Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Sijoittamisen salat: ESG Nokiassa

Ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita, mutta mitä tekemistä niillä oikeastaan on sijoittamisen kanssa ja miten niiden vaikutusta voidaan arvioida? Otimme selvää, miten työtä on tehty esimerkiksi maailmanlaajuisen ICT-yrityksen Nokian osalta.

Nuoria mobiililaitteilla

Maailmanlaajuisena tieto- ja viestintätekniikkayhtiönä Nokia yhdistää ihmisiä ja yrityksiä ja tarjoaa siten miljoonille ihmisille mahdollisuuden sekä sosiaaliseen että taloudelliseen edistykseen. Lisäksi yhtiö on johtava digiyhteiskunnissa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen valmistaja, ja tarjoaa yhteydenpidon kannalta välttämättömiä verkkoja ja kanavia kaikkialla maailmassa.

Tulevaisuuden mahdollisuuksia avaamassa

Kuten liiketoiminta yleensä, myös Nokian liiketoiminta sisältää sekä mahdollisuuksia että riskejä. Osaa näistä voidaan seurata historiallisin tunnusluvuin, osa tapahtuu parhaillaan ja osaa voidaan vasta arvioida tulevaisuuden ennusteissa ja tavoitteissa.

Sijoittajat tarkastelevat yrityksen tapaa hoitaa yritysvastuuta yleensä analysoimalla sekä sen toimialaa että itse yritystä olennaisten ​​ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien nk. ESG-tekijöiden (englanniksi environmental, social and governance) kautta. Tätä tehdään ennen kaikkea siksi, että ammattitaitoisesti analysoitu ESG-tieto laajentaa sijoittajan ymmärrystä yrityksen mahdollisuuksista ja siihen kohdistuvista riskeistä tulevaisuudessa.

Senior ESG-analyst Katarzyna Salacinska, Nordea

Senior ESG-Analyst Katarzyna Salacinska

Katarzyna Salacinska, analysoit kollegojesi kanssa ESG-asioita yrityksissä, joihin Nordean rahastot sijoittavat. Millaisia asioita Nokian kaltaisessa yrityksessä arvioitte?

– No, arvioimme yrityksiä aina sekä niiden toimintaympäristön että yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta. Jotta globaalit ICT-yritykset kuten Nokia voivat välttää ilmastonmuutoksen katastrofaaliset seuraukset liiketoiminnalleen ja koko yhteiskunnalle, on niiden kyettävä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään Pariisin sopimuksen mukaisesti. Päästöjä vähentääkseen ICT-yritykset voivat muun muassa pyrkiä parantamaan energia- ja materiaalitehokkuuttaan ja vaikuttamaan tavarantoimittajiensa päästötason.

Entä "S"? Miten voitte arvioida yritysten vaikutusta muuhun yhteiskuntaan?

- Vaikka koko ICT-sektorilla on tärkeä rooli ihmisoikeuksien edistämisessä ja YK:n Kestävän Kehityksen 2030 Agendan vision saavuttamisessa, voivat alan yritykset liiketoimintansa ja – suhteidensa sekä yrityskulttuurinsa kautta myös vaikuttaa kielteisesti sekä ihmisiin että yhteiskuntaan. Siksi Nokian kaltaisessa yrityksessä esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyvät riskit on paitsi tunnistettava ja arvioitava myös hallittava kunnolla.

Ja "G" – miksi myös yrityksen hallinnon arvioiminen on tärkeää?

- Vahva hallintotapa auttaa yritystä sopeutumaan muutokseen ja tukee kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä. Se myös auttaa yritystä ajattelemaan tasapainoisemmin erilaisten sidosryhmien taloudellisia ja sosiaalisia näkökulmia.

Mahtavia tuloksia ja lisää tulossa

Miten tämä tapahtuu käytännössä? Kuinka usein keskustelette arvioitavien yritysten kanssa?

