Family painting house
Kirjoittanut:
Jan Telford

Unelmien koti ja suuremmat säästöt, kiitos!

Tiesitkö, että yli puolet asuntolainaa nostaneista ja sen ohessa säästävistä sijoittaa rahastoihin? Se on yksinkertainen ja erityisen tehokas tapa kartuttaa varallisuutta samalla kun maksaa asuntonsa lainaa pois. Kerromme seuraavaksi, miksi näin on.

Rahastosäästäminen on suosittu keino kasata alkupääomaa ensimmäistä asuntolainaa varten. Moni haluaa kuitenkin jatkaa rahastosäästämistä lainan ottamisen jälkeenkin – ja hyvästä syystä. Asuntolainat maksetaan yleensä takaisin vuosikymmenien aikana. Niin pitkän ajan kuluessa säästäjän paras ystävä, korkoa korolle -efekti, ehtii kerryttää suuria summia.

Joitakin ihmisiä epäilyttää erityisen pitkät laina-ajat ja he kokevat niiden luovan epävarmuutta tulevaisuuden osalta. Jokaisen on tietysti tärkeä tehdä sellaisia taloudellisia ratkaisuja, joiden kanssa he voivat nukkua yönsä hyvin. Pitkillä laina-ajoilla on kuitenkin etunsa – rahaa jää enemmän muuhun ja sen ylijäämän voi myös sijoittaa.

Yksinkertaista mutta totta

Otetaan esimerkki. Asiakas A ja Asiakas B ottavat molemmat 200 000 € asuntolainan, jonka kokonaiskorko on 1 %. A valitsee laina-ajaksi 20 vuotta, jolloin takaisinmaksun kuukausieräksi muodostuu 922 € järjestelypalkkiot ja hoitokulut huomioiden. B puolestaan maksaa lainansa takaisin 35 vuodessa, jolloin hänen kuukausieränsä on 567 €.

B:lle jää kuukaudessa 355 € enemmän käteen, jonka hän päättää sijoittaa maltillisella riskillä. Hänen sijoitustensa tuotto-odotus on 4,7 %. Miten eri asiakkaiden varallisuus kehittyy?

Oletetaan, että molempien asuntojen arvot säilyvät ennallaan. 20 vuoden aikana A on maksanut lainansa pois, joten hänen varallisuutensa on 200 000 €. B:llä on puolestaan lainaa maksettavana vielä 105 182 €, joten hänen asunto-omaisuutensa on 94 818 €. Samaan aikaan B on ehtinyt sijoittaa 85 200 €, ja nämä ovat poikineet 55 616 €:n tuotot. Yhteensä B:n varallisuus on siis 235 634 €, 17 % suurempi kuin A:lla.

 

Laskelma säästämisestä asuntolainan rinnalla

Mistä näin suuri ero johtuu? Tarkkojen laskukaavojen avaaminen vaatisi paljon tilaa, mutta pelkistetysti syynä on maksettavan koron ja sijoitusten tuottojen erotus. Vaikka B:lle kertyy enemmän korkoa maksettavaksi, hänen sijoituksistaan saamat tuotot ylittävät selkeästi kasvaneen koron määrän.

Ero asiakkaiden varallisuuden välillä vain kasvaa ajan myötä, vaikka lainansa pois maksettuaan A sijoittaisi samaisen 922 € kuukausittain maltillisen riskiprofiilin rahastoon kuten B. Kun 35 vuotta on kulunut ja B on maksanut lainansa pois, hänen omaisuuden arvonsa on yhteensä 570 825 €. Asiakas A:n sijoitusvarallisuus on tällöin 239 326 € ja kokonaisvarallisuus 439 326 €. Asiakas B:n varallisuus on tässä vaiheessa jo 30 % suurempi kuin A:lla.

Kannattaa myös huomioida, että 35 vuoden sijoitusaika on hyvin pitkä, jolloin Asiakas B:n lienee parasta sijoittaa ainakin aluksi korkeariskiseen rahastoon, jos hänen riskinsietokykynsä sen sallii, jolloin hänen tuotto-odotuksensa kasvaa. Näin erot asiakkaiden varallisuudessa kasvaisivat entistäkin suuremmiksi.

 

Laskelma varallisuuserojen kehittymisestä 35 vuoden aikana

Apuna ja suojana

Varallisuuden kerryttämisen lisäksi rahastosijoittamisella on muitakin etuja asuntolainan takaisinmaksun yhteydessä. Kun ihminen sitoutuu säästämään tietyn summan kuukausittain, rahankäytön suunnittelu helpottuu. Tietty summa veloitetaan automaattisesti tililtä joka kuukausi, ja kotitalouden menot on asetettava sen mukaisiksi.

Rahastosäästäminen voi toimia myös ensimmäisenä puskurina korkojen nousun varalta. Jos korot nousisivat, esimerkissämme Asiakas A:n kuukausittaiset menot kohoaisivat heti korkeammalle kuin mitä hän oli alun perin mitoittanut. Nämä varat hänen on löydettävä muualta.

Asiakas B voi halutessaan maksaa suurempaa lainanlyhennystä, mutta hänellä on myös mahdollisuus pienentää rahastosijoituksiinsa menevää summaa niin, että hänen kuukausittaiset kokonaiskulunsa pysyvät samana. Vaikka sijoitussumman pienentäminen ei ole optimaalista varallisuuden kerryttämisen kannalta, se tarjoaa joustavuutta omaan taloudenpitoon. Ja jos korot nousisivat jopa niin paljon, että Asiakas B tarvitsisi lainanlyhennyksiin enemmän lisärahoitusta kuin mitä hän on aiemmin sijoittanut kuukausittain, hänellä olisi puskurinaan aiemmat sijoituksensa mahdollisine arvonnousuineen.

Vastoin yleistä pelkoa korkojen nousu ei myöskään uhkaa kaikkia sijoituksia. Osakesijoituksille korkojen nousu voi hyvin olla hyödyksi. Yhdistelmärahastoista esimerkiksi Nordea Premium Maltin arvo on useammin kasvanut kuin laskenut kuukausien aikana, jolloin korot ovat nousseet. Korkosijoitusten osalta on taas hyvä muistaa, että jos sijoitushorisontti on riittävän pitkä, kuten asuntolainan ohessa kuukausisäästävällä yleensä on, korkojen nousu on lopulta eduksi.