja niiden linkitystä sitoutumiseen. 

Voidakseen verrata samankaltaisia samantyyppisiä varainhoitajia keskenään Responsible Investment Brand Index jakoi yritykset vastuullisuussitoumuksittain ja brändikuvauksittain neljään ryhmään:

Avant-Gardist -luokka koostuu vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöistä

RIBI 2024

 

 

Indeksin luokka

Sitoutuminen

Brändi

%(600)

Avant-Gardist

Yli keskitason

Yli keskitason

20%

Traditionalist

Alle keskitason

Alle keskitason

22 %

Aspirants

Alle keskitason

Yli keskitason

10 %

Laggards

Alle keskitason

Alle keskitason

49 %

 

Parhaista paras vastuullisessa sijoittamisessa

Nordea Asset Management – kaikkia Nordean rahastoihin sijoitettuja varoja hoitava yritys – todettiin Skandinaviassa parhaaksi ja maailmanlaajuisestikin neljänneksi parhaaksi sekä vastuulliseen sijoittamiseen sitoutumisen että brändin osalta edelläkävijöiden Avant-Gardist-luokassa.

Nordean Responsible Investments -tiimin vetäjä Eric Pedersen on saavutuksista iloinen ja ylpeä:

– Olemme tietysti todella iloisia siitä, että olemme luokituksen paras Skandinaviassa ja kuulumme myös maailmalaajuisesti parhaimmistoon.  

Pedersen näkee Nordean pitkäaikaisen sitoutumisen vastuulliseen sijoittamiseen saavutuksen kannalta keskeisenä tekijänä

– Erityisen ylpeitä olemme siitä, että olemme jo pitkään onnistuneet tarjoamaan asiakkaille houkuttelevia tuottoja tavalla, joka vaikuttaa myönteisesti sekä yhteiskuntaan että maailmaan. 

Lähdimme 15 vuotta sitten työskentelemään syvällisen yrityskohtaisen ESG-analyysin kanssa voidaksemme tukea rahastoista  huolehtivia salkunhoitajia ja osallistuimme jo tuolloin sijoittajien yhteisiin vastuullisuushankkeisiin – usein yhtenä koko aloitteen vetäjistä.

Tiedämme, että Pohjoismaissa vastuullisen sijoittamisen tiimimme ja resurssimme ovat merkittävimmät.  Eurooppalaisittain ja maailmanlaajuisestikin ESG-tiimimme ja tuotevalikoimamme on yksi parhaista. Yritysten kanssa käytyjen vuoropuheluiden lukumäärä, kattavuus,  äänestysaktiivisuus ja toimiemme todellinen vaikutus tekevät meistä johtavan vastuullisen sijoittajan. Ja menestyksestä huolimatta meidän on oltava valmiita myös jatkuvasti kehittämään ratkaisujamme ja  toimintatapojamme yhä paremmiksi. 

 

Menestyksestä huolimatta meidän on jatkuvasti kehitettävä ratkaisujamme ja  toimintatapojamme yhä paremmiksi.

Eric Pedersen, Head of Responsible Investments
Eric Pedersen, Head of Responsible Investments

Tärkeintä on keskittyä olennaiseen

Entä tavallinen rahastosijoittaja? Miten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien riskien ja -mahdollisuuksien huomioiminen voi mielestäsi hyödyttää heitä?

– Olen itse nähnyt oikeantyyppisen vuoropuhelun ja äänestämisen vaikutusmahdollisuudet

Osa ESG-riskeistä – esimerkiksi taloudellisesti olennaiset riskit – voivat aiheuttaa yritykselle tai sijoittajalle lyhyelläkin aikavälillä selviä kustannuksia. Toisten ympäristön ja yhteiskunnan kannalta olennaisten riskien hintaa on vaikea määritellä nyt, koska vaikutukset ilmenevät vasta myöhemmin. Sijoittajan kannalta olennaista on tietysti erottaa milloin ja millaisiin vuoropuheluihin kannattaa kulloinkin ryhtyä. Ja muistaa, että jos vuoropuhelu aloitetaan on tärkeää myös hoitaa se kunnolla – tai ehkä luopua sijoituksesta kokonaan.

Vastuullinen sijoittaminen voi auttaa meitä sekä ilmasto-ongelmien ratkaisemisessa että yhteiskuntien kehittämisessä. Yritysten näkökulmasta se taas voi auttaa vakaamman ja ennustettavamman liiketoimintaympäristön luomisessa, mikä taas ajan mittaan voi merkitä parempaa riskikorjattua tuottoa rahastojemme asiakkaille, Eric Pedersen summaa.

Lähteet: RIBI 2024 - Hirschel & Kramer (ri-brandindex.org) ja Nordea

Oletko jo kuullut Tähtirahastoista?

Tähtirahastoissa vastuullisuus on olennainen osa koko sijoitusideaa

Tutustu Tähtiin