- Tähän vaikuttaa moni tekijä. Työtä tehdään yrityskohtaisesti ja siksi tapaamisten määrään ja tiheyteen vaikuttaa ennen muuta yrityksen tilanne sekä ESG-asioiden kehitys. Esimerkiksi Nokian kanssa yhteistyömme on ollut erittäin hyvää ja olemme keskustelleet yhtiön kanssa säännöllisesti muutaman kerran vuodessa. Viimeisimmässä, vuoden 2021 neljännen neljänneksen kokouksessamme tapasimme useita yrityksen ja sen ylimmän johdon edustajia, ja esittelimme heille tarkemmin prosessin ja tiedot, joihin ESG-analyysimme perustuu.

- Keskustelimme hallintotapa-asioista sekä Nokian tuotteisiin ja toimintoihin liittyvistä ilmasto- ja ihmisoikeusriskeistä. Keskustelimme myös uudelleenjärjestelyjen vaikutuksista henkilöstöön, ilmastotavoitteiden toteuttamisesta sekä yrityksen reaktiosta syytöksiin, joiden mukaan sen alihankintaketjuissa olisi ollut mukana pakkotyötä hyödyntäviä tahoja.

Miltä Nokia näyttää ympäristön, yhteiskunnan ja hallinnon näkökulmasta?

- Ensinnäkin – Nokia on omassa ESG-analyysissämme A-luokiteltu yritys, mikä tarkoittaa, että ESG-asioita on tähän asti hoidettu erittäin hyvin. Nokia on myös sitoutunut kehittämään niitä edelleen.

Ilmaston osalta Nokia on nostanut sekä tavoitetasoa että pyrkimyksiään. Se on esimerkiksi ottanut käyttöön uudet tieteeseen perustuvat tavoitteet, joiden mukaan ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 1,5 asteeseen.

Jos yhtiö haluaa päästä tavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä, sen on myös tehtävä konkreettisia toimenpiteitä materiaali- ja palvelutoimittajiensa osalta. Itse asiassa yhtiö on jo tehnyt paljon: se on lisännyt toimittajiensa ilmastotietoisuutta ja arvoinut niitä järjestelmällisesti. Edistymistä vauhdittaakseen yhtiö on myös jakanut havaitsemiaan parhaita käytäntöjä ja ryhtynyt arvioimaan toimittajiaan myös ilmastoon liittyvien kriteereiden perusteella.

Ei siis ihme, että Nokian ilmastotyö sai äskettäin tunnustusta muun muassa Responsible Business Alliancelta. Lisäksi yritys perusti yhdessä muiden toimijoiden kanssa European Green Digital Coalitionin ja lupasi olla ilmastoneutraali vuoteen 2040 mennessä. Olemme siis todella tyytyväisiä heidän työhönsä!

Entä yhteiskunnallinen lähestymistapa?

- Mitä tulee ihmisoikeuksiin, Nokia suunnittelee saavansa päätökseen toisen sananvapauden ja yksityisyyden edistämiseen liittyvän Global Network Initiative -arviointinsa.

Arvioimme analyysissämme tarkemmin yrityksen toimittajia Kiinassa, yrityksen vastinetta Corporate Human Rights Benchmark -aloitteessa tehtyyn arvioon, yrityksen edistymistä koboltin alkuperän jäljittämisessä sekä Nokian toimintatapoja tilanteessa,  jossa sen toimitusketjuista löytyisi yhtiön vaatimustasosta poikkeavia tavarantoimittajia.

Yhtiö tarjosi meille paljon tietoa nykyisistä prosesseistaan ja niihin suunnitelluista parannuksista, jotka vastasivat odotuksiamme. Seuraamme tietysti tilanteen kehitystä ja raportointia myös tulevaisuudessa.

Entä G, yrityksen hallinto?

- Arvioimme Nokian hallintoa, hallituksen ja valiokuntien rakennetta sekä palkkioita. Lisäksi annoimme Nokialle palautetta prosessin aikana tekemistämme havainnoista. Keskustelimme mm. kestävään kehitykseen liittyvien arviointikriteereiden - kuten monimuotoisuuden ja päästöjen vähentämisen -  ottamisesta osaksi johdon palkitsemista, Katarzyna päättää.

Farmari mobiililaitteella