Kirjoittanut:
Nordea Funds

Vastuullisimmat yhdistelmärahastot saatavilla myös erittäin tuottohakuisille sijoittajille

Nordea Funds laajentaa suosittua yhdistelmärahastoperhettä, joissa yhdistetään vastuulliset osake- ja korkosijoitukset. Vastuullisen valinnan rahastoissa on nyt neljä eri riskiprofiilia – matala, keskitaso, korkea ja erittäin korkea.

Lapset leikkivät lumella

Vastuullisen valinnan rahastot ovat Nordean ensimmäiset vastuullisuutta erityisesti painottavat yhdistelmärahastot.

- Asiakkaamme ovat olleet erittäin kiinnostuneita vastuullisista rahastoista. Suuri osa asiakkaista haluaa myös sijoittaa vaivattomaan yhdistelmärahastoon, jossa salkunhoitajat huolehtivat asiakkaan puolesta hajautetusta salkusta. Vastuullinen valinta -rahastoperhe tarjoaa asiakkaillemme juuri nämä tarpeet täyttäviä rahastoja, Nordea Fundsin toimitusjohtaja Tanja Eronen sanoo.

- Rahastoperhe laajenee uudella jäsenellä, joka on suunnattu sijoittajille, joiden riskinsietokyky on korkea ja sijoitusaika pitkä. Rahasto sijoittaa perustilanteessa 90 prosenttia varoistaan osakkeisiin, Eronen lisää. 

Neljän rahaston riskiprofiilit ovat erilaiset, sillä ne sijoittavat varansa osakkeisiin ja korkotuotteisiin vaihtelevin painotuksin. Tämän ansiosta sijoittajan valitsema riskitaso säilyy ennallaan. Nordea Varainhoidon eri omaisuuslajeihin erikoistunut Multi Asset ‑tiimi mukauttaa Vastuullisen valinnan rahastoja jatkuvasti vallitseviin markkinaolosuhteisiin.

- Multi Asset ‑tiimimme on hoitanut jo pitkään erittäin hyvin kehittyneitä rahastoja. Tiimi voi markkinanäkemyksensä perusteella muokata salkkuja määritellyissä rajoissa ja hyödyntää rahoitusmarkkinoilla tapahtuvia muutoksia, Eronen toteaa.

Tanja Eronen

Tanja Eronen

Toimitusjohtaja, Nordea Funds

Vastuullisuus on myös osa säästämistä ja sijoittamista

Vastuullisuus vaikuttaa ihmisiin monilla elämänalueilla, ja vastuullisten ratkaisujen kysyntä lisääntyy.

- Säästäminen vastuullisiin rahastoihin on loistava tapa vaikuttaa asioihin. Sijoittajana meillä on vastuu valita yhtiöitä, jotka suhtautuvat vakavasti yhteiskunnan tulevaisuuteen liittyviin haasteisiin, Tanja Eronen sanoo.

Haluamme tukea yhteiskunnan kestävää kehitystä. Lisäksi useat tutkimukset osoittavat, että vastuullisten sijoitusten tuotot ovat joko yhtä hyvät tai jopa paremmat kuin tavanomaisten sijoitusten.

Yksi osoitus on myös, että laajasti maailmanlaajuisia osakemarkkinoita kuvaava MSCI All Country World -indeksi on syksystä 2007 lähtien tuottanut noin 7 prosenttia vuositasolla, kun taas sen vastuullisia osakkeita kuvaava sisarindeksi MSCI All Country World ESG Leaders on tuottanut 7,75 prosenttia vuodessa keskimäärin. Kaikkiaan 14:stä kalenterivuodesta vastuulliset osakkeet ovat menestyneet tavanomaisia paremmin 11 kertaa.

Maailman osakkeiden ja vastuullisten osakkeiden kehitys
Kansainväliset vastuulliset osakkeet ovat kehittyneet kansainvälistä osakeindeksiä paremmin pitkällä aikavälillä.

Mihin rahastot sijoittavat?

Vastuullisen valinnan rahastot sijoittavat pääasiassa Nordea Fundsin vastuullisuutta painottaviin rahastoihin, mutta ne voivat myös tehdä suoria korko- ja osakesijoituksia.

- Nordealla on paljon rahastoja, joissa kiinnitetään huomiota vastuullisuuteen eri omaisuuslajeissa, kuten osakkeissa, yrityslainoissa ja muissa korkotuotteissa. Siksi pystymme kokoamaan vastuulliset yhdistelmärahastot pääosin omista rahastoistamme, Tanja Eronen toteaa.

Kaikissa Nordean rahastoissa otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyvät seikat. Vastuullisissa rahastoissa mennään vielä pidemmälle, ja  eri rahastoissa huomioidaan ESG-näkökohdat eri tavoin. Rahastot voivat sulkea pois tiettyjä yhtiötä, mutta pääasiassa ne valitsevat sijoituskohteiksi yhtiöitä ja liikkeeseenlaskijoita, joiden vastuullisuusluokitukset ovat hyvät. Luokituksen tekee useimmissa tapauksissa Nordean varainhoidon oma vastuullisen sijoittamisen tiimi. Tiimi on yksi Pohjoismaiden suurimmista alallaan, ja se on palkittu työstään useasti.

Vastuulliset yhdistelmärahastot