Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Näin rahastosijoittajana vaikutit yrityksiin

Periaatteet inspiroivat, mutta muutos syntyy vain tekojen kautta. Vuonna 2022 Nordean vastuullisuusammattilaiset kävivät rahastojen lukuun yritysten kanssa lähes 1000 vuoropuhelua ilmastonmuutoksesta, ihmisoikeuksista ja paremmasta hallintotavasta. Rahastosijoittajana myös sinä kannoit kortesi kekoon.

Family in a forest

Nordean rahastot ovat aktiivisia omistajia, ja niiden sijoitusten perusteella saatua vaikutusvaltaa myös käytetään sijoituskohteiden liiketoiminnan kehittämiseen.

Käytännössä tätä resursseja ja asiantuntemusta vaativaa työtä tehdään rahastojen nimissä monin tavoin: äänestetään yhtiökokouksissa, käydään vuoropuhelua suoraan yhtiöiden edustajien kanssa, osallistutaan yritysten nimitysvaliokuntiin, tehdään kenttäkäyntejä tehtaille tai osallistutaan sijoittajien yhteisiin aloitteisiin.  

Ja - koska rahastoissa lukuisien sijoittajien varat yhdistyvät -  ovat ne yritysten näkökulmasta tärkeitä omistajia, joiden näkemyksiä ja ehdotuksia ilmastonmuutoksesta, ihmisoikeuksista ja yhtiön hallinnosta myös kuunnellaan.   

Lähes tuhat vuoropuhelua

Sijoittamisessa vastuullisuutta ja kestävämpää kehitystä tarkastellaan ympäristöön-, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (environmental, social & governance) liittyvien, niin kutsuttujen ESG-tekijöiden kautta.

Vuonna 2022 ESG-asioista keskusteltiin Nordean rahastojen sijoituskohteena olevien yhtiöiden kanssa yhteensä 944 vuoropuhelussa ympäri maailman. Lähes puolet keskusteluista (49 %) liittyi ilmastoon, ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen.  Kolmanneksessa  (29 %) aiheena olivat ihmiset ja yhteiskunnalliset asiat ja noin viidenneksessä (22 %) tapa, jolla yhtiötä hallinnoidaan.

Koronan aikaan virtuaalitapaamiset vakiinnuttivat asemansa, koska kenttäkäyntejä yritysten paikallistoimistoihin tai tuotantolaitoksiin muissa maissa ei voitu tehdä lainkaan. Viime vuonna käynnit olivat taas osittain mahdollisia.  

Aiempien vuosien tapaan suurin osa vuoropuheluissa mukana olevista yhtiöistä oli eurooppalaisia (35 %), mutta pohjoisamerikkalaisten yritysten kanssa keskusteltiin lähes yhtä paljon (32 %). Aasialaisyhtiöiden toimintaa koski noin viidennes (22 %) kaikista vuoropuheluista.   

Engagements 2022
Vuonna 2022 ESG-asioista keskusteltiin Nordean rahastojen sijoituskohteena olevien yhtiöiden kanssa 994 vuoropuhelussa.

Näin viime vuonna äänestimme

Pandemia muutti pysyvämmin yritysten tapaa järjestää yhtiökokouksiaan ja siten myös rahastojen edustamista niissä. Yhä useampi kokouksista järjestettiin virtuaalisesti, ja osa äänestyksistä toteuttinkin ulkopuolisen asiantuntijan tarjoaman nk. proxy voting – palvelun avulla. Palvelu tarjoaa suursijoittajille paitsi teknisen virtuaalisen äänestysmahdollisuuden myös taustatietoja äänestyspäätöksen tueksi.

Yhtiökokouksissa äänestäminen on tärkeä osa Nordea rahastojen vaikutustyötä: Koska yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, sen äänestystulokset voivat myös ratkaista yrityksen tulevan suunnan.

Viime vuonna äänestyksissä tuettiin etenkin ilmastoon ja ympäristöön, ihmisoikeuksiin sekä luonnon monimuotoisuuden parantamiseen liittyviä aloitteita. Lisäksi äänestimme tietoturvaan, tasa-arvoon sekä sijoituskohteena olevien yhtiöiden palkitsemiskäytäntöihin liittyvissä asioissa. Yhteensä Nordean rahasto-omistusten äänivaltaa käytettiin yli 3900 yhtiökokouksessa tuhansia kertoja.  

Sähköisestä Voting Portal- palvelustamme voit halutessasi katsoa, miten rahastoja hallinnoiva Nordea Funds on äänestänyt eri kokouksissa.

Vipuvoimaa yhteistyöstä muiden sijoittajien kanssa

Yritysten kanssa käytyjen kahdenvälisten vuoropuheluiden lisäksi Nordean n. 30 hengen vastuullisen sijoittamisen tiimi on ollut mukana kaiken kaikkiaan 33 tulevaisuuden haasteisiin liittyvässä, kansainvälisten sijoittajien yhteisessä aloitteessa. Näistä 8 sai alkunsa vuonna 2022.

Yksi viime vuoden uusista yhteisistä aloitteista on Collaborative Sovereign Engagement on Climate Change, jonka tavoitteena on tukea suuria lainoja liikkeelle laskevia valtioita ilmastotoimiin ryhtymisessä. Aloite keskittyy etenkin valtioihin, joihin sijoittajat arvioivat voivansa vaikuttaa, ja joilla on hyvät edistymismahdollisuudet. Ensimmäinen valtio, jonka ilmastotoimia aloitteen sijoittajat pyrkivät tukemaan on Australia.

Toinen vuoden 2022 merkittävimmistä yhteisistä aloitteista on Investor Initiative on Hazardous Chemicals, jossa 20 suursijoittajaa toivoo kemikaaliyhtiöiltä läpinäkyvyyttä sekä rohkaisee niitä luopumaan haitallisten kemikaalien tuotannosta. Aloite tähtää kemikaalien aiheuttamien haittojen vähentämiseen ja niiden yrityksille aiheuttaman taloudellisen riskin ehkäisyyn.

Lisätietoa muista viime vuonna alkaneista ja jo aiemmin aloitetuista 25 vastuullisuusaloitteesta voit lukea Vastuullisen sijoittamisen vuosikertomuksesta 2022.

RI_report_2022